Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Giới thiệu khái quát về phái sinh

Advertisement
     Phái sinh là những hợp đồng về tài sản cơ bản, ví dụ như cổ phiếu và trái phiếu, hay những thông số thị trưng, ví dụ như lãi suất hay tỷ giá hối đoái. Có hai loại phái sinh: hợp đổng giao sau và hợp đồng quyển chọn. Hợp đồng giao sau lập ra ngày hôm nay sẽ định giá cho ngày mai cho người mua và bán. Hợp đổng quyền chọn là quyền bán (quyền chọn bán) và quyền mua (quyền chọn mua) sản phẩm với giá được định sẵn ngày hôm nay cho đếnngày đáo hạn của hợp đổng. Phái sinh có thể sử dụng để phòng ngừa rủi ro hoặc đầu cơ.
Giới thiệu khái quát về phái sinh

     Một người bán tài sản vào một ngày trong tương lai sẽ muốn tìm cách được bảo vệ nếu giá giảm. Việc bán kỳ hạn và quyền chọn bán sẽ tạo ra sự bảo đảm như vậy. Những hợp đổng này cũng có thể dùng để đầu cơ. Một người đầu cơ cá cược rằng giá trị tài sán sẽ vượt trên mức một giá nhất định có thể mua kỳ hạn tài sản đó hoặc mua một quyền chọn mua đối với tài sản đó. Phái sinh ở đây chủ yêu được nhìn nhận trên một góc nhìn quản lý rủi ro, khi phái sinh thưởng được sử dụng với mục đích phòng ngừa rủi ro. Những công cụ được phòng ngừa rủi ro ở đây là những vị thế thị trưởng cơ sở ví dụ như cổ phiếu trong trường hợp hợp đồng cổ phần.

     Bài tổng quát này về những sản phẩm thị trưởng bắt đầu từ vị thế tiền mặt và tiến tới những phái sinh căn bản. Sau khi định nghĩa vị thế tiền mặt và vị thế phái sinh/ bài tổng quát phái sinh được tổ chức thành hai phần: hợp đổng giao sau và hợp đổng quyền chọn. Những bài tổng quát sản phẩm sẽ bao gồm các ví dụ, tính chất cơ bản của công cụ, và cách những công cụ này có thể được dùng với mục đích phòng ngừa rủi ro và đầu tư và nguyên tắc định giá. Hợp đồng phái sinh được giới thiệu ở đây với những tài sản cơ sở là cổ phiếu. Ba chương tiếp theo sẽ giới thiệu phái sinh lãi suất, phái sinh tỷ giá hối đoái và phát sinh tín dụng.


DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468