Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Các yếu tố cấu thành thị trường tài chính

Advertisement
    Trong bất kỳ nền kinh tế thị trường nào, thị trường tài chính bao giờ cũng được cấu thành bởi các yếu tố cơ bản:các chứng khoán tài chính, các hợp đồng giao dịch và các quy định của pháp luật.
CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
    Trong một thị trường tài chính hiện đại luôn có ba thành phần cơ bản sau đây tham gia: người sử dụng cuốicùng, các định chế tài chính trung gian và các nhà đầu tư.
 
Các yếu tố cấu thành thị trường tài chính
 
    Người sử dụng cuối cùng của nhà tài chính Đối với một nền kinh tế, xét trên tổng thể, luôn tồn tại một đẳng thức sau đây:
    • Sự gia tăng của Sự gia tăng của tích tài sản chính tiêu sản tài chính
    • Doanh thu ròng của các tích sản tài chính
  • Số thặng dư (surplus)hay thâm hụt (dehcit) tài chính
    Đẳng thức này, xét trong tổng thể của một nền kinh tế, luôn luôn bằng không (zero), nhưng trong từng khu vực tài chính cụ thể, đẳng thức này hoặc mang dấu dương (+), tức thặng dư, hoặc mang dấu âm (-), tức thâm hụt trong từng thời điểm nào đó. Nếu một khu vực nào đó mang dấu dương (thặng dư ) nghĩa là ở đó xuất hiện hiện tượng tạm thời thừa vốn và ngược lại, mang dấu âm (thiếu hụt), xuất hiện hiện tượng tạm thời thiếu vốn. Giữa hai khu vực tạm thời thừa vốn và tạm thời thiếu vốn nói trên cần thiết phải tiến hành trao đổi với nhau, hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp, thông qua hệ thông tài chính. Những chủ thể tạm thời thừa vốn sẽ là những người cho vay đầu tiên, và những chủ thể thiếu vốn tạm thời sẽ là những người đi vay cuối cùng của hệ thống này.
    Ta có thể nói rằng, mục tiêu cuối cùng của bất kỳ một chủ thể nào trong nền kinh tế đều luôn hướng việc nâng cao không ngừng phúc lợi, hay là sự thỏa mãn ngày càng tốt hơn về các nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Nếu trong hiện tại các thành viên trong nền kinh tế, thấy cần thiết phải để dành cho tương lai hoặc thấy không cần thiết phải tiêu dùng hết số thu nhập mà mình có, thì điều hiển nhiên là họ phải tìm kiếm một hình thức nào đó dể cất giữ, và họ chỉ sử dụng số tích lũy này đến khi nào phát sinh các nhu cầu chi tiêu mới. Việc tạm thời dể dành một số thu nhập thặng dư có thể bằng nhiều cách, trong đó có việc mua các tài sản tài chính.
    Hướng theo mục tiêu mà mình chọn, những thành viên trong nền kinh tế có thể đặt ra kế hoạch bố trí thặng dư của mình vào các loại tài sản khác nhau, nhằm khai thác đến mức cao nhất những đặc trưng có ích của tài sản mà họ đang sở hữu, đồng thời phải cân nhắc đến những rủi ro có thể xảy ra, cần phải tránh, cả việc dự phòng khả năng có thể chuyển tài sản sang hình thái ngân quỷ (tức quan tâm đến tính thanh khoản của tài sản) khi cần. 

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468