Về 
RaoVat24h
Excel Office

HƯỚNG DẪN CÁCH SỬ DỤNG HÀM HLOOKUP, KẾT HỢP HLOOKUP VỚI LEFT, RIGHT, IF TRONG EXCEL

Advertisement

Về cấu trúc HLOOKUP cũng tương tự như vlookup, chỉ khác nhau ở cách dò tìm, Vlookup là hàm dò tìm theo cột còn hàm Hlookup là hàm dò tìm theo dòng. Trong video trước các bạn đã biết được cách dùng Vlookup trong phần này các bạn sẽ tiếp tục được giới thiệu cách sử dụng hàm Hlookup.

HLOOKUP (giá trị dò , bảng dò , dòng lấy giá trị , cách dò)
_ giá trị dò: là giá trị dùng để so sánh giữa 2 bảng
_ bảng dò: là bảng có dòng  thứ nhất (dòng 1) chứa giá trị dò và dòng lấy giá trị là 1 trong các dòng phía dưới
_ dòng lấy giá trị: là số thứ tự của dòng có giá trị cần lấy (trong bảng dò)
_ cách dò: là 0 nếu dò chính xác, là 1 nếu dò gần đúng

Xem Video tại đây:
https://youtu.be/lSkbVKK4F1Q

Bài tập Mẫu tải : Tại đây

?DienDan.Edu.Vn cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. https://diendan.edu.vn/
?Các bạn tham khảo hướng dẫn tải file trên Quản Trị Excel tại đây: http://www.quantriexcel.info/2018/11/huong-dan-tai-file-tren-quan-tri-excel.html

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468