Forum
Kinh doanh Quản trị kinh doanh Quản trị Logistics

Hiểu biết về Logistics – Khái Niệm, Hoạt động, Vai trò

Advertisement


Hiểu biết về Logistics

hieu biet ve logistic
Tổng quan về Logistics
         Khái Niệm Logistic:

                       Logistic là quá trình tối ưu hoá về vị trí và thời điểm, vận chuyển và dự trữ nguồn tài nguyên từ điểm đầu tiên của chuỗi cung ứng cho đến tay người tiêu dùng cuối cùng, thông qua các hoạt động kinh tế.

         Một số hoạt động của Logistics:

                     Hoạt động kho bãi trong logistic

+        Kho bãi: là nơi cất giữ nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm,…trong suốt quá trình chu chuyển từ điểm đầu đến điểm cuối của dây chuyền chuỗi cung ứng, đồng thời cung cấp các thông tin về tình trạng, điều kiện lưu trữ và vị trí các hàng hoá được lưu kho.

Hoạt động vận tải trong logistic

+        Vận tải là hoạt động di chuyển hàng hoà từ điểm này đến điểm khác trong chuỗi Logistics. Vận tải là một hoạt động quan trọng và chiếm tỉ trọng lớn trong chi phí Logistics

Dịch vụ khách hàng trong logistic

+        Dịch vụ khách hàng: cung cấp các dịch vụ nhằm làm hài lòng khách hàng. Là yếu tố đầu ra, đánh giá chất lượng của toàn bộ hệ thống.

Hoạt động dự trữ trong logistic

+        Dự trữ: Tuỳ từng loại mặt hàng cũng như hoạch định của doanh nghiệp sẽ áp dụng các kế hoạch dữ trữ phù hợp nhất nhằm đảm bảo luôn luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời mọi đơn hàng.

Quản lý hàng tồn kho trong logistic

+        Quản lý hàng tồn kho: LIFO (Nhập sau xuất trước), FIFO ( Nhập trước xuất trước)

Hệ thống thông tin trong logistic

+        Hệ thống thông tin: Đảm bảo tính mạch lạc và hiểu biết lẫn nhau giữa các bộ phận trong Logistics, giữa doanh nghiệp với nhà cung cấp cũng như khách hàng.

Hoạt động kho bãi trong logistic

+        Chi phí Logistics: Tổng chi phí Logistics bao gồm: CP dịch vụ khách hàng, cp vận tải, cp kho bãi, cp xử lý đơn hàng và hệ thống thông tin, chi phí thua mua, chi phí dự trữ. Nên phân tích tổng hợp các chi phí không phân tích riêng lẻ từng loại

          Vai trò của Logistic:


        Vai trò của Logistic đối với nền doanh nghiệp:

§  Giải quyết cả đầu vào và đầu ra
§  Giảm chi phí
§  Nâng cao hiệu quả quản lý
§  Hỗ trợ đắc lực cho hoạt động marketing

        Vai trò của Logistic Đối với nền kinh tế:

§  Hỗ trợ cho luồng chu chuyển các giao dịch kinh tế
§  Tác động trực tiếp đến khả năng hội nhập của nền kinh tế

§  Tăng tính cạnh tranh của quốc gia trên trường quốc tế

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468