Những sản phẩm tài chính thưởng đ" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Phân loại các sản phẩm cho vay và các tiêu chuẩn Basel

Advertisement
    Những sản phẩm tài chính thưởng được chia thành sản phẩm danh mục đầu tư ngân hàng và công cụ thị trưởng vốn. Chương này tập trung vào những hoạt động cho vay truyền thống (danh mục đầu tư ngân hàng).

   Có nhiều cách để phân loại các sản phẩm cho vay từ góc độ quản lý rủi ro và rủi ro tín dụng. Basel 2 đưa ra những phân loại cụ thể hơn để xác định “biện pháp vốn” nào nên được sử dụng. Biện pháp vốn chỉ rõ những luật lệ dùng để tính toán chi phí vốn điều chỉnh cho rủi ro tín dụng. Trong phần lớn trưởng hợp, các định nghĩa của Basel nhất quán với cách ngân hàng phân loại các sản phẩm cho mục đích quản lý.
Phân loại các sản phẩm cho vay và các tiêu chuẩn Basel

   Phần đầu tiên của chương này nói về những tiêu chuẩn để phân biệt các sản phẩm cho vay. Mặc dù Basel 2 phân biệt các hoạt động cho vay để xác định các biện pháp xử lý vốn hợp lý, phân loại của Basel 2 được dùng rộng rãi để mô tả nhiều sản phẩm vì các định nghĩa chính xác và nhất quán với quản lý ngân hàng. Do đó, phần tiếp theo sẽ sử dụng phân loại của Basel 2. Trình bày như thế có thể vừa giới thiệu các sản phẩm và giới thiệu quan điểm của Basel 2 về rủi ro. Cách phân loại các giao dịch cho vay của Basel 2 bắt đẩu với những nhóm tài sản chính và kết thúc với những trưởng hợp cụ thể như cho vay chuyên hóa và sản phẩm chứng khoán hóa.

PHÂN LOẠI CÁC SẢN PHẨM CHO VAY VÀ CÁC TIÊU CHUẨN BASEL

    Basel 2 sử dụng cụm từ “nguy cơ” để nói về rủi ro tín dụng của các giao dịch, còn gọi là ‘dụng cụ’ trong thuật ngữ ngân hàng.

    Basel 2 phân biệt các sản phẩm dựa trên nhóm tài sản, được xác lập tùy theo kiểu hình của đối tác (tập đoàn, nhà nước, ngân hàng hay cá nhân) và trong một số trưởng hợp, dựa vào đặc điểm của sản phẩm. Những quy định Basel 2 phân tách các giao dịch dựa theo“biện pháp vốn”. Nhóm tài sản là xuất phát điểm để tính toán chi phí vốn – ‘biện pháp vốn’. Do đó, nhóm tài sản không được định nghĩa chỉ bằng tiêu chuẩn rủi ro tín dụng mà còn giúp định nghĩa ‘tính thích hợp” của các ‘biện pháp vốn’. Mặc dù có một vài khác biệt, biện pháp vốn tuân theo những quy tắc xử lý rủi ro tín dụng.

    Khi nói tới các tiêu chuẩn kinh tế và quản lý rủi ro, thuật ngữ khác với sự phân loại của Basel 2. Cho vay có thể chia thành “được đảm bảo” hoặc “không đảm bảo”, dựa vào thế chấp hoặc không và tùy theo giao dịch hay tùy theo khách hàng. Một giao dịch đảm bảo có lợi từ những cam đoan, được gọi là “công cụ giảm rủi ro tín dụng” trong Basel 2. Tất cả các cam đoan đều tùy theo giao dịch cụ thể.


Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468