If you already speak English, but now would like to start speaking even better, then t" />
RaoVat24h
Ngoại Ngữ Tiếng Anh

Speak English Like an American

Advertisement
If you already speak English, but now would like to start speaking even better, then the bestselling book & audio CD set Speak English Like an American is for you. 
This set is designed to help native speakers of any language speak better English. Over 300 of the most-used American English idioms and phrases are presented in engaging dialogue, with plenty of usage examples, illustrations, and lots of exercises — with convenient answer key — to help you learn the material. 

The audio CD includes all of the dialogues. Ideal for self-study as well as for ESL classroom use. A fun and effective way to improve your conversational English! Great for TOEFL study too — learn many of the expressions you’ll find on the exam in a fun and engaging way
(Source: AMAZON & EJ-CAFE.COM)


Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468