Forum
Kế Toán Trao đổi nghề nghiệp

Sơ đồ kế toán tăng, giảm tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

Advertisement
Nối tiếp bài viết "Sơ đồ kế toán chủ yếu theo Thông tư 133/2016/TT-BTC" (từ tài khoản 111 đến tài khoản 157), trong bài viết này, Ketoan.biz sẽ trình bày Sơ đồ kế toán tăng giảm tài sản cố định áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

1. Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định do mua ngoài.

Sơ đồ kế toán tăng, giảm tài sản cố định theo Thông tư 133/2016/TT-BTC


Đọc thêm »

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 3369.468