Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Những hạng mục kinh doanh trong ngân hàng

Advertisement
    Các quy định phân tách rõ ràng giữa những hoạt động thương mại và trao đổi, “sổ sách thương mại” so với “sổ sách giao dịch”. Tuy nhiên có nhiều nghiệp vụ ngân hàng khác nhau. Hai hạng mục kinh doanh chính, ngân hàng đẩu tư và ngân hàng thương mại là những phạm trù quá chung để đại diện cho nhiều loại hình kinh doanh khác nhau trong ngân hàng. Ví dụ, hoạt động cho vay có thế từ giao dịch lẻ cho tới tài chính chuyên dụng. Hơn nữa, những cách thức quản lý rủi ro có thể rất khác nhau trong những đơn vị kinh doanh khác nhau.     Mục đích của chương này là tổng quát sự khác biệt giữa các nghiệp vụ ngân hàng, để giới thiệu những loại rủi ro và quy trình quản lý rủi ro khác nhau.

    Phần đầu tiên tổng quát những hạng mục kỉnh doanh chính chia thành những nghiệp vụ kinh doanh như thế nào đế phục vụ những khách hàng khác nhau với những sản phẩm khác nhau. Bời vì sự phản tách đó, phương thức quản lý rủi ro tùy thuộc vào nghiệp vụ. Phần cuổì cùng nói vẽ những cách thức kế toán cho những công cụ thị trường và hoạt động cho vay.
Những hạng mục kinh doanh trong ngân hàng

 NHỮNG HẠNG MỤC KINH DOANH TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP NGÂN HÀNG.

    Ngành công nghiệp ngân hàng và những công ty tài chính nói chúng có nhiều nghiệp vụ khác nhau

  • Dịch vụ thương mại truyền thống
  • Dịch vụ ngân hàng đẩu tư vói những giao dịch chuyên môn hóa
  • Trao đổi

NHỮNG PHƯƠNG THỨC QUN LÝ KHÁC NHAU TRONG CÁC NGHIỆP VỤ KINH DOANH KHÁC NHAU

     Dịch vụ ngân hàng bán lẻ thường được định hướng cho đám đông và mang tính công nghiệp bởi vì số lượng giao dịch lớn. Những quyết định cho vay cá nhân dựa vào các kỹ thuật thống kê. Báo cáo quản lý về số lượng giao dịch lớn như thế tập trung vào những tập con lớn của các giao dịch. Những tiêu chuẩn đế chia nhóm các giao dịch bao gồm ngày bắt đẩu, dạng khách hàng, nhóm sản phẩm (nợ tiêu dùng, thẻ tín dụng, cho thuê). Ngân hàng quản lý những khoản vay này bằng cách nhóm những giao dịch có đặc điểm giống nhau vào những mục đổng nhất

    Với những người đi vay là những doanh nghiệp vừa và lớn, các quyết định đòi hòi phải thận trọng hơn vì những luật lệ máy móc không đủ để đánh giá uy tín tín dụng của một tập đoàn. Với những doanh nghiệp lớn, “dịch vụ ngân hàng hàng quan hệ” là phổ biến. Quan hệ ổn định dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, và bán dịch vụ cho những khách hàng lớn. Những quyết định về rủi ro đòi hỏi đánh giá từng giao dịch.


DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468