RaoVat24h
Excel Office

Range trong VBA Excel

Advertisement


Hầu hết chương trình VBA của bạn có lẽ bao gồm những vùng (Range) của bảng tính. Khi bạn làm việc với đối tượng vùng, hãy chú ý các vấn đề sau đây:

  • VBA không cần thiết phải chọn trước một vùng khi làm việc với nó.
  • Nếu code của bạn chọn một vùng, bảng tính phải được kích hoạt.
  • Việc ghi bằng Macro luôn phát sinh những đoạn code kém hiệu quả. Thường, bạn có thể tạo Macro bằng cách sử dụng việc ghi lại và sau đó, chỉnh sửa lại đoạn code để làm cho nó hiệu quả hơn.
  • Thật là một ý tưởng hay nếu sử dụng một vùng được đặt tên trong code VBA của bạn. Ví dụ, việc sử dụng Range(Total) sẽ tốt hơn Range(D45). Trong trường hợp sau này, nếu bạn thêm vào một hàng phía trên hàng 45, bạn cần hiệu chỉnh lại macro để code dùng địa chỉ đúng là (D46).
  • Khi chạy một macro đang làm việc trên một vùng chọn hiện hành, người dùng có lẽ đã chọn toàn bộ những hàng hoặc những cột. Trong hầu hết các trường hợp, bạn không muốn lặp qua mọi cell trong vùng chọn (điều này cần nhiều thời gian). Macro của bạn nên tạo một tập hợp con của vùng chọn chỉ gồm những Cell không rỗng.
  • Excel cho phép chọn nhiều vùng. Thí dụ, bạn có thể chọn một vùng, nhấn Ctrl, và chọn một vùng khác. (Dĩ nhiên, bạn phải thực hiện việc này với chuột). Bạn có thể thử nghiệm việc này với Macro của bạn và thực hiện những hành động thích hợp.Nếu bạn thích nhập vào những ví dụ của chính bạn hơn, hãy nhấn Alt+F11 để kích hoạt VBE. Sau đó, bạn Insert một module VBA, và đánh code vào. Hãy chắc chắn rằng Workbook được thiết lập một cách thích hơp. Thí dụ, nếu trong ví dụ sử dụng 2 bảng tính được đặt tên là Sheet1 và Sheet2, hãy chắc chắn rằng Workbook của bạn có các bảng tính có những tên kia.

Sao chép một vùng

Ví dụ sau dùng Macro ghi lại việc sao chép A1:A5 sang B1:B5, bạn sẽ thu được Macro như sau:

1
2
3
4
5
6
7
8
Sub CopyRange()
         Range(“A1:A5”).Select
         Selection.Copy
         Range(“B1”).Select
         ActiveSheet.Paste
         Application.CutCopyMode = False
End SubMacro này làm việc rất tốt, nhưng bạn có thể sao chép một vùng hiệu quả hơn macro này. Bạn có thể thu được kết quả tương tự với một macro chỉ có một dòng lệnh như dưới đây mà không cần chọn bất kỳ một cell nào như đoạn code sau:

1
2
3
Sub CopyRange2()
         Range(“A1:A5).Copy Range(“B1”)
End SubThí dụ này cũng chứng minh rằng việc ghi macro không luôn phát sinh code hiệu quả nhất.


Sao chép một vùng có kích thước thay đổi

Trong nhiều trường hợp, bạn cần sao chép một vùng nhưng không biết chính xác kích thước hàng và cột của vùng. Ví dụ, bạn có thể có một workbook theo dõi việc bán hàng hàng tuần. Số lượng hàng thay đổi khi bạn thêm vào dữ liệu mới.
Hình sau trình bày một vùng của bảng tính. Vùng này bao gồm một số hàng và số hàng này có thể thay đổi từ ngày này sang ngày khác. Bởi vì bạn không biết chính xác địa chỉ của vùng tại bất kỳ thời điểm thực hiện, nên việc viết macro để sao chép vùng có thể là một thử thách. Bạn có đối mặt với thử thách không?Macro dưới đây giải thích cách sao chép vùng này từ Sheet1 sang Sheet2 (bắt đầu tại ô A1). Nó sử dụng thuộc tính CurrentRegion, thuộc tính này trả kết quả là một vùng tương ứng với một khối ô xung quanh ô xác định. Trong trường hợp này, đó là ô A1.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sub CopyCurrentRegion()
         Range(“A1”).CurrentRegion.Copy
         Sheets(“Sheet2”).Select
         Range(“A1”).Select
         ActveSheet.Paste
         Sheets(“Sheet1”).Select
         Application.CutCopyMode = False
End SubSử dụng thuộc tính CurrentRegion tương đương với việc chọn lệnh Edit / GoTo, nhấn nút Special, và chọn tuỳ chọn Current Region. Để xem công việc này thế nào, hãy ghi lại macro các hành động của bạn trong khi bạn thao tác lệnh đó. Thông thường, CurrentRegiongồm một khối ô hình chữ nhật được bao quanh bởi một hay nhiều hàng hay cột trống.
Macro dưới đây cũng thực hiện được công việc trên bằng phương thức Copy.

1
2
3
4
5
Sub CopyCurrentRegion2()
         Range(“A1”).CurrentRegion.Copy Sheets(“Sheet2”).Range(“A1”)
         Application.CutCopyMode = False
End Sub
Chọn đến cuối hàng hay cột

Có lẽ bạn có thói quen sử dụng tổ hợp phím <Ctrl + Shift + phím mũi tên phải> và <Ctrl + Shift + phím mũi tên xuống dưới> để chọn một dãy từ ô hiện hành đến cuối hàng hay cột. Không có gì ngạc nhiên, bạn có thể viết những macro để thực hiện những kiểu chọn lựa này.

Bạn có thể sử dụng thuộc tính CurrentRegion để chọn toàn bộ khối các ô. Nhưng cái gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn chọn một cột trong khối các ô đó? Thật may mắn, VBA có kèm theo loại hoạt động này. Thủ tục VBA sau đây sẽ chọn một vùng bắt đầu từ ô hiện hành và kéo xuống dưới đến ngay ô phía trên ô trống đầu tiên của cột. Sau khi chọn xong vùng này, bạn có thể thực hiện bất kỳ việc gì bạn muốn – sao chép vùng, di chuyển vùng, định dạng vùng,…

1
2
3
4
Sub SelectDown()
         Range(ActiveCell, ActiveCell.End(xlDown)).Select
End SubVí dụ sau sử dụng phương thức End của đối tượng ô hiện hành, mà kết quả thu được là đối tượng vùng. Phương thức End cần một trong các đối số sau: 

– xlUp
– xlDown
– xlToLeft
– xlToRight


Macro sau đây sẽ định dạng chữ đậm đối với một vùng có kích thườc thay đổi từ ô hiện hành đến ô trước ô trống trong cột hiện hành.

1
2
3
Sub MakeBold()
        Range(ActiveCell. ActiveCell.End(xlDown)).Font.Bold = True
End Sub
Chọn một hàng hay một cột

Thủ tục sau sẽ chon một cột có chứa ô hiện hành. Nó sử dụng thuôc tính EntireColumn, thuộc tính này trả về kết quả là đối tượng vùng gồm toàn bộ một cột.

1
2
3
Sub SelectColumn()
         ActiveCell.EntireColumn.Select
End SubVBA cũng cung cấp thuộc tính EntireRow, thuộc tính này trả về kết quả là một đối tượng vùng gồm toàn bộ một hàng.

1
2
3
4
Sub SelectRow()
         ActiveCell.EntireRow.Select
End Sub


Di chuyển một vùng

Bạn có thể di chuyển một vùng bằng cách cắt vùng dữ liệu vào bộ nhớ (clipboard) và sau đó dán nó vào một nơi khác. Nếu bạn ghi lại hành động của bạn trong khi bạn thực hiện thao tác di chuyển vùng này, việc ghi macro phát sinh đoạn code như dưới đây:

1
2
3
4
5
6
Sub MoveRange()
         Range(“A1:C6”).Select
         Selection.Cut
         Range(“A10”).Select
         ActiveSheet.Paste
End SubCũng như ví dụ về việc sao chép vùng, đoạn mã sinh ra khi ghi macro không phải là cách hiệu quả nhất để di chuyển một vùng các ô. Thật vậy, bạn có thể di chuyển một vùng với duy nhất 1 dòng lệnh VBA như sau:

1
2
3
4
Sub MoveRange2()
         Range("A1:C6").Cut Range("A10")
End Sub

?DienDan.Edu.Vn cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. https://diendan.edu.vn/

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468