Forum
Kế Toán Trao đổi nghề nghiệp

Hàng hóa dùng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không?

Advertisement
Hàng hóa dùng khuyến mại có phải xuất hóa đơn không?
Theo quy định của Luật thuế hiện hành thì hàng hóa, dịch vụ dùng cho hoạt động khuyến mại, cho, biếu, tặng, đưa hàng mẫu … của doanh nghiệp đều phải xuất hóa đơn.

Đọc thêm »

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468