Forum
Kinh doanh Quản trị Marketing

Công cụ đánh giá onpage và offpage

Advertisement

Công cụ đánh giá onpage và offpage 


SEOquake 


SEOquake  là công cụ đánh giá mức độ tối ưu website phổ biến hiện nayCác chức năng trên SEOquake


Hình ảnh
Thông tin
http://1.bp.blogspot.com/-4H7zXUIaMeM/UzRSWUkVDUI/AAAAAAAABk0/JJMBpwo0hQA/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-2.png
Page Rank : được Google sử dụng để xếp hạng của website , pagerank có giá trị từ 0 đến 10 tương ứng với độ uy tín và chất lượng tăng dần của website đó
http://3.bp.blogspot.com/-Z4ksAHfylLI/UzRa8gUyC6I/AAAAAAAABlE/XGyaL9kyBmQ/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-3.png
Google Index : Số lượng chỉ mục đã được lập bởi Google. Mỗi chỉ mục là một kết quả trỏ về website của bạn trong danh sách tìm kiếm
http://3.bp.blogspot.com/-9ASVx-GSqco/UzReZUlpZGI/AAAAAAAABlQ/57tcfkPlr2Y/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-4.png
SEMrush Link : số lượng link trỏ về trang bạn đang xem
SEMrush Link Domain : số lượng link trỏ về tên miền bạn đang xem
2 thông số trên được đánh giá trên SEMrush
Với một website, Sermush Link Domain (LD)luôn cố định vì chỉ có bằng đó link trỏ về website
Còn với mỗi trang khác nhau, Semrush Link (L)sẽ luôn khác nhau.
http://1.bp.blogspot.com/-rNQmX-Yph0w/UzRl36nrLsI/AAAAAAAABlg/dsI2pnsvLz0/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-5.png
Bing Index : Số lượng chỉ mục đã được lập bởi Bing, tương tự như Google
http://3.bp.blogspot.com/-Sop2FbfzJM4/UzRnFiDUsQI/AAAAAAAABlo/AQOuHHrFfIM/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-6.png
Alexa Rank : xếp hạng của website trên Alexa
http://1.bp.blogspot.com/-9Rw8Tr-Lsuc/UzRo7g7TGXI/AAAAAAAABl0/yO7296w2JGw/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-7.png
Webarchive Age : tuổi của website
http://2.bp.blogspot.com/-UBJWFJtiQmM/UzRqTc8NO7I/AAAAAAAABmA/i3eXiUdMh2k/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-8.png
Số lượng like trên các mạng xã hội
http://4.bp.blogspot.com/-dxriOwB9yxA/UzRtNE7wubI/AAAAAAAABmM/_2UWPqTus7E/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-9.png
Whois :chủ sở hữu của website
Rank:n/a Price: n/a
SEMrush Rank : xếp hạng của website trên SEMrush; 
SEMrush Price : Bản báo cáo lưu lượng truy cập
http://3.bp.blogspot.com/-RAXEvIwsAFU/UzRwuvTdVCI/AAAAAAAABmo/QXhIutH6hsw/s1600/Seo+Onpage+hi%25E1%25BB%2587u+qu%25E1%25BA%25A3+v%25E1%25BB%259Bi+c%25C3%25B4ng+c%25E1%25BB%25A5+SeoQuake-11.png
Internal links : liên kết nội bộ
http://3.bp.blogspot.com/-tMG6oumVvNQ/UzRzGyeC3ZI/AAAAAAAABmw/-jG3rdzHUm0/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-12.png
External links : liên kết bên ngoài
http://3.bp.blogspot.com/-kHzvoKbT0Ns/UzRzy9wEBVI/AAAAAAAABm4/j6W7CygnVbI/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-13.png
Keywork density : mật độ từ khóa
http://2.bp.blogspot.com/-LAQJhW1FZa0/UzR0rdrv0KI/AAAAAAAABnA/DH8Zy0Rd4CE/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-14.png
Diagnosis : chuẩn đoán của SEOquake


SEO Onpage hiệu quả với công cụ SEOquake

Trong các chức năng trên, chỉ có duy nhất Diagnosis hỗ trợ cho chúng ta làm SEO Onpage hiệu quả. Bạn có thể dựa vào các thông số mà nó cung cấp để chỉnh sửa lại nội dung, thẻ, tiêu đề … cho phù hợp.

Mình sẽ giải thích rõ từng thông số quan trọng, còn lại mình chỉ lướt qua để các bạn nắm được nội dung cơ bản.

http://1.bp.blogspot.com/-4vS1DrQfSrk/UzUZjGD4n0I/AAAAAAAABnQ/Fe9Yg9uEBh4/s1600/Seo+Onpage+hi%E1%BB%87u+qu%E1%BA%A3+v%E1%BB%9Bi+c%C3%B4ng+c%E1%BB%A5+SeoQuake-15.JPGDienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468