This is a test preparation guide for students studying English as a foreign language." />
RaoVat24h
Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Cliff’s TOEFL Preparation Guide (Ebook & CD2)

Advertisement
This is a test preparation guide for students studying English as a foreign language. 
It provides background material and guidance in understanding the TOEFL, which should help students take the test with maximum efficiency. It aims to be thorough, concise and easy to understand. The book includes: an analysis of each type of question and an explanation of the most successful approaches to it; an intensive

grammar review, exercises and mini-tests; six full-length practice tests; answers and explanations, cross-referenced to the review; self-scoring charts; two audio cassettes; and a complete table of contents.

(E&J CAFE)

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468