Rủi ro chênh lệch" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Rủi ro chênh lệch và rủi ro quốc gia

Advertisement
 Rủi ro chênh lệch

    Rủi ro chênh lệch la một loại rủi ro tín dụng khác, áp dụng với các công cụ vốn thị trường, thường là trái phiếu. Chếnh lệch tín dụng là chênh lệch giữa lợi nhuận rủi ro cao của một trái phiêu m với lợi nhuận không rủi ro. Chênh lệch tín đụng phụ thuộc vào nhiểu yếu tố, liên quan tới sự bất trắc trong việc trả nợ trái phiếu. Chênh lệch tín dụng đền bù cho rủi ro tín dụng mà nhà đầu tư gặp phải. Chênh lệch nói rộng hay thu hẹp tùy vào các yếu tố kinh tế hoặc công nghiệp, và các sự kiện cụ thể của người phát hành trái phải. Những rủi ro đó quan trọng với các “sổ sách” công cụ thu nhập cố định (phát sinh trái phiếu hoặc thu nhập cố định).
Rủi ro chênh lệch và rủi ro quốc gia

  Rủi ro quốc gia

    Đây là rủi ro về một cuộc khủng hoảng quốc gia, rủi ro một quốc gia phát hành trái phiếu vỡ nợ, ví dụ như ngân hàng trung ương hay ngân hàng được chính phủ tài trợ. Những vụ vỡ nợ này trở thành tái cấu trúc khoản nợ, gây ra bất trắc về thời gian trả nợ. Trong nhiều trường hợp, rủi ro quốc gia có nghĩa là “rủi ro chuyển khoản” “ việc không thế chuyến tiền từ quốc gia đó nữa vì những giới hạn pháp lý hay vì tiền tệ đó không còn quy đổi được nữa. Rủi ro quốc gia là rủi ro sàn của những người đi vay của quốc gia đố. Lý do là nếu việc chuyển khoản không thể xảy ra, thì rủi ro sẽ áp dụng cho tất cả những doanh nghiệp trong quốc gia đó, bất kể xếp hạng uy tín tín dụng của họ ra sao.

RỦI RO TÍNH THANH KHOẢN: CẤP VỐN

    Rủi ro tính thanh khoản của một công ty là rủi ro chi phí việc cấp vốn tăng, và nghiêm trọng nhất là khi không thể huy động được vốn.

    Rủi ro cấp vốn tùy thuộc và thị trường đánh giá mức độ rủi ro của người phát hành cổ phiếu ra sao và chính sách cấp vốn của họ. Một tổ chức với nhu cầu vốn liên tục và không đoán trước được là một dấu hiệu tiêu cực, có thể làm giảm khả năng vay được tiền. Chi phí của vốn cũng phụ thuộc vào uy tín tín dụng. Nếu uy tín tín dụng giảm thì chi phí vốn sẽ tăng. Uy tín tín dụng của một công ty ảnh hưởng tới chi phí cấp vốn, do đó là một yếu tố quan trọng cho các ngân hàng. Nó còn tác động tới khả năng làm ăn với các tổ chức tài chính khác vì nhiều nhà đầu tư tuân theo những hướng dẫn về tín dụng tối thiếu để cho vay và đầu tư.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: các loại rủ ro, khủng hoảng tài chính 2008
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468