<" />
RaoVat24h
Thủ thuật

Tổng các số lớn nhất

Advertisement
Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng mà tổng các số lớn nhất trong một phạm vi.
1. Chúng tôi sử dụng chức năng LỚN. Ví dụ, để tìm ra thứ hai để số lượng lớn nhất, sử dụng các chức năng sau đây.
Large Function
2. Tổng hợp 4 số lớn nhất (không bị quá tải), thêm chức năng SUM và thay thế 2 với {1,2,3,4}.
Array Formula
3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
Sum Largest Numbers Result
Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.
Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) được tạo ra bởi các chức năng LỚN được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel,không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau.
{22,10,8,6}
Mảng hằng số này được sử dụng như là một đối số cho hàm SUM, đưa ra một kết quả của 46
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468