RaoVat24h
Kinh doanh Kinh tế Quản trị kinh doanh Tài liệu

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình WinForm với C# 10 Ứng Dụng ~ 7.8 GB Google Driver Link 2020

Advertisement

Chia sẻ miễn phí Khóa học Lập trình WinForm với C# 10 Ứng Dụng ~ 7.8 GB Google Driver Link 2020

DOWNLOAD
Bạn sẽ học được gì

  • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
  • Xử lý chuỗi, mảng, collections
  • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
  • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
  • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
  • Triển khai được mô hình đa tầng
  • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

#quantriexcel #kynangmoi

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468