Bất động sản thương mại có tính thay đổ" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Chứng khoán hóa và sự thay đổi của bất động sản thương mại

Advertisement
Bất động sản thương mại có tính thay đổi cao (HVCRE)

    Cho vay HVCRE là cấpvốn cho bất động sản có tính bất ổn tỷ lệ cao hơn so với các loại hình vay chuyên đụng khác.

HVCRE bao gồm:

–       Những nguy cơ bất động sản thương mại được đảm bảo bởi những loại tài sản được đơn vị giám sát quốc gia phân loại là có tính bất ổn tỷ lệ với nợ cao hơn

–       Những khoản nợ cung cấp vốn cho việc mua đất, xây dựng và phát triển (ADC) cho những loại tài sàn này

–       Những khoản nợ cấp vốn cho việc mua, xây dựngvà phát triển của những bất động sàn mà nguồn tiền trả nọ là từ bán tài sản không chắc chắn trong tương lai hoặc những dòng tiễn rất không chắc chắn (ví dụ: tài sản chưa được cho thuê hoặc lượng người thuê không đảm bào), trừ khi người đi vay có số vốn sò hữu rủi ro lớn.
Chứng khoán hóa và sự thay đổi của bất động sản

Chứng khoán hóa

      Một tập hợp những quy định được áp dụng cho chứng khoán hóa vì những tiêu chi thông thưởng cho rủi ro tín dụng hay quy định về biện pháp vốn không áp dụng được Chứng khoán hóa là những giao dịch đặc biệt khi tài sản được bán cho nhà đẩu tư. Khi chứng khoán hóa một khoản nợ, ngân hàng bán khoản nợ cho SPE và SPE phát hành trái phiếu với mức độ cao cấp khác nhau. Những trái phiếu dựa vào nọ này được bán cho những nhà đầu tư, họ mua chúng dựa trên xếp hạng của một cơ quan xếp hạng.

     Việc cấp vốn thông qua nhiều trái phiếu thay vì một trái phiếu được gọi là chia nợ nhiều phần, mỗi trái phiếu là một phần của tổng vốn được các nhà đẩu tư cung cấp. Những trái phiêu cao cấp được trả trước và những trái phiếu thấp hơn được trả cuối cùng. Những trái phiêu thấp nhất có thể mất hết giá trị bởi vì mọi thua lỗ của danh mục đầu tư sẽ trút vào trái phiếu từ thấp nhất đến cao nhất.

     Những điều căn bản về SPE khá đơn giản. Có thể chứng khoán hóa một tài sản nếu dòng tiền dự đoán được tạo ra từ tài sản đó đủ để trả cho những nhà đầu tư. Bởi vì dòng tiền chi được tiên đoán, các nhà đẩu tư luôn phải chấp nhận rủi ro, mức độ cao cấp của trái phiếu càng thấp thì rủi ro càng cao. Xếp hạng và chênh lệch tín dụng của mỗi loại trái phiếu tùy vào độ cao cấp của nó.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: rủi ro tài chính, khủng hoảng tài chính
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468