<" />
RaoVat24h
Thủ thuật

Phác thảo dữ liệu

Advertisement
Phác thảo dữ liệu làm cho dữ liệu của bạn dễ dàng hơn để xem. Trong ví dụ này, chúng tôi sẽ tổng số hàng dữ liệu có liên quan và thu nhỏ một nhóm các cột.
1. Đầu tiên, sắp xếp các dữ liệu trên cột Công ty.
Sort on One Column
2. Trên tab Data, nhấp vào Subtotal.
Click Subtotal
3. Chọn cột Company, cột chúng ta sử dụng để phác thảo bảng tính của chúng tôi.
4. Sử dụng chức năng Count.
5. Kiểm tra hộp checkbox Company.
6. Nhấn OK.
Subtotal Dialog Box
Kết quả:
Collapse Group of Cells
Lưu ý: để thu nhỏ một nhóm các tế bào, bấm dấu trừ.
7. Bạn có thể sử dụng các con số để thu gọn hoặc mở rộng các nhóm theo trình độ. Ví dụ, để chỉ hiển thị các tổng số phụ, nhấp vào 2.
Subtotals
8. Nhấp vào 3 để xem tất cả mọi thứ.
Để thu nhỏ một nhóm các cột, thực hiện các bước sau đây.
9. Chọn cột A và B.
10. Trên tab dữ liệu, nhấp vào Group.
Click Group
11. Nhấp vào dấu trừ.
Kết quả:
Collapsed Group of Columns
12. Tách nhóm và loại bỏ tất cả các tổng số phụ, nhấp vào Hủy bỏ tất cả.
Remove All
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468