Forum
Excel Office

TỔNG HỢP CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN TRONG EXCEL

Advertisement

  Trong Excel hỗ trợ rất nhiều hàm tính toán, nó được phân thành các nhóm hàm nhỏ như: Kàm Logic, hàm toán học, hàm thống kê, hàm ngày tháng, … Đôi khi bạn không thể bao quát hết tất cả các hàm trong Excel. Bài viết dưới đây Taimienphi.vn sẽ chia sẻ cho các bạn một số hàm logic cơ bản trong Excel.
 Ở bài viết này chúng ta sẽ biết thêm các hàm logic cơ bản trong bảng tính Excel.

Nếu máy tính của bạn chưa cài Excel, Tải và cài đặt bản Excel 2013
TỔNG HỢP CÁC HÀM LOGIC CƠ BẢN TRONG EXCEL
1. Hàm AND
CÚ PHÁP=AND(logical1, [logical2]…)
TRONG ĐÓLogical1, logical2… là các biểu thức điều kiện
CHỨC NĂNG:  Trả về giá trị TRUE nến tất cả các điều kiện đều đúng và trả về giá trị FALSE nếu có ít nhất một trong số các điều kiện sai.
Hàm AND có tối đa 256 đối số phải là các giá trị logic hay các mảng hoặc tham chiếu chứa các giá trị logic. Tất cả các giá trị sẽ bị bỏ qua nếu một đối số mảng hoặc tham chiếu có chứa văn bản hoặc ô rỗng.
Ví dụ: Sử dụng hàm AND để biết các công thức sau đúng hay sai.
Duyệt tên và giới tính của học viên xem đúng hay sai
Với công thức ở C6:= AND(A6=”Nguyễn Văn Đạt”,B6=”Nam”)
Nếu đúng thì kết quả sẽ trả về là TRUE
ham and trong excel
Ngược lại nếu sai thì bạn sẽ thu được kết quả là FALSE
ham and trong excel
2. Hàm OR
CÚ PHÁP=OR(logical1,[ logical2]..)
TRONG ĐÓ:
– Logical 1: bắt buộc. Là một giá trị logic.
– Logical 2: tùy chọn. Là một giá trị logic. Có thể lên tới 255 điều kiện khác nhau.
CHỨC NĂNG: Trả về giá trị True nếu trong các điều kiện có chứa ít nhất một biểu thức đúng và trả về giá trị FALSE nếu tất cả các biểu thức điều kiện đều sai.
Ví dụ: Cho bảng tính dưới đây. Yêu cầu tìm TRUE hay FALSE của các giá trị logic đã cho sử dụng hàm OR. Áp dụng hàm OR. Ta có công thức cho ô giá trị E5 là: =OR(B5,C5,D5). Kết quả thu được:
Sao chép công thức cho các ô còn lại. Kết quả thu được:
Ngoài ra, bạn có thể nhập công thức trực tiếp OR(1+1=3,2+4=6)
3. Hàm NOT
CÚ PHÁP:  =NOT(logical)
TRONG ĐÓLogical: bắt buộc. Một giá trị hoặc một biểu thức cho giá trị là TRUE hoặc FALSE.
CHỨC NĂNG: Dùng để đảo ngược giá trị của đối số nhập vào. Nếu đối số cho giá trị TRUE nó sẽ trả về FALSE, ngược lại đối số cho giá trị FALSE, nó sẽ trả về TRUE.
Ví dụ: Đảo ngược của TRUE sẽ là FALSE và ngược lại
Ngoài hàm logic, bạn có thể tìm hiểu thêm một số hàm khác trong Excel, ví dụ như hàm toán học, hàm thống kê…
http://thuthuat.taimienphi.vn/tong-hop-cac-ham-logic-co-ban-trong-excel-2591n.aspx 
Nhắc tới các hàm trong Excel, người dùng không thể không nhắc tới các hàm nâng cao trong Excel như VLOOKUP, SUMIF … đây là những hàm kết hơp rất nhiều thuận toán cao cấp giúp việc tính toán, đưa ra lời giải của bài toán, công việc dễ dàng hơn, ngoài ra còn rất nhiều hàm nâng cao trong Excel khác mà bạn có thể tự trải nghiệm để bổ sung thêm kiến thức cho mình.:

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468