Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Các quy định ngân hàng và tiêu chuẩn kể toán

Advertisement
 NHỮNG QUY ĐNH  NGÂN  HÀNG  VÀ TIÊU CHUẨN KẾ TOÁN.

      “Sổ sách ngân hàng” là những hoạt động ngân hàng thương mại, bao gồm vay và mượn. Khách hàng chú yếu là những tập đoàn phi tài chính hoặc các cá nhân. Giao dịch giữa các ngân hàng diễn ra giữa những tổ chức tài chính. “Số trao đổi” nhóm tốt cả những giao dịch trao đổi. Khách hàng bao gồm những tập đoàn và những người tham gia tài chính khác. Nhiều giao dịch thị trường là những công ty OTC hay những phát sinh như hợp đồng trao đổi và quyền chọn (OTC: over-the-counter có nghĩa là không chính thức, dựa trên cơ sở song phương thay vì trên thị trường). Lý do của việc phân biệt những danh mục đầu tư bắt nguồn từ những quy định vế rủi ro.
Các quy định ngân hàng và tiêu chuẩn kể toán

     Việc trao đổi có thể là giữ độc quyền hoặc định hướng theo khách hàng. Trao đổi “Prop” là những trao đổi ngân hàng thực hiện cho chính mình. Sales là những trao đổi bán cho khách hàng. Theo đó, thuật ngữ sau được sử dụng: bên bán là ngân hàng bởi vì họ bán sản phẩm cho những người sử dụng. Bên mua là khách hàng/ tập đoàn và những người quản lý tài sản vì họ mua sản phẩm.

      Những luật kế toán khác nhau tùy vào danh mục đầu tư là dịch vụ ngân hàng hay trao đổi. Những luật kế toán đối với cho vay sử dụng kế toán phát sinh của doanh thu và giá trình và dựa vào giá trị sổ sách của tài sản và nợ. Trao đổi dựa trên giá trị thị trường của những giao dịch và lợi nhuận và thua lỗ tính theo giá trị điều chỉnh theo thị trường của các giao dịch giữa hai ngày.

Tiêu chuẩn kế toán phân tách những công cụ thành bốn nhóm cơ bản: nắm giữ để trao đổi, có sẵn để bán, các công cụ cho vay và những tài sản nắm giữ tới ngày đáo hạn. Nhưng quy định đánh giá cũng tùy vào hạng mục. Việc phân loại công cụ tùy vào mục đích quản lý.


  DienDan.Edu.Vn

  DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
  DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
  Cám ơn.

  Đăng bình luận

  (+84) (918) 369.468