Các nguyê" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị kinh doanh

CÁC NGUYÊN TẮC TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Advertisement
Các nguyên tắc thương mại quốc tế: Tối huệ quốc (MFN), Đối xử quốc gia (NT), Có đi có lại, Mở rộng tự do thương mại, Cạnh tranh lành mạnh, Minh bạch hóa chính sách kinh tế, Ưu đãi cho các nước đang phát triển.


Tối huệ quốc – MFN (Most favored nation)

Các bên tham gia buôn bán với nhau sẽ dành cho nhau những điều kiện ưu đãi không kém hơn những ưu đãi mà mình đã, đang và sẽ dành cho nước thứ ba.
         MFN chỉ dành cho sản phẩm tương tự: giống hệt nhau hoặc tương tự nhau.
+        Giống hệt nhau: giống nhau về mọi mặt, kể cả đặc tính vật lý, chất lượng, danh tiếng.
+        Tương tự nhau: hàng hóa gần giống với nhau về thành phần, vật liệu, đặc điểm, có thể thực hiện chức năng giống nhau và thay thế cho nhau.
+        Tuy nhiên trong thực tế, để xác định “sản phẩm tương tự” là không đơn giản.
         Các hình thức MFN: Không điều kiện và có điều kiện, Đa phương và đơn phương, không hạn chế & có hạn chế.
         Là thành viên của WTO, VN tự động được hưởng & phải áp dụng MFN với các thành viên còn lại của WTO.
         MFN: nên ủng hộ hay phản đối?
Tính đến 26 tháng 6 năm 2014, WTO có 160 thành viên

Đối xử quốc gia  (NT- National treatment)

       Nguyên tắc đối xử quốc gia là nguyên tắc yêu cầu các quốc gia thực hiện những biện pháp nhằm đảm bảo cho sản phẩm nước ngoài và cả nhà cung cấp những sản phẩm đó của nước ngoài được đối xử trên thị trường nội địa không kém ưu đãi hơn (ngang bằng) so với sản phẩm nội địa cùng loại và các nhà cung cấp nội địa.

         MFN và NT là nguyên tắc cơ bản của
WTO

cac nguyen tac trong thuong mai quoc te
Nguyên tắc Thương mại Quốc tế

Có đi có lại (Reciprocity)

                   Theo quy định của WTO, biện pháp trả đủa thương mại chỉ được coi là hợp pháp nếu biện pháp này được thực hiện có sử dụng phán quyết của Cơ quan giải quyết tranh chấp của WTO.
                   Tuy nhiên, trong pháp luật Thương mại Hoa Kỳ có quy định về quyền trả đũa thương mại và quy định này dường như không phù hợp với tinh thần của các hiệp định WTO đặt ra
                            Nguyên tắc này đòi hỏi các quốc gia phải dành cho nhau những ưu đãi và nhượng bộ tương xứng.
                            Đây là nền tảng cho quan hệ kinh tế bền vững.
                            Trã đũa thương mại 

Mở rộng tự do thương mại

                            Khuyến khích thương mại phát triển,giảm bớt các rào cản thương mại: cắt giảm dần từng bước hàng rào thuế quan và phi thuế quan, để đến một lúc nào đó
trong tương lai sẽ xoá bỏ hoàn toàn.
                            Quá trình tự do hóa thương mại này được áp dụng với quy mô khác nhau, đối với từng nước khác nhau, tùy theo trình độ phát triển, cam kết hội nhập, đặc thù chính sách, kinh nghiệm điều hành

Cạnh tranh lành mạnh (một hình thức khác của nguyên tắc không phân biệt đối xử)

                            Các doanh nghiệp và quốc gia không được áp dụng biện pháp bán phá giá, quốc gia bị xâm hại được tự vệ.
                            Các cty đa quốc gia không được áp dụng biên pháp phi kinh tế, lũng loạn thị trường.
         Nghiêm cấm áp dụng biện pháp phá giá trá hình như trợ cấp xuất khẩu quá mức cần thiết.

Minh bạch hóa chính sách kinh tế

                            Đảm bảo chính sách kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, dự đoán được.
                            Chính sách  phải được soạn thảo, thực hiện theo quy trình dân chủ, có sự tham gia của chủ thể liên quan.
                            Phải có lộ trình soạn thảo
                            Khi ban hành phải có thời gian chuẩn bị thực hiện.
                            Có biện pháp đảm bảo đầu tư

Ưu đãi cho các nước đang phát triển

                            Các thành viên tạo thuận lợi cho các nước đang phát triển;
                            Linh động cho nước đang phát triển thực hiện nghĩa vụ của WTO;
                            Hỗ trợ các nước phát triển xây dựng năng lực thực hiện hiệp định của WTO
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468