>> 
RaoVat24h
Kế Toán Trao đổi nghề nghiệp

Hướng dẫn mới trích lập và hạch toán dự phòng phải thu khó đòi

Advertisement
Hướng dẫn mới trích lập và hạch toán dự phòng phải thu khó đòi
Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, kế toán phải tính toán, trích lập các khoản dự phòng phải thu khó đòi nhằm phản ánh trung thực tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Đọc thêm »

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468