RaoVat24h
Blogger Thủ thuật

Shop Game – Hướng dẫn tạo hộp thoại chat box messenger vào blogspot

Advertisement

   Sao chép toàn bộ code ở dưới thay đổi tên tên fronpage facebook của aothunshopvn thành tên fronpage của các bạn.
Code chính:
 <div id=”fb-root”></div>
 <script>(function(d, s, id) {
  var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
  if (d.getElementById(id)) return;
  js = d.createElement(s); js.id = id;
  js.src = ‘//connect.facebook.net/vi_VN/sdk.js#xfbml=1&version=v2.5’;
  fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
  }(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));</script>
<style>#cfacebook{position:fixed;bottom:0px;right:100px;z-index:999999999999999;width:250px;height:auto;box-shadow:6px 6px 6px 10px rgba(0,0,0,0.2);border-top-left-radius:5px;border-top-right-radius:5px;overflow:hidden;}#cfacebook .fchat{float:left;width:100%;height:270px;overflow:hidden;display:none;background-color:#fff;}#cfacebook .fchat .fb-page{margin-top:-130px;float:left;}#cfacebook a.chat_fb{float:left;padding:0 25px;width:250px;color:#fff;text-decoration:none;height:40px;line-height:40px;text-shadow:0 1px 0 rgba(0,0,0,0.1);background-image:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAAqCAMAAABFoMFOAAAAWlBMV…8/UxBxQDQuFwlpqgBZBq6+P+unVY1GnDgwqbD2zGz5e1lBdwvGGPE6OgAAAABJRU5ErkJggg==);background-repeat:repeat-x;background-size:auto;background-position:0 0;background-color:#3a5795;border:0;border-bottom:1px solid #133783;z-index:9999999;margin-right:12px;font-size:18px;}#cfacebook a.chat_fb:hover{color:yellow;text-decoration:none;}</style>
 <script>
  jQuery(document).ready(function () {
  jQuery(“.chat_fb”).click(function() {
jQuery(‘.fchat’).toggle(‘slow’);
  });
  });
  </script>
  <div id=”cfacebook”>
  <a href=”javascript:;” class=”chat_fb” onclick=”return:false;”><i class=”fa fa-facebook-square”></i> Phản hồi của bạn</a>
  <div class=”fchat”>
  <div class=”fb-page” data-tabs=”messages” data-href=”https://www.facebook.com/aothunshopvn” data-width=”250″ data-height=”400″ data-small-header=”false” data-adapt-container-width=”true” data-hide-cover=”false” data-show-facepile=”true” data-show-posts=”false”></div>
  </div>
  </div>

Hình ảnh minh họa

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468