“Kế toán giá " />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Các tiêu chuẩn kế toán

Advertisement
     “Kế toán giá trị công bằng”, theo những tiêu chuẩn kế toán mói, tập trung vào giá mà một tài sản có thể được bán. Với sản phẩm thị trường, cổ phiếu, trái phiêu và phái sinh, giá cả thường là giá trị thanh lý trừ khỉ chúng là nhũng khoản nợ, khoản phải thu hay những tài sản chờ ngày đáo hạn. Với những tài sản định giá ở giá công băng, việc đánh giá phụ thuộc vào việc thị trường có hoạt động mạnh hay không. Những thị trường hoạt động mạnh có khối lượng trao đối cho phép xác định giá cả rỗ ràng. Với nhũng công cụ khác, giá cả có thể được xác định từ những công cụ trao đổi khác trong thị trường hoạt động mạnh. Với những công cụ mà gía không thế được xác định từ thị trường, việc đánh giá dựa vào mô hình. Sự phân loại các hạng mục kế toán tùy vào mục đích quản lý.
Các tiêu chuẩn kế toán

     Một hạn chế lớn của giá trị công bằng là nó khiên cho thu nhập ròng dễ thay đổi hơn vì nó liên quan trực tiếp tói những biên động thị trường, làm cho lợi nhuận không còn rô ràng. Điểm yếu này được giải quyết bằng cách phân biệt những tài sản nắm giữ với mục đích trao đổi, khi đó thặng dư vốn và thua lỗ vốn sẽ chuyến thành thu nhập ròng, so với những tài sản tạo ra thặng dư vốn và thua lỗ vốn chuyến thành vốn.

     Khỉ thị trường đi xuống, những quy định giá trị công bằng khiên các danh mục đẩu tư bị giảm giá trị, kể cả nêu ngân hàng không có ý định bán chúng, tạo ra thua lỗ làm thu nhỏ cơ sở vốn của ngân hàng.


Đọc thêm tại:
  Rate this post

  DienDan.Edu.Vn

  DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
  DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
  Cám ơn.

  Đăng bình luận

  (+84) (901) 369.468