Rủi ro đối tác của phái sinh
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Rủi ro đối tác của phái sinh và rủi ro phục hồi

Advertisement
Rủi ro đối tác của phái sinh
    Với những công cụ không chính thức ví dụ như phái sinh (hợp đồng hoán đổi và hợp đổng quyền chọn) việc bán đi không khả thi bởi vì theo định nghĩa, chúng được ký hợp đồng trên cơ sở song phương thay vì những trao đổi có tổ chức.
    Ngân hàng đối mặt với rủi ro mất giá trị tích cực của những công cụ đó. Bởi vì giá trị này thay đổi liên tục với các thông số thị trường, rủi ro tín dụng thay đổi với biên động thị trường trọng thời gian công cụ có hiệu lực. Đây là một trường hợp điển hình cho sự tương tác giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thị trường.
Rủi ro đối tác của phái sinh và rủi ro phục hồi
    Rủi ro đối tác là loại hình rủi ro tín dụng cụ thể với một số loại phái sinh. Hãy lấy ví dụ về hợp đồng hoán đổi lãi suất (IRS). Công cụ trả một lãi suất cố định và nhận một lãi suất thả nổi, ví dụ như Libor (Lãi suất mời giữa các Ngân hàng London). Theo quy ước, giá trị của hợp đồng hoán đổi vào thời điểm bắt đầu luôn bằng không. Sau khi bắt đầu, giá trị của hợp đồng hoán đổi là giá trị hiện thời của các dòng tiền còn lại, một số cố định và một số thả nổi. Người nhận lãi suất thả nổi sẽ mất giá trị này nếu đối tác vỡ nợ. Ngược lại nếu lãi suất thả nổi giảm, hợp đồng hoán đổi có thể có giá trị âm. Đối tác nhận lãi suất thả nổi không có rủi ro nào. Đối tác trả lãi suất thả nối giữ giá trị dương và sẽ thua lỗ trong trường hợp phía bên kia vỡ nợ. Rủi ro của phái sinh là rủi ro hai chiểu, tùy thuộc ai nắm giữ giá trị dương. Rủi ro thua lỗ từ người này sang người kia tùy vào biến động thị trường. Hơn nữa, giá trị hợp đồng hoán đổi là không chắc chắn vì nó dao động với chỉ số thị trường. Rủi ro đối tác là rủi ro hai chiều cộng với bấc trắc nguy cơ do biến động thị trường.
 Rủi ro phục hồi
    ‘Tỷ lệ phục hồi trung bình” tính theo phần trăm của giá trị dư nợ là số dương (giá tri sổ sách hoặc giá trị thị trường). Những nhà làm luật áp đặt sử dụng phương pháo cơ sở của Basel, tỉ lệ phục hồi 25% cho nợ cấp thấp và 55% cho nợ cao cấp. Mức độ cao cấp của nợ xác định nợ nào cần trả trước, nợ cao cấp phải được trả trước nợ cấp thấp. Trả nợ cấp thấp phụ thuộc vào việc trả những món nợ khác trước. Nợ cao cấp được ưu tiên trả trước.
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468