Chương 8 - C" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị Marketing Seo

Chương 8 – Các công cụ và dịch vụ SEO

Advertisement

Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ các SEOer trong việc làm SEO. Trong số đó, các công cụ seo hữu ích nhất được cung cấp bởi chính các SE. SE cung cấp tới các webmaster số lượng đa dạng công cụ, phân tích và chỉ dẫn với mong muốn họ sẽ tạo ra các trang web và nội dung có thể tiếp cận được bằng nhiều cách khác nhau. Các nguồn tài nguyên miễn phí này đem đến các điểm dữ liệu và cơ hội trao đổi thông tin với máy tìm kiếm mà chẳng nguồn nào có.

[IMG]

Dưới đây là các yếu tố phổ biến mà SE hỗ trợ cùng những ưu điểm của chúng:

Các chỉ lệnh SE phổ biến:

1. Sơ đồ trang web (Sitemap)

Hãy tưởng tượng sitemap giống như một list các file được thiết kế dành cho trình thu thập dữ liệu trang web của các SE. Các sitemap hỗ trợ các SE tìm kiếm và phân loại nội dung trên trang web của bạn, (những nội dung mà có thể SE không tự tìm thấy). Sitemap cũng xuất hiện trong nhiều định dạng khác nhau và có thể làm nổi bật nhiều thể loại nội dung khác nhau, bao gồm video, image, thông tin, và di động.

Ban có thể đọc thêm chi tiết đầy đủ các chỉ lệnh trên Sitemaps.org. Theo đó, bạn có thể xây dựng sitemap của riêng bạn tại XML-Sitemaps.com.

Sitemap có ba loại:

XML

XML: Extensible Markup Language (Định dạng yêu cầu)

  • Ưu: Đây là định dạng được chấp nhận rộng rãi cho các sitemap. Các Sitemap Generator có thể tạo ra một XML. Nhờ nó, các SE có thể dễ dàng phân tích, ngoài ra nó còn cho phép kiểm soát các thông số
  • Nhược: Kích thước tập tin tương đối lớn. Kể từ khi XML yêu cầu thẻ mở và một thẻ đóng quanh mỗi yếu tố, kích thước tập tin có thể nhận được rất lớn.

RSS:

RSS : Really Simple Syndication hay Rich Site Summary

  • Ưu: Dễ dàng duy trì, bảo vệ. RSS sitemap có thể được mã hóa để cập nhập tự động khi có thêm nội dung mới.
  • Nhược: Khó khăn trong việc quản lý. RSS vốn là một dạng của ngôn ngữ XML, cho nên việc quản lý các thuật tính mới cập nhật trở nên khó khăn hơn nhiều.

Txt

Tập tin văn bản:

  • Ưu: Cực kỳ dễ dàng. Định dạng text sitemap là một URL trên mỗi dòng, trong tổng số 50,000 dòng.
  • Nhược: Không cung cấp tính năng thêm vào dữ liệu meta cho các trang.

2. Robots.txt

Tập tin robots.txt, một sản phẩm của Robots Exclusion Protocol, là một tập tin được lưu trữ trong thư mục gốc của một trang web (ví dụ www.google.com/robots.txt). Tập tin robots.txt đưa ra chỉ dẫn trình thu thập web tự động truy cập vào trang web của bạn, bao gồm cả các spider tìm kiếm.

Bằng cách sử dụng robots.txt, các webmaster có thể thông báo cho SE các khu vực giới hạn, từ chối thu thập của các Bộ tìm kiếm cũng như cho biết các vị trí của các tập tin sitemap và các thông số crawl-delay. Bạn có thể tham khảo thêm tại robots.txt.

Các lệnh sau đây có sẵn:
Disallow

Ngăn chặn các robot tuân thủ mệnh lệnh truy cập vào các thư mục hay các trang web cụ thể.

Sitemap

Cho biết vị trí của một sitemap của một trang web hay các sitemap

Crawl-delay:

Cho biết tốc độ (tính bằng mili giây) mà các robot có thể thu thập một server

Một ví dụ về robot.txt

#Robots.txt Example Domain

User-agent: *

Disallow:
# Don’t allow spambot to crawl any pages

User-agent: spambot

disallow: /

sitemap:Example Domain

[IMG]

Cảnh báo: Không phải tất cả các robot web đều đi theo robot.txt. Những người có ý định xấu (vd email address scraper- chương trình thu thập các địa chỉ mail) xây dựng các chương trình không làm theo phương thức này và sử dụng nó trong những trường hợp đặc biệt để xác định vị trí của thông tin cá nhân. Ví lý do này, vị trí của các bộ phận quản trị và các bộ phận riêng của các trang web truy cập công khai không được chứa trong robots.com. Thay vào đó, những trang web này có thể tận dụng các thẻ meta robots để giữ cho các công cụ tìm kiếm chính có thể lập chỉ mục nội dung có nguy cơ cao.

3. Meta robots

Thẻ meta robot tạo ra chỉ dẫn trong đến trang web cho các Robot tìm kiếm.

Thẻ meta robot phải được đặt trong thẻ “head” của tài liệu HTML.

Một ví dụ về Robot meta

<html>

<head>

<title>The Best Webpage on the Internet</title>

<meta name=”ROBOTS” content=”NOINDEX, NOFOLLOW”>

</head>

<body>

<h1>Hello World</h1>

</body>
</html>

Trong ví dụ trên, “noindex, nofollow” hướng dẫn các Robot không đánh chỉ mục một trang web bất kỳ, và cũng không đi theo mất kỳ liên kết nào trên trang.

Rel= “Nofollow”

[IMG]

Nên nhớ cách các liên kết hoạt động như bỏ phiếu. Các thuộc tính rel= nofollow cho phép bạn liên kết tới một nguồn, trong khi loại bỏ vote của bạn cho mục đích tìm kiếm. Thật vậy, “nofollow” gợi ý các SE không đi theo liên kết, nhưng một vài máy tìm kiếm vẫn đi theo chúng để phát hiện ra các trang mới. Những liên kết này chắc chắn đạt được ít giá trị hơn (và không để lại hậu quả trong hầu hết các trường hợp) so với những những liên kết theo sau, nhưng có thể đem lại hiệu quả trong những trường hợp bạn chẳng may liên kết đến nguồn không tin cậy.

Một ví dụ về nofollow:

<a href=http://kienthucseo.edu.vn” title=kiến thức seo”

rel=”nofollow”>kien thuc seo</a>

Trong ví dụ trên, giá trị của liên kết sẽ không được thông qua example.com vì thuộc tính rel=nofollow đã được thêm vào.

5. Rel=”canonical”

Thông thường, hai hay nhiều bản sao của cùng một nội dung chính xác suất hiện trên trang web của bạn dưới các URL khác nhau. Ví dụ, các URL dưới đây có thể tham khảo cho một trang chủ:

_http://kienthucseo.edu.vn/

_http://kienthucseo.edu.vn/index.php

_http://kienthucseo.edu.vn

Ví dụ về rel=”canonical” cho _http://kienthucseo.edu.vn/index.php URL

Trong ví dụ trên rel=”canonical” gợi ý cho các Robot trang này là bản sao của _http://kienthucseo.edu.vn, và nên xem xét các URL là trùng lặp.

Đối với các SE, những URL trên xuất hiện như 5 trang riêng biệt. Bởi vì nội dung trên mỗi trang web thì đồng nhất. Điều này rất có thể là nguyên nhân tụt giảm giá trị nội dung và thứ hạng tiềm năng của trang web đó.

Thẻ canonical giải quyết vấn đề này bằng cách gợi ý cho các robot tìm kiếm trang nào là phiên bản “uy tín” nổi bật nên được tính trong kết quả tìm kiếm.

Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ các SEOer trong việc làm SEO. Trong số đó, công cụ hữu ích nhất được cung cấp bởi chính các SE. SE cung cấp tới các webmaster số lượng đa dạng công cụ, phân tích và chỉ dẫn với mong muốn họ sẽ tạo ra các trang web và nội dung có thể tiếp cận được bằng nhiều cách khác nhau. Các nguồn tài nguyên miễn phí này đem đến các điểm dữ liệu và cơ hội trao đổi thông tin với máy tìm kiếm mà chẳng nguồn nào có.

Chương 8 – Các công cụ và dịch vụ SEO chúng ta đã đi tìm hiểu các chỉ lệnh SE phổ biến, sau đây chúng ta tiếp tục đề cập tới các công cụ cho SEO .

[IMG]

Các công cụ tìm kiếm:

Các tính năng phổ biến của Google Webmaster Tools và SEO: Cài đặt Google Webmaster Tools (các công cụ quản trị Google)

1. Setting (Cài đặt)

Geographic Target:

[IMG]

Nếu một trang web hướng tới đối tượng cụ thể về mặt địa lý, các quản trị web có thể cung cấp cho Google các thông tin giúp phân biệt trang đó xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm của một quốc gia cụ thể trên Google, và đồng thời cải thiện các kết quả tìm kiếm Google cho các truy vấn địa lý.

Preferred Domain (Tên miền ưa thích)

Preferred Domain là một thể loại mà quản trị web muốn sử dụng để index các trang trên web của họ. Nếu một webmaster chỉ rõ preferred Domain là _http://www.example.com và Google tìm thấy một liên kết tới trang web đó được định dạng là _http://example.com, Google sẽ xử lý liên kết đó khi nó được trỏ tại _http://www.example.com

URL Parameters (Các thông số URL):

Bạn có thể chỉ cho Google thông tin về mỗi thông số trên trang web của bạn, chẳng hạn như “sort=price” và “sessionid=2”. Điều này giúp cho Google crawl trang web của bạn một cách hiệu quả hơn, ngăn chặn những thông số đó tạo ra nội dung trùng lặp và tăng số lượng những trang web độc nhất mà Google có thể thu thập trên trang web của bạn.

Crawl Rate (Tỷ lệ thu thập):

Crawl Rate ảnh hưởng đến tốc độ truy vấn của robot google trong suốt quá trình thu thập. Nó không ảnh hưởng đến tần suất Google thu thập dữ liệu một trang web nhất định. Google xác định tỷ lệ được yêu cầu dựa vào số trang trên một trang web.

Diagnostics (Chuẩn đoán):

Malware – có thể hiểu là một phần mềm hoặc một đoạn mã lập trình nào đó gây hại cho máy tính người dùng được tìm thấy trên website bạn Google sẽ thông báo cho bạn nếu nó tìm thấy bất kỳ Malware nào đó trên trang web của bạn. Malware không chỉ gây hại cho người sử dụng, mà ảnh hướng của nó có thể làm website của bạn mất vị trí trên công cụ tìm kiếm.

Crawl Error (Các lỗi thu thập) – Nếu Robot Google bắt gặp những lỗi quan trọng trong khi thu thập dữ liệu trang web của bạn, chẳng hạn như 404s, nó sẽ mô tả chi tiết về lỗi và xác định nơi Bộ tìm kiếm tìm thấy liên kết tới URL không thể truy cập.

HTML Suggestions (Gợi ý HTML) – Phân tích này nhận dạng SE các yếu tố HTML không thân thiện. Đặc biệt, nó liệt kê ra các vấn đề về thẻ meta description (thẻ meta mô tả), thẻ title, và những trang nào Spider không thể thu thập được nội dung trang.

Your site on the Web:

Đặc biệt, Những số liệu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về SEO, bởi chúng thông báo hiển thị từ khóa, tỷ lệ nhấp chuột, những trang web top đầu trong kết quả tìm kiếm, và các dữ liệu thống kê liên kết. Khá nhiều SEOer phàn nàn rằng các dữ liệu trong các công cụ quản trị web thường không đầy đủ và chỉ cung cấp những ước tính sơ qua.

Site Configuration(Cấu hình trang web):

Phần này khá quan trọng, cho phép bạn trình các sitemap, kiểm tra tập tin robot.txt, điều chỉnh liên kết trang web, và gửi thay đổi các yêu cầu địa chỉ khi bạn di chuyển trang web từ một domain khác. Khu vực này cũng bao gồm “Setting” và “URL Parameters” được thảo luận trong phần trước.

+1 Metrics (Số liệu +1):
Khi người dùng chia sẻ nội dung của bạn trên Google+ với nút +1, hoạt động này thường xuyên được chú thích trong các kết quả tìm kiếm. Xem video minh họa này trên Google + để hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Trong phần này, Google Webmaster Tool thông báo ảnh hưởng của +1 chia sẻ trên hiệu suất trang web của bạn xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm.

Labs (Tính năng thử nghiệm)

Phần Labs của Webmaster Tools bao gồm các thông tin mà Google vẫn coi nó nằm trong quá trình thực nghiệm, dù sao cũng rất quan trọng đối với các webmaster. Một cách quan trọng nhất của các báo cáo trên đó là hiệu suất, cho biết mức độ load nhanh hay chậm .

2. Bing Webmaster Center

[IMG]

Các tính năng từ khóa:

Site Overview (Tổng quan về các trang web): Giao diện này cung cấp một cái nhìn tổng thể về hiệu suất của tất cả các trang trên web của bạn trong Bing nắm giữ các kết quả tìm kiếm. Các số liệu lướt qua bao gồm lượt click, các hiển thị, các trang đã index, và số lượng các trang được thu thập cho 1 trang web.

Crawl Stat: Thu thập dữ liệu thống kê số liệu

Ở đây bạn có thể xem các báo cáo con số trang trong trang web của bạn mà Bing đã crawl và phát hiện ra một số lỗi gặp phải. Giống như Google Webmaster, bạn có thể trình các sitemap giúp cho Bing phát hiện ra và ưu tiện nội dung của bạn.

Index – Phần này cho phép webmaster xem xét và hỗ trợ kiểm soát cách Bing thu thập trang web của họ. Một lần nữa, giống với các Setting trong Google Webmaster Tool, tại đây bạn có thể khám phá nội dung của bạn được tổ chức sắp xếp thế nào trong Bing, trình các URL, loại bỏ Các URL từ những kết quả tìm kiếm, khám phá liên kết inbound và điều chỉnh các thiết lập tham số.

Traffic – Tóm tắt lượng traffic trong Bing webmaster thông báo các hiển thị và dữ liệu nhấp chuột thông qua kết hợp dữ liệu từ các kết quả tìm kiếm của cả Bing và Yahoo. Các báo cáo ở đây chỉ ra vị trí trung bình cũng như những ước tính giá cả nếu bạn muốn mua từ khóa mục tiêu ads.

SEOmoz Open Site Explorer

Không hoạt động nhờ vào các SE, Open Site Explore của SEOmoz cung cấp dữ liệu như nhau.

[IMG]

Các tính năng:

Nhận dạng các liên kết mạnh mẽ– Open Site Explore phân loại tất cả các inbound link thông qua các số liệu giúp cho bạn dễ dàng phân biệt được những liên kết nào là quan trọng nhất.

Tìm các domain liên kết mạnh mẽ nhất: Công cụ này thông báo cho bạn biết những domain mạnh mẽ nhất liên kết tới domain của bạn.

Phân tích phân bổ liên kết Anchor Text– Open Site Explore chỉ cho bạn thấy sự phân bổ của văn bản mà người truy cập dùng khi liên kết tới bạn.

Đánh giá so sánh mức độ cạnh tranh (Head to head comparision view): Tính năng này cho phép bạn so sánh hai trang web để nhận biết cái nào thứ hạng cao hơn.

Các số liệu chia sẻ xã hội – Đo lường Facebook share, like, tweet, hay +1 cho bất cứ URL nào.

Các SE gần đây mới bắt đầu cung cấp các công cụ tốt hơn để giúp cho các webmaster cải thiện kết quả tìm kiếm của họ. Đây là một bước lớn trong SEO và mối quan hệ giữa webmaster và SE. Điều đó nói lên rằng, trong tương lai máy tìm kiếm có thể hỗ trợ các webmaster nhiều hơn thế nữa. SEO có phát triển mạnh mẽ hơn nữa tất cả còn nhờ vào các marketer và webmaster.

Bởi vậy, hãy luôn nhớ tự trau dồi và học tập SEO là cực kỳ quan trọng và cần thiết.

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468