RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị đàm phán

Kỹ năng đàm phán

Advertisement

Kỹ năng đàm phán
Đàm phán là quá trình để đạt được thứ mà bản thân mong muốn có từ đối tác, trong hoàn cảnh tồn tại những xung đột về lợi ích giữa các bên liên quan

Nguyên tắc
Đàm phán là quá trình thỏa thuận và nhượng bộ

Cuộc đàm phán là sự nhượng bộ để đạt mục đích tối ưu cho mỗi bên

Các bên tham gia cần có những điều chỉnh về mục tiêu của bản thân để nhằm tới mục đích cuộc đàm phán thành công

Đàm phán bản chất là sự thống nhất giữa hai mặt vấn đề hợp tác để nhằm tới mục tiêu chung và luôn tồn tại những xung đột về mặt lợi ích

Để đánh giá hiệu quả của cuộc đàm phán cần đưa ra bộ tiêu chí (chính là mục tiêu không thể điều chỉnh của mỗi bên) để xem xét

Yếu tố ảnh hưởng 
Mục tiêu của cuộc đàm phán

Môi trường đàm phán

Vị thế của mỗi bên khi tham gia vào cuộc đàm phán

Thành phần tham gia vào cuộc đàm phán

Năng lực đàm phán của mỗi bên tham gia

Thông tin về nội dung đàm phán

Địa điểm đàm phán

Thời gian đàm phán

Văn hóa đàm phán

Đối tương cuộc đàm phán

Phân loại kiểu đàm phán 
Kiểu tiếp cận vấn đề
WIN – WIN
LOSE – LOSE
WIN – LOSE
LOSE – WIN

Tổng lợi ích các bên trong cuộc đàm phán không đổi thì xuất hiện bên giành lợi ích và bên mất lợi ích

Đàm phán mềm
Mục tiêu giữ mối quan hệ tốt đẹp và lâu dài với đối tác

Chấp nhận nhượng bộ để có thể đạt được thỏa thuận chung

Đàm phán cứng
Mục tiêu nhằm tới hoàn toàn bảo vệ lợi ích bản thân trong đàm phán

Gần như không chấp nhận nhượng bộ và theo hướng cứng rắn thể bảo vệ quan điểm, lập trường

Đàm phán nguyên tắc
Đối với con người thì ôn hòa, với việc cần nguyên tắc

Tập trung vào lợi ích bản thân, và lợi ích chung

Đưa ra nhiều phương án theo những tiêu chí khác nhau

=> Người đàm phán giỏi có thể đưa ra sự thỏa thuận mang lại lợi ích cho bản thân và đối tác tối ưu

Chú ý: cần phải luôn nhớ rằng luôn luôn có phương án rút lui khỏi cuộc đàm phán

Giai đoạn trong quá trình đàm phán 
Tiền đàm phán (chuẩn bị)
Xác định nguồn lực bản thân

Xác định mục tiêu hướng tới

=> Đưa ra bản đánh giá SWOT

Tìm hiểu thông tin đối tác

Tìm hiểu động cơ đối tác

Tìm hiểu nội dung chính đàm phán

=> Xác định chiến lược đàm phán
Tư duy chiến lược

Thái độ chiến lược

Đưa ra phương án trù bị

Đàm phán
Gây ấn tượng tốt đẹp với đối tác

Thăm dò đối tác

Tập trung lắng nghe + phân tích chính xác yêu cầu đối tác

Cần điều chỉnh những mục tiêu ban đầu và đưa ra đề đạt

Liên tục đánh giá các mục tiêu đã xác định ban đầu, đưa ra giải pháp thông qua các phương án đã chuẩn bị

Thể hiện một cách chân thành rằng bản thân đã nỗ lực hết mình để đem đến lợi ích tối đa cho đối tác nhằm tới mục tiêu chung của cuộc đàm phán

Chốt lại những nội dung vấn đề thống nhất được trong đàm phán

Hậu đàm phán
Soạn thảo tài liệu liên quan tới nội dung thống nhất cuộc đàm phán

Đưa vào biên bản mang tính chất pháp lý

Ký kết được chứng thực từ bên thứ 3 về nội dung thống nhất

Đánh giá kết quả đàm phán dựa trên tiêu chí là mục tiêu ban đầu đặt ra

Kỹ thuật trong đàm phán 
Kỹ thuật lấy thông tin từ đối tác

Kỹ thuật phân tích + xử lý thông tin

Kỹ thuật thuyết phục

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468