RaoVat24h
Blogger Thủ thuật Windows

Tìm hiểu về địa chỉ IPv4 (Phân lớp IP, Subnet Mask, Địa chỉ MAC)

Advertisement

Các thiết bị mạng giao tiếp với nhau thông qua địa chỉ IP (Internet Protocol: Giao thức mạng)
Địa chỉ ip có 2 phiên bản là ipv4 (32 bit) và ipv6 (128 bit) có thể biểu diễn với nhiều dạng nhưng dễ đọc người ta biểu diễn dưới dạng thập phân.

Biểu diễn ipv4 dạng thập phân (Ip version 4)

Ví dụ: 103.221.221.33
(32 bit: Có 4 nhóm mỗi nhóm 8 bit = 2^8 = 256 và có Giá trị từ 0 đến 255)

 • Khi truy cập đến địa chỉ IP trên bạn sẽ được chuyển tiếp domain hocban.vn. Do đó người đưa ra Tên miền để đặt tên cho địa chỉ IP đó khi trỏ ip về. Khi người dùng truy cập vào tên miền ở trình duyệt sẽ gởi đến chủ DNS để dịch sang địa chỉ IP. Nên ta thấy các trang web bị lỗi hoặc lỗi mạng do không phải được DNS

I. Phân lớp địa chỉ IP

Ví dụ: 103.221.221.33 là IP lớp A vì oc-tet đầu tiên là 103
Với:
 • Lớp A: từ 1-126 => Subnet mask của IP lớp A là : 255.0.0.0
 • Lớp B: từ 128-191 => Subnet mask của IP lớp B là : 255.255.0.0
 • Lớp C: từ 192-223 => Subnet mask của IP lớp C là : 255.255.255.0
 • Lớp D: từ 224-239 => Truyền thông đa phương tiện / Không phân
 • Lớp E: từ 240-255 => Dự phòng thí nghiệm / Không phân

II. Xác định Network ID (NetID) cho địa chỉ IP

 • IP lớp A thì NetID: 1 NetID và 3 Host ID (Ví dụ 126.0.0.0)
 • IP lớp B thì NetID: 2 NetID và 2 Host ID (Ví dụ 192.1.0.0)
 • IP lớp C thì NetID: 3 NetID và 1 Host ID (Ví dụ 223.1.1.0)
Ví dụ: 103.221.221.33 
 • Network ID (NetID): 103.0.0.0
 • Host ID: 221.221.33
Các thiết bị cùng NetID thì có thể giao tiếp với nhau.

III. Cách kiểm tra IP đang sử dụng

Trong Windows nhấn phím Windows (logo Microsoft), gõ cmd và Enter
gõ  ipconfig /all -> Enter

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468