Dịch vụ ngân hàng đẩu tư là" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị tài chính

Tìm hiểu về dịch vụ ngân hàng đầu tư

Advertisement
     Dịch vụ ngân hàng đẩu tư là những giao dịch lớn thích ứng với nhu cầu của các tập đoàn lớn và tổ chức tài chính. Những tập đoàn lớn yêu cầu nhiều loại dịch vụ, ví dụ trang thiết bị cho vay và phát sinh với mục đích phòng ngừa rủi ro. Để xử lý những sản phẩm đó, ngân hàng phải có những nhân viên tài khoản truyền đạt nhu cầu của những khách hàng lón đó. Dịch vụ ngân hàng đầu tư ở châu Âu thường có nghĩa những hoạt động trao đổi và cho vay những tập đoàn lớn, trong khi Mỹ phân biệt những hoạt động cho vay và trao đổi (Luật Glas-Steagall cũ). Tại các ngân hàng châu Âu, sự tách biệt đó không tồn tại và những ngân hàng lớn nhóm cả hai loại giao dịch đó dưới hạng mục “dịch vụ ngân hàng và doanh nghiệp”. Tuy nhiên hai mảng cho vay và trao đổi không được phép chia sẻ thông tin, ví dụ khi thông tin mật về một khách hàng doanh nghiệp bị lộ rạ, cho phép những nhà đẩu tư trao đổi dựa trên thông tin về chính sách của doanh nghiệp.
Tìm hiểu về dịch vụ ngân hàng đầu tư

    “Tài chính chuyên dụng” bao hàm những lĩnh vực cụ thể với những phương thức tiêu chuẩn, ví dụ như xuất khấu và cấp vốn  hàng hoa. Chúng đòi hỏi nhũng cấu trúc và thích ứng cụ thế để làm cho những giao dịch lớn mạo hiểm trở nên khả thi, ví dụ như  tài chính dự án. “Cấu trúccó nghĩa là kết hợp những sản phẩm tài chính và phát sinh với điều khoản họp đồng để theo dõi rủi ro. Nếu không có những biện pháp tránh rủi ro nhu vậy, những giao dịch này sẽ không thể xảy ra.

    Trao đổi bao gồm những hoạt động trao đổi truyền thống và trao đổi cho bên thứ ba.

    Trong trường hợp đầu tiên, ngân hàng giao dịch cho bàn thân nó, tạo ra lợi nhuận.  Nghiệp vụ ac-bít cỏ nghĩa là lợi dụng sự “mất cân bằng” trong thị trường, ví dụ buôn bán chênh lệch lãi suất mà có thể biên mất trong tương lai gần. Ác-bít không phải là không có rủi ro. Trong lý thuyết tài chính, những giá không thể ác-bít là giá cân bằng là giá phổ biến khi ác-bít không rủi ro không thể tổn tại.

    Những hoạt động khác không trực tiếp gây ra rủi ro truyền thống, ví dụ như dịch vụ ngân hàng hàng cá nhân, quản lý tài sản và dịch vụ cố vấn. Tuy nhiên chúng có thể tạo ra rủi ro khi công ty tài chính đưa ra một đảm bảo với khách hàng, một ví dụ điển hình là “quỹ vốn đảm bảo”. Chúng có thể tạo ra những rủi ro khác, như rủi ro hoạt động hay rủi ro pháp lý.


Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468