Forum
Softwares Thủ thuật Windows

Bộ cài từ Windows XP đến Windows 8.1

Advertisement


Windows XP Pro SP3 x86
MD5: CA8FF137987C816379C4AF7784052CFC
SHA1: EFE64F1946FB44F76DDC9C15877B8A79B8318E26
CRC32: 9712742F
*******************************************************************
Windows 7 Home Premium SP1
MD5: 0AFA9359C62DC7B320205D3863C60385
SHA1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
CRC32: 85B5EF4A

MD5: DA319B5826162829C436306BEBEA7F0F
SHA1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
CRC32: 4A182640
*******************************************************************
Windows 7 Professional SP1
MD5: 0BFF99C8310BA12A9136E3D23606F3D4
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
CRC32: E8C2AD67

MD5: ED15956FE33C13642A6D2CB2C7AA9749
SHA1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
CRC32: AD44DB36
*******************************************************************
Windows 7 Ultimate SP1
MD5: 2572274E6B0ACF4ED1B502B175F2C2DB
SHA1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
CRC32: 35511F11

MD5: C9F7ECB768ACB82DAACF5030E14B271E
SHA1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
CRC32: 992B8FCD
*******************************************************************
Windows 7 Enterprise SP1
MD5: D6044BE7093FB2737DB63D340A1B2A03
SHA1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
CRC32: E3586659

MD5: 6467C3875955DF4514395F0AFCAAA62A
SHA1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
CRC32: CE09FA98
*******************************************************************
Windows 7 Ultimate SP1 Lite (Dành cho máy yếu)
MD5: E94DE185E27B01B89CAD01865876D83A
SHA1: 3DFBB93F4681ACA5BEBE230A5A6FEDACB5A05FA6
CRC32: C2D6BA5E
*******************************************************************
Windows 8 Pro VL
MD5: 12E0DF94644E76B151C0E143BA151D89
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
CRC32: 3D4DB3A7

MD5: 4E31C6F0A7862F8CE8931342AD984A12
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
CRC32: CB22A062
*******************************************************************
Windows 8 Enterprise
MD5: 12E0DF94644E76B151C0E143BA151D89
SHA1: 548AB51161FD83B889596B143D86C1EEB61EF2D0
CRC32: 3D4DB3A7

MD5: 4E31C6F0A7862F8CE8931342AD984A12
SHA1: 6DDEDEBE40AB59CB11823F62F475C43C4053FE60
CRC32: CB22A062
*******************************************************************
Windows 8.1 Pro VL update 3
MD5: A4355AB46A40FD343DEB0A534E4A4823
SHA1: E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
CRC32: 4CE30039

MD5: 2B57629165900F93E73305DDF27124D4
SHA1: 962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD
CRC32: A466193A
*******************************************************************
Windows 8.1 Enterprise update 3
MD5: CE18DE710A9C025323B8DEE823BFBE7B
SHA1: 584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
CRC32: 31592527

MD5: 115D7C4203417E52C09D16B50043B10D
SHA1: B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
CRC32: 524FC31E
*******************************************************************
Windows 8.1 Home Single Language
(Lưu ý: Đây là key cài đặt, không phải key kích hoạt, dùng cho cả 32-bit và 64-bit)
Y9NXP-XT8MV-PT9TG-97CT3-9D6TC
MD5: 96C1B1594CE87836AD72411B78C81562
SHA1: F3549819274DD4263599C2D17278354C507D4F5E
CRC32: 22C7BC4F

MD5: 83F6483D1C9F24EE28E0E758EDBD9D01
SHA1: 2A37359EA12E43BC3F41004D67904F2DA77948DD
CRC32: 60B4BEE4
*******************************************************************
Windows Embedded 8.1 Industry Pro with Update 3
MD5: 237C3034314724D60765751CB0924F08
SHA1: B30DAAC72EC94352D3CE8544DC6FDA83E017A33D
CRC32: 4B95E9DD

MD5: 04B67099999D9DCED6DF588278EE10E4
SHA1: DCD10322CB20A98D40ED558BB15CADB025DF98C9
CRC32: 394F670A

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468