RaoVat24h
Kinh doanh Kinh tế Quản trị kinh doanh Tài liệu

SHARE FREE KHÓA HỌC: XÂY DỰNG WEBSITE HOÀN CHỈNH VỚI LARAVEL PHP FRAMEWORK 2020

Advertisement

SHARE FREE KHÓA HỌC: XÂY DỰNG WEBSITE HOÀN CHỈNH VỚI LARAVEL PHP FRAMEWORK 2020

SHARE KHÓA HỌC: XÂY DỰNG WEBSITE HOÀN CHỈNH VỚI LARAVEL PHP FRAMEWORK

DOWNLOAD KHÓA HỌC TẠI ĐÂY

Giới thiệu khóa học

Khoá học này sẽ hướng dẫn bạn phát triển một website phần backend từ đầu tới cuối với ngôn ngữ PHP thông qua việc sử dụng Framework PHP mạnh mẽ nhất bây giờ là Laravel 5.3
Khoá học được thiết kế theo phương pháp Learning by Doing. Học thông qua làm. 
Thông qua những ví dụ những bài tập và đặc biệt là thông qua dự án cuối môn, bạn sẽ hiểu và làm được những việc sau:
 • Xây dựng ứng dụng web hoàn chỉnh có tính tương tác với dữ liệu bằng PHP
 • Làm việc với Laravel Framework mới nhất
 • Xây dựng theo mô hình MVC
 • Sử dụng Eloquent ORM
 • Sử dụng SQL
 • Thiết lập template cho website với Blade Template
 • Xây dựng form để thu thập dữ liệu
 • Hiển thị dữ liệu
 • Tìm kiếm dữ liệu
 • Cập nhật và xoá dữ liệu
 • Định hướng trang web với Route
Kết thúc khoá học, nếu bạn làm được project của dự án, thì tôi tin là bạn đã sẵn sàng để làm công việc của 1 developer PHP ở mức độ thành thạo. Bạn hãy tự tin để bắt đầu một công việc mới nhé!

Nội dung khóa học

 Phần 1: Giới thiệu khoá học

 Bài 1: Giới thiệu khoá học

 Phần 2: Thiết lập môi trường local

 Bài 2: Giới thiệu chung
 Bài 3: Cài đặt web server XAMPP
 Bài 4: Cài đặt IDE: PHP Storm
 Bài 5: Composer
 Bài 6: Git
 Bài 7: Tạo dự án Laravel
 Bài 8: Virtual Host
 Bài 9: Mở project trong IDE

 Phần 3: Định tuyến Route

 Bài 10: Giới thiệu về Route
 Bài 11: Tạo 1 route mới
 Bài 12: Route nâng cao
 Bài 13: Route có tham số
 Bài 14: Thách thức Route
 Bài 15: Giải pháp Route
 Bài 16: Uỷ quyền trong route

 Phần 4: Điều khiển Controller

 Bài 17: Giới thiệu về Controller
 Bài 18: Lỗi thường gặp với Controller
 Bài 19: Truyền tham số trong Controller

 Phần 5: Hiển thị View

 Bài 20: Giới thiệu về Blade Teamplate
 Bài 21: Tạo mới Blade Template
 Bài 22: Tạo mới 1 trang web
 Bài 23: Thách thức Blade Template
 Bài 24: Giải pháp Blade Template

 Phần 6: Làm việc với cơ sở dữ liệu

 Bài 25: Cấu hình PhpMyadmin
 Bài 26: Kết nối với cơ sở dữ liệu
 Bài 27: Tạo và xoá bảng
 Bài 28: Tạo và xoá cột

 Phần 7: Sử dụng lệnh SQL trong Laravel

 Bài 29: Thêm dữ liệu
 Bài 30: Truy vấn dữ liệu
 Bài 31: Cập nhật dữ liệu
 Bài 32: Xoá dữ liệu

 Phần 8: Xử lý dữ liệu với Eloquent ORM

 Bài 33: Đọc dữ liệu
 Bài 34: Tìm kiếm bản ghi
 Bài 35: Tìm kiếm nâng cao
 Bài 36: Thêm mới bản ghi
 Bài 37: Cập nhật bản ghi
 Bài 38: Xoá bản ghi

 Phần 9: Dự Án : ToDo List

 Bài 39: Khởi tạo dự án
 Bài 40: Cấu hình tên miền ảo
 Bài 41: Kết nối với cơ sở dữ liệu
 Bài 42: Tạo bảng Task thông qua migrate
 Bài 43: Tạo model Task
 Bài 44: Route cho ứng dụng
 Bài 45: Tạo master layout
 Bài 46: Tạo trang chủ Task
 Bài 47: Thực hiện validate trong Route
 Bài 48: Sửa trang thông báo lỗi
 Bài 49: Thêm mới Task vào database
 Bài 50: Hiển thị Task đã có
 Bài 51: Xoá Task hiện có

 Phần 10: Tổng kết

 Bài 52: Tổng kết khóa học#quantriexcel #kynangmoi

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468