RaoVat24h
Excel Office

Các website tra cứu kế toán cần phải biết

Advertisement

Các website tra cứu kế toán cần phải biết

Các website tra cứu kế toán cần phải biết- Bài viết dưới đây xin chia sẻ tới các bạn danh sách các website của cơ quan nhà nước mà một kế toán bạn không thể không biết đến.
1 – Trang web của Tổng cục Thuế :
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal
website1

02 – Trang tra cứu thông tin người nộp thuế:
http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp
website2
Hình ảnh: Trang tra cứu thông tin người nộp thuế
https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
website3
Hình ảnh: Trang tra cứu thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
03 – Trang tra cứu thông tin về hóa đơn:
http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html
website4
Hình ảnh: Trang tra cứu thông tin về hóa đơn
04 – Nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng:
http://nhantokhai.gdt.gov.vn
website5
Hình ảnh: Trang nộp hồ sơ kê khai thuế qua mạng
05 – Nộp thuế điện tử:
https://nopthue.gdt.gov.vn
website6
Hình ảnh: Trang nộp thuế điện tử:
06 – Tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hct
website7
Hình ảnh: Trang tra cứu thông tin của hộ,cá nhân kinh doanh:
07 – Tra cứu mã số thuế TNCN:
http://canhan.gdt.gov.vn
website8
Hình ảnh: Trang tra cứu mã số thuế TNCN
08 – Doanh nghiệp: gửi tờ khai Quyết toán thuế TNCN, đăng ký cấp mã số thuế người phụ thuộc:
http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ihtkk_nnt/home_public.jsp
http://thuedientu.gdt.gov.vn
09 – Cá nhân và Tổ chức chưa sử dụng chữ ký số gửi tờ khai Quyết toán thuế, đăng ký người phụ thuộc:
http://thuedientu.gdt.gov.vn
10 – Gửi tờ khai cấp mã số thuế qua cơ quan chi trả (Mẫu 01-TNCN):
tncnonline.com.vn
11 – Tra cứu diễn biến nộp thuế của tờ khai hải quan:
http://hoidapthutuchaiquan.vn/tra-cuu/tra-cuu-dien-bien-nop-thue
12 – Tra cứu thông tin nợ thuế:
https://www.customs.gov.vn
13 – Tra cứu CSDL Danh mục – Biểu thuế – Phân loại – HS:
https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx
14 – Quyết định cưỡng chế hóa đơn:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/qdcchd1
15 – Danh sách doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế:
http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt
16 – Tra cứu mã số bảo hiểm xã hội:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
17 – Tra cứu cơ quan bảo hiểm:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-co-quan-bao-hiem.aspx
18 – Tra cứu quá trình tham gia bảo hiểm xã hội:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-dong-bao-hiem.aspx
19 – Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.asp
 20 – Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu:
 https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

?DienDan.Edu.Vn cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn. https://diendan.edu.vn/
?Các bạn tham khảo hướng dẫn tải file trên Quản Trị Excel tại đây: http://www.quantriexcel.info/2018/11/huong-dan-tai-file-tren-quan-tri-excel.html

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468