Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Hợp đồng giao sau là gì?

Advertisement
     Hợp đồng giao sau là một hợp đồng định giá của một tài sản cho một thời điểm trong tương lai. “Trưởng vị” trong hợp đồng giao sau là một cam kết sẽ mua tài sản, và “đoản vị” trong hợp đổng giao sau là một cam kết sẽ bán sản phẩm.

Một ví dụ đơn gin về hợp đồng giao sau:

    Những hợp đồng như vậy rất phổ biến, như được minh họa trong ví dụ không tài chính sau đây. Giả sử rằng bạn mua một cuốn sách từ hiệu sách để được chuyển tới trong vòngmột tháng. Bạn cam kết sẽ trả 10$ cho hiệu sách khi cuốn sách được chuyển tói. Bạn đang mua hàng và sẽ nhận hàng một tháng kể từ ngày hôm nay. Người bán hàng đang bán kỳ hạn cho bạn vì anh ta hứa sẽ gửi sách trong một tháng với giá 10$. Quyển sách được gọi là “công cụ được giao chuyển”. Vị thế kỳ hạn này ẩn chứa những rủi ro.
Hợp đồng giao sau là gì?

    Bất kể giá sách thay đổi thế nào, một bên cũng có lợi khi vi phạm nghĩa vụ trả nợ bởi vì họ bị thua lỗ. Nếu giá quyển sách giảm xuống còn 6$, người mua có thể muốn mua với giá 6$ thay vì giá ban đầu 10$ từ tiệm sách. Nếu giá sách tăng lên 15$, tiệm sách có động cơ không gửi đi cuốn sách và vi phạm cam kết: bán quyển sách cho người mua với giá 10$. Do đó, động cơ hay nghĩa vụ là điều cần thiết để giảm đi khả năng không tuân thủ hợp đồng.

    Thị trường future là những thị trưởng có tổ chức của hợp đồng giao sau. Lời và lỗ được viết vào phần tài khoản ký quỹ. Tài khoản sẽ được ghi cho vay hoặc ghi nợ đối với người mua và người bán. Tài khoản của tất cả những người mua bán được tập trung ở một phòng thanh toán bù trừ – một hệ thống kế toán duy nhất cho tất cả ngươi mua và bán. Lời lỗ sẽ được giải quyết hàng ngày. Lượng tiền lớn nhất người bán có thể tránh phải “trả” là lượng giá tăng trong một ngày nêu người bán không gửi thêm tiền mặt, trong trường hợp chi phí cơ hội của mua bán kỳ hạn vượt qua thua lỗ của ngày hôm trước. Lượng tiền mặt gửi đi được điều chỉnh mỗi ngày. Lượng lời lỗ tích lũy của mỗi bên là tổng lượng lời lỗ từ hợp đồng giao sau. Bằng cách gửi đi tiền thua lỗ hàng ngày cho người mua hoặc người bán, động cơ từ bỏ hợp đồng giảm xuống chỉ còn là tiền lỗ của một ngày.

    Quay trở lại với ví dụ, khi người mua có lời, tiền lời là hình ảnh phản chiếu tiền lỗ của người bán. Do đó, người mua đang cho người bán vay. Nếu giá giảm, điều này sẽ giảm lượng thua lỗ của người bán và sẽ dần chuyển thành tiền lời khi giá giảm xuống thấp hơn giá được định sẵn trong hạp đồng giao sau vào thời điểm bán. Nếu giá quyển sách tăng lên thành 11, người mua sẽ được lời 1$ và người bán lỗ 1$. Trong một thị trường có tổ chức, người bán sẽ phải bị lỗ 1$ trong tài khoản ký quỹ. Tiền thua lỗ phải được trả và không được trốn tránh.
DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468