RaoVat24h
Office PowerPoint Thủ thuật Word

Tổng Hợp Cá Phím tắt Trong Word Cho Dân Văn Phòng PHẦN 1 – DÀNH CHO HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

Advertisement

Tổng Hợp Cá Phím tắt Trong Word Cho Dân Văn Phòng
PHẦN 1 – DÀNH CHO HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOWS

     Thành thạo các phím tắt là một phần không thể thiếu trong việc chuyên nghiệp hóa việc sử dụng Microsoft Word. Người biết sử dụng phím tắt sẽ luôn cảm thấy nhanh chóng và dễ dàng hơn khi soạn thảo văn bản, góp phần mang lại hiệu suất cao hơn. Đặc biệt, là dân văn phòng, bạn càng phải nắm vững những phím tắt này.
      Đây là bài viết tổng hợp các phím tắt cần biết, được sử dụng trong Word dành cho dân văn phòng sử dụng máy tính theo hệ điều hành WINDOWS.


 
I. CÁC PHÍM TẮT CƠ BẢN

      Lưu ý: Dấu (+) nghĩa là bạn cần nhấn cùng lúc các phím được liệt kê. Dấu (,) nghĩa là bạn cần nhấn các phím đúng theo thứ tự
Thao tác Phím tắt của hệ điều hành WINDOWS
Mở một tài liệu có sẵn Ctrl+O
Tạo một tài liệu mới Ctrl+N
Lưu tài liệu Ctrl+S
Đóng tài liệu Ctrl+W
Cắt nội dung đã chọn Ctrl+X
Sao chép nội dung đã chọn Ctrl+C
Dán nội dung đã cắt hoặc sao chép Ctrl+V
Chọn tất cả nội dung của tài liệu Ctrl+A
Định dạng in đậm cho văn bản Ctrl+B
Định dạng in nghiêng cho văn bản Ctrl+I
Định dạng gạch dưới cho văn bản Ctrl+U
Giảm size chữ xuống 1 bậc Ctrl+[
Tăng size chữ lên 1 bậc Ctrl+]
Canh giữa văn bản Ctrl+E
Canh đều văn bản sang trái Ctrl+L
Canh đều văn bản sang phải Ctrl+R
Canh đều hai bên Ctrl+J
Hủy lệnh Esc
Hoàn tác hành động trước đó Ctrl+Z
Thực hiện lại hành động trước đó nếu có thể Ctrl+Y
Điều chỉnh thu phóng Nhấn Alt+W, Q, rồi nhấn phím tab trong hộp thoại Thu phóng đến giá trị mà bạn muốn.
Tách cửa sổ tài liệu Ctrl+Alt+S
Loại bỏ tách cửa sổ tài liệu Alt + Shift + C  / Ctrl + Alt + S

      II. THAO TÁC CĂN CHỈNH VÀ ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN

 
Thao tác Phím tắt của hệ điều hành WINDOWS
Canh giữa đoạn văn Ctrl+E
Canh đều đoạn văn Ctrl+J
Canh đều bên trái cho đoạn văn Ctrl+L
Canh Đều bên phải cho đoạn văn Ctrl+R
Thụt lề đoạn văn Ctrl+M
Loại bỏ thụt lề đoạn văn Ctrl+Shift+M
Tạo thụt đầu dòng thứ 2 trở đi Ctrl+T
Bỏ thụt đầu dòng thứ 2 trở đi Ctrl+Shift+T
Loại bỏ định dạng đoạn văn Ctrl+Q
Áp dụng giãn cách đơn cho đoạn văn Ctrl+1
Áp dụng giãn cách kép vào đoạn văn Ctrl+2
Giãn cách dòng mỗi dòng 1,5 Ctrl+5
Thêm hoặc loại bỏ khoảng trống trước đoạn văn Ctrl+0
Bật chế độ tự định dạng Ctrl+Alt+K

      III. ĐỊNH DẠNG KÝ TỰ VÀ CHÈN KÝ TỰ ĐẶC BIỆT
Thao tác Phím tắt của hệ điều hành WINDOWS
Mở hộp thoại định dạng font chữ  Ctrl+D / Ctrl+Shift+F
Tăng size cho font chữ Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc phải (>)
Giảm size cho font chữ Ctrl + Shift + dấu ngoặc vuông góc trái (<)
Tăng size font chữ lên 1 bậc Ctrl + dấu ngoặc vuông phải (])
Giảm size font chữ xuống 1 bậc Ctrl + dấu ngoặc vuông trái ([)
Chuyển văn bản thành viết chữ đầu tiên hoa của mỗi chữ – viết hoa tất cả các ký tự – viết thường Shift+F3
Ẩn văn bản đã chọn Ctrl+Shift+H
Áp dụng định dạng gạch dưới cho các từ nhưng không gạch dưới khoảng trống Ctrl+Shift+W
Áp dụng định dạng gạch chân kép liền giữa các tù Ctrl+Shift+D
Áp dụng định dạng chỉ số dưới Ctrl+Dấu =
Áp dụng định dạng chỉ số trên Ctrl+Shift+Dấu +
Loại bỏ định dạng ký tự thủ công Ctrl+Phím cách
Chèn ngắt dòng Shift+Enter
Chèn dấu ngắt trang Ctrl+Enter
Chèn dấu ngắt cột Ctrl+Shift+Enter
Chèn dấu gạch nối dài(—) Ctrl + Alt + dấu trừ (trên bàn phím số)
Chèn dấu gạch ngang (–) Ctrl + dấu trừ (trên bàn phím số)
Chèn dấu gạch nối tùy chọn Ctrl+Gạch nối (-)
Chèn gạch nối không ngắt Ctrl+Shift+Gạch nối (-)
Chèn khoảng trống không ngắt Ctrl+Shift+Phím cách
Chèn ký hiệu bản quyền (©) Ctrl + Alt + C
Chèn biểu tượng thương hiệu đã đăng ký (®) Ctrl+Alt+R
Chèn ký hiệu nhãn hiệu (™). Ctrl+Alt+T
Chèn dấu chấm lửng (…) Ctrl + Alt + dấu chấm (.)
      IV. THAO TÁC LIÊN QUAN ĐẾN BẢNG 

 
Thao tác Phím tắt của hệ điều hành WINDOWS
Di chuyển đến ô tiếp theo trong hàng và chọn nội dung của nó Phím Tab
Di chuyển đến ô trước đó trong hàng và chọn nội dung của nó Shift+Tab
Di chuyển đến ô đầu tiên trong hàng Alt+Home
Di chuyển đến ô cuối cùng trong hàng Alt+End
Di chuyển đến ô đầu tiên trong cột Alt + Page Up
Di chuyển đến ô cuối cùng trong cột Alt + Page Down
Di chuyển đến hàng trước đó Phím mũi tên lên
Di chuyển đến hàng kế tiếp Phím mũi tên xuống
Di chuyển lên trên một hàng Alt+Shift+phím mũi tên Lên
Di chuyển xuống dưới một hàng Alt+Shift+Phím mũi tên xuống
Chọn nội dung trong ô tiếp theo Phím Tab
Chọn nội dung trong ô trước đó Shift+Tab
Mở rộng vùng chọn tới các ô liền kề Shift+các phím Mũi tên
Chọn một cột. Chọn ô trên cùng hoặc dưới cùng của cột, rồi nhấn Shift + phím mũi tên lên hoặc xuống
Chọn một hàng Chọn ô đầu tiên hoặc cuối cùng trong hàng, rồi nhấn Shift + Alt + End hoặc Home
Chọn toàn bộ bảng Alt + 5 trên bàn phím số, với Num Lock tắt
Chèn một đoạn văn mới vào một ô Phím Enter
Chèn ký tự tab vào một ô Ctrl+Tab
     
     V. CÁC PHÍM TẮT XEM TRƯỚC VÀ IN ẤN
Thao tác Phím tắt của hệ điều hành WINDOWS
In văn bản Ctrl+P
Xem trước khi in Ctrl+Alt+I
Xem trước bản in khi phóng to Phím mũi tên
Xem trước bản in khi thu nhỏ Page Up / Page Down
Chuyển đến trang xem trước đầu tiên khi thu nhỏ Ctrl+Home
Chuyển đến trang xem trước cuối cùng khi thu nhỏ Ctrl+End
      Trên đây là tổng hợp các phím tắt thông dụng khi sử dụng Word mình tổng hợp và chia sẻ. Các bạn nhớ lưu lại và chia sẻ để sử dụng khi cần nhé.

#quantriexcel #kynangmoi

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468