Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Các công ty bị chi phối bởi tỷ lệ “thế chấp quá nhiều”

Advertisement
    Phần lớn các công ty tài chính dựa vào nợ thế chấp, bị chi phổi bởi tỷ lệ “thế chấp quá nhiều”. Khi giá trị vật thế chấp đi xuống, cách duy nhất để tuân thủ yêu cầu là giảm nợ bằng việc bán tài sản để trả lại một phần khoản nợ. Bán tháo tài sản gây ra sự lây lan tói thị trường vốn. Trong thực tế, quá trình bỏ đòn bẩy thường diễn ra từ từ và liên tục khi giá tài sản tiếp tục giảm. Tói một mức độ nào đó, huy động vốn dựa vào thế chấp đã đóng góp vào sự suy thoái của thị trường, và bởi gì nó diễn ra từ từ, nó tạo ra một áp lực lên thị trường trong vài tháng. Cơ chế này mang nặng tính đồng chu kỳ. Nêu giá trị tài sản giảm, việc bán tài sản càng làm nghiêm trọng thêm sự xuống dốc. Nếu giá trị tài sản tăng, các quỹ có thể đi vay nhiều hơn vi giá trị thế chấp tăng. Hơn nữa, quy trình này mang tính tích tụ. Một cuộc suy thoái gây ra việc bán tháo tài sản và việc bán tháo tài sản làm tăng tốc cuộc suy thoái. Điều ngược lại xảy ra trong những chu kỳ đi lên, mang lại lợi ích cho người tham gia tài chính, nhưng không mang lại lợi ích cho hệ thống tài chính. Giá trị tài sản tăng, cho phép dùng đòn bẩy dựa vào thế chấp nhiều hơn, và khoản nợ sẽ được bổ sung tạo ra những tài sản bổ sung, và tiếp tục như vậy. Quá trình mở rộng dễ dàng hơn, nhung nhược điểm của nó lộ diện khi chu kỳ đảo chiều, đặc biệt khi toàn bộ hệ thống được dùng đòn bẩy. Và đó có lẽ là những gì đã xảy ra.
Các công ty bị chi phối bởi tỷ lệ “thế chấp quá nhiều"

    Một sự mở rộng nhờ đòn bẩy không hẳn có lợi cho hệ thống vì nó tăng rủi ro hệ thống, trong một tình huống xâu, những rủi ro này sẽ trở thành sự thật và tích tụ. mặc dù những nguyễn tắc này Tất nổi tiếng, tác động nguy hại của quá trình bỏ đòn bẩy trong những điều kiện khó khăn đã bị đánh giá quá thấp.

    Tính đồng chu kỳ lại càng tồi tệ hơn do các nhà đầu tư. Họ hài lòng khi lợi nhuận từ đòn bẩy tăng cao hơn, nhưng khi tình huống đảo chiều, họ lại đóng góp làm tồi tệ hơn chu kỳ tiêu cực bởi vì hưởng thụ cổ phiếu trong các quỹ, càng làm cho nhu cầu thanh khoản và bán tháo tăng cao.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: rủi ro tài chính, rủi ro tín dụng

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468