Ví dụ, các vụ vỡ nợ tùy thuộc vào những n" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Rủi ro và quản trị rủi ro

Advertisement
      Ví dụ, các vụ vỡ nợ tùy thuộc vào những nhân tố chung như điều kiện kinh tế, do đó chúng phụ thuộc lẫn nhau. Đánh giá rủi ro cho các danh mục đẩu tư đòi hỏi việc xác định những tính phụ thuộc đó. Chúng thường được gọi là là nguy tương quan, bởi vì tương quan là cách đo mức độ phụ thuộc lẫn nhau của các vụ vỡ nợ, Rủi ro danh mục đầu tư khác với rủi ro độc lập, vì mọi người tham gia tài chính đều nắm giữ một danh mục đầu tư, không bao giờ là một giao dịch riêng lẻ.
     Tương quan hay rủi ro tính phụ thuộc là một mặt: của đồng xu đối với danh mục đầu tư. Một ngân hàng có thế có nhiều món nợ nhỏ như trong dịch vụ ngân hàng bán lẻ. Giả sử nhông khoản nợ này có xác suất vỡ nợ đồng thời khá cao. Đây không phải chỉ là lý thuyết. Những khoản nợ dưới chuẩn ngay từ đầu đã phụ thuộc nhiều vào giá nhà và lãi suất. Nếu một người vỡ nợ, khả năng những người khác cũng vỡ nợ là khá cao, và tính phụ thuộc này sẽ bộc lộ. Tính phụ thuộc cao sẽ dẫn tới thua lỗ lớn.
Rủi ro và quản trị rủi ro
     Những thua lỗ lớn cũng có thể xảy ra khi có nhiều kích cỡ khoản nợ khác nhau và các vụ thua lỗ không phụ thuộc vào nhau. Một tập hợp lớn các khoản nợ nhỏ là đặc trưng của danh mục đầu tư “hạt sạn”, nghĩa là có nhiều giao dịch nhỏ so với toàn bộ danh mục đầu tư. Với những danh mục đầu tư tạo bởi những giao dịch lớn, phổ biến ở những ngân hàng đầu tư, một vụ vữo nợ lớn có thể kéo theo thua lỗ nghiêm trọng bởi vì khách hàng là những tập đoàn và công ty tài chính lớn. Một vụ thua lỗ, dù phụ thuộc hay không phụ thuộc các vụ thua lỗ khác, có thể rất nghiêm trọng. Rủi ro tập trung trong một danh mục đầu tư liên quan tới sự khác biệt kích cỡ và sự tồn tại của những nguy cơ lớn. Chú ý rằng hệ quả cuối cùng là giống như tính phụ thuộc cao của nhiều thua lỗ nhỏ gây ra thua lỗ lớn, nhưng nguyên nhân thì khác nhau.
RI RO TÍN DỤNG
     Rủi ro tín dụng là rủi ro quan trọng nhất trong ngân hàng. Đó là rủi ro đối tác sẽ vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Theo các quy đinh, rủi ro tín dụng chia thành một vài thành phần rủi ro tín dụng:
    • Rủi ro vỡ nợ
    • Rủi ro giảm uy tín
    • Rủi ro nguy cơ, tức là sự bất trắc về giá trị tương lai của khoản tiền có thể thua lỗ vào thời điểm vỡ nợ chưa biết.
    • Thua lỗ do vỡ nợ (LGD) thường ít hơn lượng tiền phải trả bởi vì sự hổi phục nhờ đảm bảo hay thế chấp của bên thứ ba
  • Rủi ro đối tác là một hình thức rủi ro tín dụng cụ thể xuất phát từ phái sinh, có thế chuyển đổi từ đối tác này sang đối tác khác.
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468