Focusing on skill-building practice for more advanced students, this complete, multim" />
RaoVat24h
Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Longman Complete Course for the TOEFL Test (Ebook & CD5)

Advertisement
Focusing on skill-building practice for more advanced students, this complete, multimedia TOEFL(R) course now helps students prepare for both the paper and computer versions of the TOEFL(R) Test. 
Longman Complete Course for the TOEFL(R) Test is appropriate for use as a primary test preparation text, as a supplement to

general course, or as a self-study aid. The Complete Course is accompanied by a set of audiocassettes or dual-platform CDs and a User’s Guide. The audiocassettes and CDs contain recorded listening material from the book. The User’s Guide contains scripts of the listening material and an answer key with explanations. Coming soon…a Bonus Test Disk with an additional bank of questions.

(E&J CAFE)

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468