Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Rủi ro tính thanh khoản thị trường

Advertisement
RỦI RO TÍNH THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG

    Đây cũng là một rủi ro giá cả cho những tài sản mà lưu lượng trao đổi thấp hoặc không đáng kể. Tính thanh khoản thị trường có thể áp dụng với một công ty hay toàn hệ thống. Một số tài sản có tính thanh khoản cao, ví dụ như trái phiếu và tín phiếu chính phủ. Những cố phiếu khác với lưu lượng trao đổi thấp có thể tụt giá trầm trọng. Tính thanh khoản thị trường trở thành một rủi ro giá cả cho những cổ phiếu cụ thể.     Bình thường tính thanh khoản thị trường không phải là nguồn gốc của rủi ro trong một thị trường hoạt động mạnh với lượng giao dịch lớn. Nó trở thành vấn đề trong những thị trường yếu, lượng giao dịch nhỏ hoặc khi giá thị trường giảm đi so với giá đại diện. Tính thanh khoản thị trường và thị trường hoạt động mạnh là hai khái niệm liên quan đến nhau. Kế toán giá trị công bằng phân biệt thị trường hoạt động mạnh và yếu để xác định giá trị công bằng.
Rủi ro tính thanh khoản thị trường

    Tính thanh khoản ngân hàng phụ thuộc vào vay mượn giữa các ngân hàng, đã từng được coi là đáng tin cậy. Tính thanh khoản thị trường trở thành vấn đề hệ thống khi Vay mượn giữa các ngân hàng đóng băng do nỗi lo ngại giảm sút khả năng thanh toán của người đi vay. Cuộc khủng hoảng tài chính cho thấy kể cả những thị trường linh hoạt cũng có thể mất tính thanh khoản và đòi hỏi cần có theo dõi toàn hệ thống.

RỦI RO THỊ TRƯỜNG

    Rủi ro thị trường là rủi ro về những biến động tiêu cực trong giá trị theo thị trường của danh mục đẩu tư, do những biến động thị trường trong thời gian cần thiết để thanh lý các giao dịch. Giai đoạn thanh lý là cực kỳ quan trọng để thẩm định những biên đổi lệch hướng đó. Nếu giai đoạn đó kéo dài thì sai lệch với giá thị trường hiện tại cũng tăng.

    Thu nhập của danh mục đầu tư thị trường – danh mục đầu tư của những tài sản dành cho trao đổi, là những thay đổi trong giá thị trường trong một giai đoạn. Bất kể sự giảm giá nào cũng gây ra thua lỗ thị trường. Thua lỗ tiềm năng trong tình huống xấu nhất tăng lên nếu giai đoạn nắm giữ kéo dài bởi vì những bất ổn thị trường thường tăng trong khoảng thời gian dài hơn.
Từ khóa tìm kiếm nhiều: rủi ro tài chính, khủng hoảng tài chính

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468