Cambridge Practice Tests for IELTS 1 is written by experienced IELTS examiners, one b" />
RaoVat24h
Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Cambridge Practice Tests for IELTS 1

Advertisement
Cambridge Practice Tests for IELTS 1 is written by experienced IELTS examiners, one based in Britain and one based in Australia. 
The Student’s Book contains an introduction to the different modules of the exam together with an explanation of the different IELTS question types and how to approach them. The inclusion of

annotated keys and tapescripts for each test makes the book ideal for students working partly or entirely on their own. The Audio CDs contain listening material carefully chosen to reflect the reality of the exam in terms of timing, format and the types of speaker and accent used.

(E&J CAFÉ)


Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468