(Human Resources Tests – HR Tests)

RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị nhân lực

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ NHÂN SỰ

Advertisement
(Human Resources Tests – HR Tests)

1. Từ nào dưới đây được định nghĩa như là những chính sách, hoạt động, và hệ thống mà có ảnh hưởng tới hoạt động, thái độ và cách cư xử của nhân viên của một công ty?

a. Động cơ thúc đẩy (Motivation)
b. Tiền bạc (Money)
c. Quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management)
d. Thiết kế công việc (Job design)
2. Tất cả những điều dưới đây đều cần thiết cho chất lượng nguồn nhân lực ngoại trừ:
a. Có giá trị
b. Hiếm
c. Người thay thế không tốt
d. Dễ bắt chước
3. Sẽ không có hai phòng nhân sự có chung những vai trò giống nhau hoàn toàn.
a. Đúng
b. Sai
4. Công việc là tiến trình thu thập những thông tin chi tiết về công việc.
a. Thiết kế
b. Phân tích
c. Huấn luyện
d. Lựa chọn
5. Là tiến trình mà qua đó một tổ chức hoặc công ty tìm kiếm những ứng viên vào những vị trí công việc phù hợp.
a. Tuyển dụng
b. Chọn lựa
c. Thiết kế công việc
d. Phân tích công việc
6. Tiến trình đảm bảo rằng những hoạt động và khả năng sản xuất của nhân viên phù hợp với mục tiêu của tổ chức hoặc công ty được gọi là:
a. Kỹ năng chuyên môn
b. Quản lý, đánh giá thành tích công tác
c. Giáo dục, huấn luyện
d. Phát triển
7. Tiền lương và lợi nhuận sẽ có tác động lớn nhất khi chúng được dựa trên những gì mà nhân viên thực sự muốn và cần đến nó?
a. Đúng
b. Sai
8. Kỹ năng này không phải là kỹ năng của những người quản lý nguồn nhân lực chuyên nghiệp?
a. Ra quyết định
b. Kỹ năng lãnh đạo
c. Kỹ năng chuyên môn
d. Kỹ năng tiếp thị, marketing
9. Khả năng hiểu và làm việc được tốt hơn với người khác mà có liên quan tới kỹ năng quản lý nguồn nhân lực (HRM – Human Resource Management)?
a. Kỹ năng ra quyết định
b. Kỹ năng lãnh đạo
c. Kỹ năng quan hệ nhân sự
d. Kỹ năng chuyên môn
10. Quyền ________ chấp nhận mọi người có quyền từ chối làm những việc có ảnh hưởng đến niềm tin đạo đức của họ.
a. Cá nhân, riêng tư
b. Tán thành
c. Tự do ngôn luận
d. Tự do lương tâm
11. Với một tổ chức, công ty thì lực lượng lao động bên trong bao gồm những cá nhân đang tích cực tìm kiếm việc làm.
a. Đúng
b. Sai
12. Lực lượng lao động năm 2006 sẽ gồm cóphần trăm người non – Hispanic vàphần trăm người Hispanic (người Tây Ban Nha?)
a. 40,60
b. 56,21
c. 91,9
13. Theo hiệp hội các nhà sản xuất quốc gia báo cáo về cuộc điều tra nghiên cứu người lao động thì người lao động còn thiếu nhiều các kỹ năng căn bản như chăm chỉ và làm việc đúng giờ.
a. Đúng.
b. Sai.
14. là những người làm việc đóng góp chính vào công ty,do đó phải có kiến thức đặc thù,ví dụ như kiến thức về khách hàng,phương pháp sản xuất hoặc có chuyên môn trong một lãnh vực nào đó.
a. Lực lượng lao động nội địa.
b. Lao động nhập cư.
c. Người làm việc có học vấn.
d. Lực lượng lao động bên ngoài. 
15. Các nhóm dựa vào kỹ thuật về những phương tiện liên lạc như ghi hình ảnh phục vụ các cuộc họp hành,hội nghị (videconference), e-mail và điện thoại di động để liên lạc và phối hợp các hoạt động.
a. Thật sự,chính thức.
b. Có khả năng.
c. Bên ngoài.
16. Câu nào trong các câu sau không phải là một giá trị cốt lõi của TQM?
a. Những cách thức và phương pháp được phác họa nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng nội địa và nước ngoài.
b. Mỗi một nhân viên trong công ty phải được đào tạo về chất lượng.
c. Các nhà điều hành đánh giá đo lường sự phát triển về những thông tin phản hồi dựa trên các dữ liệu thu thập.
d. Đề ra chất lượng trong những sản phẩm nhằm khuyến khích phát hiện ra các sai sót để sửa chữa và cải tiến sản phẩm.
17. Các nhân viên nhận công việc ở những nước khác được gọi là:
a. Người nhập cư.
b. Người làm việc có học vấn.
c. Lực lượng lao động bên ngoài.
18. Thương mại điện tử (E – business) bao gồm các hình thức mua bán hàng hóa,dịch vụ như là business-to-consumer (bán trực tiếp đến khách hàng), business-to-business (?) và những giao dịch consumer-to-consumer (từ khách hàng đến khách hàng?).
a. Đúng.
b. Sai.
19. …
20. Quốc hội có nhiệm vụ ban hành luật đăng ký nhãn hiệu hàng hóa?
a. Đúng.
b. Sai.
21. Bổ sung sửa đổi nào ngăn cấm địa vị xã hội, sự tự do hoặc tài sản mà không cần nhờ đến pháp luật?
a. Bổ sung sửa đổi thứ nhất.
b. Bổ sung sửa đổi thứ năm.
c. Bổ sung sửa đổi thứ 18.
22. Mục VII của Đạo luật về nhân quyền (Civil Rights Act) năm 1964 được ban hành bởi:
a. ADA.
b. OSHA.
c. EEOC.
23. Đạo luật phân biệt tuổi tác trong việc làm (Age Discrimination in Employment – ADEA) cấm chống lại việc phân biệt đối xử nhân viên trêntuổi:
a. 25
b. 40.
c. 65.
d. 13.
24. ADA chỉ rõ việc không đủ tư cách pháp lý khi một hay giảm sút:
a. Cá nhân,tổ chức.
b. Tổ chức,cạnh tranh.
c. Thể chất,tinh thần.
d. Thật tế,tưởng tượng,
25. Điều lệnh Hành pháp 11246 ngăn cấm các nhà thầu và phụ thầu xây dựng liên bang vì việc phân biệt dựa vào hạng người,màu sắc,tôn giáo,giới tính và nguồn gốc quốc gia.
a. Đúng.
b. Sai.
26. …
27. Trong luật lao động,giao nghĩa vụ của một người sử dụng lao động là ..
a. Đối xử khác nhau.
b. Hòa giải dàn xếp thảo đáng.
c. Hành động quả quyết,khẳng định.
28. Nói chung,điển hình rõ ràng nhất về quấy rối tình dục bao hàm tới việc lo lắng ưu phiền (quid pro quo harassment?)
a. Đúng.
b. Sai.
29. Kỹ thuật phân tích may rủi của công việc.
a. Cư xử khác biệt.
b. Kỹ thuật cân nhắc các quá trình hoạt động.
c. Hệ thống thi hành làm việc cao.
30. Qua tiến trình của giúp các nhà điều hành phân tích những nhiệm vụ của mình để phục vụ việc sản xuất hàng hóa và cung cấp các dịch vụ
a. Phân tích công việc.
b. Sắp dặt công việc có tính khoa học (Industrial engineering).
c. Thiết kế công việc được trôi chảy gọn gàng.
d. Liệt kê chi tiết công việc.
31. Công việc là các bổn phận được thực hiện bởi một người.
a. Đúng.
b. Sai.
32. là một bảng danh sách các nhiệm vụ,bổn phận và trách nhiệm của công việc cần phải làm.
a. Liệt kê chi tiết công việc.
b. Phân tích công việc.
c. Thiết kế công việc.
d. Mô tả chi tiết công việc.
33. Liệt kê chi tiết công việc liên quan đến mọi thứ ngoại trừ:
a. Kiến thức.
b. Nghĩa vụ,phận sự.
c. Các kỹ năng.
34. Một trong các phương tiện rõ ràng và được nghiên cứu nhiều nhất để phân tích công việc là :
a. PAQ.
b. DOT.
c. KASO.
35. Câu nào trong số những câu dưới đây được gọi là “khối làm sẵn để xây dựng” (building block) của mỗi thứ mà nhân viên phải làm.
a. Sắp đặt công việc có tính khoa học (Industrial engineering)
b. Đa dạng hóa công việc.
c. Phân tích công việc.
36. Kéo dài thời hạn công việc là một ảnh hưởng quan trọng lên đời sống của con người hơn là :
a. Tính nhất quán trong công việc.
b. Tính bất đồng trong công việc.
c. Tự quản trong công việc.
d. Tầm quan trọng của nhiệm vụ
37. Theo thuyết hai nhân tố (two – factory theory) của Herzberg thì các cá nhân bị thúc đẩy nhiều bởi bản chất của công việc hơn là các phần thưởng như việc trả lương ?
a. Đúng.
b. Sai.
38. là một danh mục mà các nhân viên làm việc cả ngày có thể lựa chọn bắt đầu và kết thúc giờ làm theo nguyên tắc của công ty
a. Tham gia đóng góp công việc.(Job sharing)
b. Làm việc trên mạng.(Telework).
c. Giờ làm việc linh hoạt (flexitime).
39. Dựa vào các tiêu chuẩn của OSHA thì cái nào sau đây không phải là một công việc có tính thử thách cao mà người làm việc phải tránh?
a. Nhấc lên hơn 75 pound
b. Làm việc ở môi trường đất liền
c. Áp dụng làm việc một mạch 4 giờ liền mà không cần nghỉ ngơi
d. Quỳ gối hoặc ngồi chồm hổm nhiều hơn 2 giờ trong một ngày
40. …
41. Bước thứ 2 trong quá trình lựa chọn nguồn nhân lực là:
a. Nghiên cứu,thẩm tra các lý lịch và đơn xin việc.
b. Kiểm tra bằng cấp,giấy chứng nhận và các thông tin về quá trình học hành,kinh nghiệm.
c. Kiểm tra,trắc nghiệm và xem xét lại các mẫu đơn làm việc.
d. Phỏng vấn các ứng viên.
42. Trong việc sử dụng các hệ số tương quan thuộc về thống kê,một hệ số tương quan thấp thể hiện mối quan hệ bền vững giữa hai nhóm đối tượng (two sets of numbers ?).
a. Đúng.
b. Sai.
43. miêu tả việc mở rộng mà ở đó hoạt động đo lường có liên quan đến cách đo lường được đề ra để đánh giá.
a. Giá trị đồng nhất. (Concurrent validation)
b. Giá trị thích nghi (Content validity)
c. Tính hữu dụng
d. Giá trị pháp lý. 
44. Kiến thức và các kỹ năng của một người có thể thu được thông qua bài kiểm travề:
a. Thành tích.
b. Năng khiếu.
c. Năng lực kinh nghiệm.
d. Trung thực.
45. Các bài kiểm tra năng lực kinh nghiệm được soạn ra nhằm đo lường khả năng trí tuệ, những kỹ năng định lượng và suy luận.
a. Đúng.
b. Sai.
46. là một trạng thái đa dạng của các chương trình lựa chọn riêng biệt sử dụng các phương pháp đa lựa chọn để đánh giá người xin việc hay những người đang giữ các chức vụ. 
a. Bảng tóm tắt cá nhân.
b. Trung tâm định giá để đánh thuế (Assessment Center)
c. Giá trị pháp lý đồng nhất (Concurrent Validation).
d. Mô hình nhiều vật cản (Multiple – hurdle model).
47. Loại phỏng vấn nào mà người phỏng vấn đưa ra tình huống ngẫu nhiên xảy ra trong công việc, rồi yêu cầu người dự tuyển trình bày hướng giải quyết?
a. Phỏng vấn gián tiếp(Nondirective interview)
b. Phỏng vấn theo bảng (Panel interview)
c. Phỏng vấn theo kiểu mô tả hành vi cư xử (Behavior description interview)
d. Phỏng vấn bằng tình huống
48. Câu nào sau đây được xem là một bất lợi của buổi phỏng vấn?
a. Có thể cung cấp bằng chứng về các kỹ năng thông tin liên lạc.
b. Cung cấp bằng chứng của các kỹ năng giữa các cá nhân với nhau (hòa đồng?)
c. Có thể hiểu sâu sắc tính cách của những người dự tuyển.
49. là tiến trình đạt được quyết định lựa chọn bằng cách loại bớt ra một vài ứng cử viên trong mỗi giai đoạn của tiến trình lựa chọn.
a. Mô hình vượt qua nhiều chướng ngại vật (Multiple-hurdle model)
b. Trung tâm đánh giá
c. Mô hình bù trừ (Compensatory model)
d. Sự công nhận có tính dự báo (Predictive validation)
50. Chương trình thiết kế hướng dẫn bao gồm những nỗ lực kế hoạch của tổ chức, công ty nhằm giúp nhân viên của mình học thêm những kiến thức, kỹ năng, khả năng cách cư xử có liên quan tới công việc với mục đích sẽ làm việc được tốt hơn.
a. Đúng
b. Sai
51. Tiến trình đánh giá tổ chức, công ty và nhân viên cũng như nhiệm vụ của họ để xác định loại hình giáo dục nào thích hợp?
a. Thiết kế hướng dẫn (Instructional design)
b. Phân tích cá nhân, con người (Person analysis)
c. Đánh giá nhu cầu (Needs assessment)
d. Phân tích tổ chức (Organization analysis)
52. Việc nào dưới đây thường xuyên được thực hiện đầu tiên trong việc đánh giá nhu cầu?
a. Phân tích tổ chức (Organization analysis)
b. Phân tích cá nhân, con người (Person analysis)
c. Phân tích nhiệm vụ (Tesk analysis)
53. Những phương pháp giới thiệu mà những học viên nhận thông tin từ những người hướng dẫn, máy tính hoặc những phương tiện thông tin khác và thích hợp với những sự thật được truyền tải đến hoặc tiến trình so sánh đối chiếu lẫn nhau.
a. Đúng
b. Sai
54. Các phương pháp huấn luyện giáo dục khác nhau được các công ty, tổ chức sử dụng bao gồm tất cả ngọai trừ một điều dưới đây?
a. Vai trò (Role-plays)
b. Những trò chơi có tính giáo dục (Learning games)
c. Học theo tình huống (Case studies)
d. Sự xác nhận hữu hiệu (Validition)
55. Phương pháp huấn luyện nào dưới đây được định nghĩa như là việc tiếp thu sự huấn luyện thông qua mạng điện toán toàn cầu (Internet) hoặc mạng nội bộ (Intranet) trong một tổ chức, công ty?
a. Huấn luyện trong khi làm việc (On-the-job training)
b. Huấn luyện theo kiểu bắt chước (Simulation training)
c. Học theo giáo án điện tử (E-learning)
56. Bắt chước là những ứng dụng máy tính để giúp truy cập những kỹ năng huấn luyện, thông tin, và những lời cố vấn về chuyên môn khi có một vấn đề nảy sinh trong công việc.
a. Đúng
b. Sai
57. là một phương pháp đào tạo giới thiệu tình huống thực tế trong cuộc sống giúp cho người được đào tạo đưa ra các quyết định đúng đắn hợp lý phản ảnh những gì xảy ra trong công việc. 
a. Thực tập.
b. Thử việc.
c. Mô phỏng,dựa theo.
d. Nghiên cứu các tình huống.
58. Loại hình đào tạo nào có các nhu cầu tự nhiên còn tồn tại những hạn chế`?
a. Các chương trình dựa trên kinh nghiệm.
b. Các chương trình huấn luyện chéo.
c. Huấn luyện kết hợp.
d. Nghiên cứu hoạt động.
59. Câu nào sau đây không được xem là thành công trong việc đào tạo huấn luyện?
a. Người được đào tạo không hài lòng cề chương trình.
b. Người được đào tạo không có tiến bộ trong làm việc.
c. Người được đào tạo học được những kỹ năng và kiến thức mới.
d. Chương trình của công ty có cải tiến.
60. là tiến trình xuyên suốt mà người quản lý phải chắc rằng hiệu suất công việc của nhân viên sẽ đóng góp vào những mục tiêu của công ty. 
a. Quản lý việc thực hiện.
b. Đánh giá việc thực hiện.
c. Phương pháp quản lý theo mục tiêu.
61. Các công ty thiết lập những hệ thống quản lý việc thực hiện đều gặp phải 3 mục đích chính.Cái nào dưới đây không phải là một trong các mục đích này?
a. Mục đích phát triển.
b. Mục đích chính đáng hợp lệ.
c. Mục đích thuộc về hành chính.
62. Từ nào dưới đây được định nghĩa đúng nhất khi một loại hình đo lường thực hiện mà định ra được phần trăm số nhân viên tới mỗi phòng ban trong tất cả các phòng ban?
a. Phương pháp đánh giá bảng điểm đồ thị
b. Phương pháp phê bình lưu giữ
c. Phương pháp so sánh kép
d. Phương pháp lựa chọn bắt buộc
63. Sử dụng phương pháp phê bình lưu giữ cho việc đánh giá thuộc tính đòi hỏi nhà quản lý phải giữ các biên bản về mẫu đơn chi tiết của nhân viên trong cả hai trường hợp đạt hoặc không đạt.
a. Đúng
b. Sai
64. Phương pháp BARS được xây dựng trên phương pháp tiếp cận phê bình lưu giữ và với ý định xác định khoảng cách thực hiện đặc biệt, sử dụng những báo cáo về cách cư xử mà nó miêu tả những mức độ khác nhau trong việc thực hiện.
a. Đúng
b. Sai
65. Hệ thống nào dưới đây chỉ ra là mọi người ở mỗi cấp độ của một tổ chức, công ty đề ra những mục tiêu trong tiến trình đi từ trên xuống dưới mà nhân viên ở mọi mức độ đều phải đóng góp cho mục tiêu toàn thể của tổ chức, công ty.
a. Thang điểm tiêu chuẩn hỗn hợp (Mixed-standard scales)
b. Đánh giá thành tích công tác 360 độ (360-degree performance appraisal)
c. Quản lý bằng những mục tiêu (Management by objectives)
d. Sự thay đổi cách cư xử thuộc tổ chức, công ty
66. Nếu một tổ chức, công ty cố gắng hoàn thành tới mức có thể việc đánh giá thành tích công tác bằng việc kết nối những thông tin từ hầu hết hoặc tất cả các nguồn thuận tiện nhất thì tổ chức hay công ty đó sẽ sử dụng được hệ thống đánh giá thành tích công tác 360-độ (360-degree performance appraisal).
a. Đúng
b. Sai
67. Một ________ là một lỗi tỷ lệ mà tất cả các nhân viên được xếp loại ở bậc giữa của thang điểm.
a. Lỗi xu hướng trung tâm (Central tendency error)
b. Lỗi “giống-như-tôi” (Similar-to-me error)
c. Lỗi hào quang (Halo error)
d. Lỗi “loa kèn” (Horn error)
68. Loại lỗi tỷ lệ nào sẽ xuất hiện khi người được xếp hạng phản ứng tới khía cạnh thực hiện tích cực bằng cách đo tỷ lệ một cách tích cực nhân viên đó trong mọi khía cạnh thực hiện?
a. Lỗi xu hướng trung tâm (Central tendency error)
b. Lỗi khoan dung (Leniency error)
c. Lỗi hào quang (Halo error)
69. Tất cả những điều dưới đây đều là đặc tính của hệ thống đánh giá thành tích và văn hóa công ty mà nó có xu hướng khuyến khích chính kiến để đánh giá thành tích ngoại trừ:
a. Những loại người chịu trách nhiệm tới người nhân viên được đánh giá
b. Mục tiêu của việc đáng giá không tương thích với người khác
c. Những người quản lý và nhân viên có liên quan với nhau trong việc phát triển hệ thống đánh giá thành tích
d. Giám đốc điều hành cấp cao sẽ bỏ qua hoặc lơ đi những tỷ lệ bị xuyên tạc
70. Phát triển nhân viên là chuỗi kết nối của việc giáo dục đào tạo chính thức, kinh nghiệm làm việc, mối quan hệ, đánh giá khả năng và tính cách để giúp người nhân viên chuẩn bị cho tương lai mình
a. Đúng
b. Sai
71. Theo định nghĩa, thuật ngữ “phát triển – development” chỉ ra rằng nó có một tiêu điểm trên những khả năng hiện tại và liên quan đến việc học hỏi tất cả các khía cạnh của công việc đang thực hiện
a. Đúng
b. Sai
72. Dựa trên những quan điểm truyền thống, _________ sẽ chứa đựng và bao gồm một chuỗi những vị trí trong một công việc hay trong một công ty, tổ chức nào đó.
a. Nghề nghiệp
b. Chương trình quản lý nghề nghiệp
c. Việc đánh giá điểm chuẩn
d. Sự mở rộng công việc
73. Đánh giá là tiến trình thu thập thông tin, rồi đưa thông tin phản hồi cho những nhân viên về những kỹ năng, cách giao tiếp, hành vi cư xử của họ.
a. Đúng
b. Sai
74. Đây gần như không bao gồm trong chương trình giáo dục chính thức:
a. Chương trình đào tạo cử nhân quản trị kinh doanh (Executive Master of Business Administration – MBA)
b. Những khóa học ngắn hạn do các chuyên gia, cố vấn tổ chức
c. Hội thảo (Workshop)
d. Bài kiểm tra những kỹ năng chung
75. Từ nào dưới đây là một bài kiểm tra tâm lý phổ biến cho việc phát triển nhân viên?
a. MBO (Quản trị bằng mục tiêu – Management By Objectives)
b. GED
c. MBTI
d. OBM
76. Khoản mục nào dưới đây không phải là một loại bài tập được sử dụng trong những trung tâm đánh giá:
a. Vai trò (Role Play)
b. Bài tập trong khay văn thư đến (In-basket)
c. Quan hệ bên ngoài (Externship)
d. Thảo luận lãnh đạo nhóm (Leaderless group discussion)
77. _____________ là việc cùng nhau đóng góp, gánh vác trách nhiệm, yêu cầu, vấn đề phát sinh, mối quan hệ và các lĩnh vực trong công việc của một nhân viên.
a. Thời gian nghỉ phép
b. Vòng quay công việc
c. Mở rộng công việc
d. Kinh nghiệm làm việc
78. Một người________ là người quản lý hoặc tương đương làm việc với nhân viên để tạo động lực tăng cường giúp nhân viên đó phát triển kỹ năng làm việc, đồng thời cũng cung cấp thông tin phản hồi.
a. Huấn luyện viên (Coach)
b. Bảo trợ (Protégé)
c. Cố vấn có kinh nghiệm (Mentor)
d. Người tập huấn (Trainer)
79. Bước nào dưới đây trong tiến trình quản lý nghề nghiệp sẽ giúp những nhân viên nhận thông tin về kỹ năng, kiến thức và học vấn của họ nơi mà những tích sản đưa vào kế họach của tổ chức hoặc công ty?
a. Đề ra mục tiêu (Goal setting)
b. Tự đánh giá (Self – assessment)
c. Kiểm tra thực tế (Reality check)
d. Kế hoạch hành động (Action Planning)
80. Nếu một nhân viên quyết định rời khỏi một tổ chức công ty để làm việc ở một tổ chức, công ty khác thì được biết đến như một sự thay thế không chủ ý.
a. Đúng
b. Sai
81. Giữ lại được những người được đánh giá là những người thực hiện hàng đầu thật không là điều dễ dàng đối với một tổ chức hay công ty. Cụm từ nào dưới đây không phải là một xu hướng gần đây đã góp phần vào khó khăn này?
a. Đánh giá thành tích công tác (Performance Appraisals)
b. Tính lan rộng của thời gian ngừng sản xuất (Rash of layoffs)
c. Thị trường lao động đóng băng (Tight labor markets)
d. Giảm kích cỡ (Downsizing)
82. _____________ muốn nói đến việc đánh giá, xét đoán mà những kết quả cho sẵn cho một nhân viên là đúng.
a. Tiến trình thực thi theo thủ tục
b. Tiến trình thực thi tương tác
c. Cho nghỉ việc không đúng
d. Tính công bằng, hợp lý
83. Thi hành kỷ luật phải tránh việc cho nghỉ việc không hợp lý. Việc cho thôi việc này phải không trái với những điều khoản trong hợp đồng và những chính sách chung.
a. Đúng
b. Sai
84. Thuật ngữ nào dưới đây sẽ xác nhận đúng nhất cho câu: “Một tiến trình cho thôi việc chính thức mà hậu quả của nó trở nên nghiêm trọng hơn nếu người nhân viên đó lại tiếp tục lập lại hành vi vi phạm đó”?
a. Giải quyết tranh luận với nhau
b. Tiến trình kỷ luật
c. Phân xử
d. Tiến trình kỷ luật gián tiếp
85. Thuật ngữ nào dưới đây có liên quan đến những quan điểm trung lập cố gắng giải quyết những xung đột dựa trên sự dàn xếp, hòa giải hơn là tranh chấp?
a. Sự phân xử (Arbitraion)
b. Chính sách mở cửa (Open-door Policy)
c. Sự hòa giải (Mediation)
d. Xem xét cân nhắc những người cùng địa vị (Peer review)
86. Gary hoàn toàn hài lòng với công việc của mình tại công ty BFF. Gặp lúc khi công ty đang gặp nhiều khó khăn với việc thiếu nhiều những vị trí nhân viên chủ chốt, Gary chấp nhận và đề nghị nhận thêm nhiều trách nhiệm về mình vì tin rằng mình có thể giúp công ty vượt qua thời kỳ khó khăn. Gary đã thực hiện ________ cao độ bằng những hành động của mình.
a. Sự tận tụy với tổ chức, công ty
b. Sự không bằng lòng với công việc
c. Xung đột trong vai trò làm việc
d. Công bằng có tính thủ tục
87. Là mức độ mà mọi người tự xác định mình với công việc.
a. Không rõ ràng trong vai trò (Role ambiguity)
b. Sự liên quan trong công việc (Job involvement)
c. Quá nhiều vai trò (Role overload)
d. Rút lui khỏi công việc (Job withdrawal)
88. Phân tích vai trò là một tiến trình chờ đợi xác định một cách chính thức có liên quan tới một vai trò.
a. Đúng 
b. Sai
89. Todd quyết định xin nghỉ việc tại công ty CBA. Anh quyết định đến nói chuyện với giám đốc nhân sự trong ngày làm việc cuối cùng tại công ty của mình để thảo luận về lý do mình không thể tiếp tục làm việc ở CBA nữa. Thuật ngữ dùng để nói đến buổi nói chuyện như thế này là gì?
a. Giải quyết tranh luận với nhau
b. Cùng nhau giải quyết
c. Phỏng vấn nghỉ việc (Exit interview)
d. Tìm người thay thế (Peer review)
90. Điều nào dưới đây không phải là một tác động hay ảnh hưởng mà tiền lương có thể có trên một tổ chức hoặc công ty?
a. Tác động, ảnh hưởng lên cách cư xử, thái độ quan điểm của nhân viên
b. Ảnh hưởng tới những nhân viên mà bị thu hút vào tổ chức, công ty
c. Thay đổi thói quen thuê mướn
d. Xem như là một dấu hiệu của địa vị
91. Tiền lương là một trong những chi phí chính của một tổ chức, công ty. Trong tất cả các ngành thì trung bình tiền lương chiếm khoảng_________ lợi nhuận của công ty.
a. 25%
b. 33%
c. 50%
d. 47.5%
92. _____________ là số lượng trung bình bao gồm tiền công, tiền lương, thưởng mà tổ chức, công ty phải tra cho tùy vào những loại công việc khác nhau.
a. Cấp bậc lương (Pay grade)
b. Tỷ lệ lương khoán theo sản phẩm (Piecework rate)
c. Cấu trúc lương (Pay structure)
d. Mức lương (Pay level)
93. Cấu trúc lương bao gồm những quan hệ về tiền lương cho những công việc khác nhau trong một tổ chức, công ty.
a. Đúng
b. Sai
94. Hầu hết những công nhân lao động đều được trả lương theo giờ công làm việc được phân loại là những nhân viên công nhật và không tùy thuộc vào việc nhận lương làm ngoài giờ.
a. Đúng
b. Sai
95. Bộ luật nào dưới đây cho phép những nhà thầu xây dựng nhận hơn 2000 USD từ nguồn quỹ liên bang?
a. Đạo luật Walsh-Healy
b. Đạo luật Fair Labor Stadards
c. Đạo luật Davis-Bacon
d. Đạo luật Compa-Ratio
96. Đạo luật Walsh-Healy nghiêm cấm việc sử dụng lao động trẻ em, với mục đích là bảo vệ sức khỏe, an toàn và cơ hội giáo dục cho trẻ em.
a. Đúng
b. Sai
97. _____________ là tiến trình mà một công ty, tổ chức so sánh những cách thực hiện của riêng họ với những cái của những đối thủ cạnh tranh thành công.
a. Đánh giá công việc (Job evaluation)
b. Trì hoãn (Delayering)
c. Dây chuyền chính sách trả lương (Pay policy line)
d. Điểm chuẩn (Benchmarking) 
98. Từ nào dưới đây miêu tả đúng nhất cho câu: “Những công việc có nội dung và giá trị giống nhau, tập hợp với nhau để thiết lập ra tỷ lệ trả lương”?
a. Cấp bậc lương (Pay grades)
b. Mức lương (Pay levels)
c. Cấu trúc lương (Pay structure)
d. Phạm vi lương (Pay range)
99. Công việc nào dưới đây là tiến trình quản trị đo lường giá trị quan hệ trong công việc của một tổ chức, công ty?
a. Cấp bậc lương (Pay grades)
b. Điểm chuẩn (Benchmarking)
c. Đánh giá công việc (Job evaluation)
d. Sự sai biệt tiền lương (Pay differential)

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468