<" />
RaoVat24h
Thủ thuật

Đếm số lỗi xảy ra trong một cột

Advertisement
Ví dụ này cho bạn thấy làm thế nào để tạo ra một công thức mảng để đếm số lượng các lỗi trong một phạm vi.
1. Chúng tôi sử dụng hàm IF và chức năng ISERROR để kiểm tra lỗi.
If and IsError Function
Giải thích: IF trả về 1, nếu một lỗi được tìm thấy. Nếu không, nó sẽ trả về một chuỗi rỗng.
2. Để đếm lỗi (không bị quá tải), chúng tôi thêm hàm COUNT và thay thế A1 với A1: C3.
Array Formula
3. Kết thúc bằng cách nhấn tổ hợp phím CTRL + SHIFT + ENTER.
Count Errors Result
Lưu ý: Các thanh công thức cho thấy đây là một công thức mảng bằng cách kèm theo nó trong dấu ngoặc nhọn {}. Không loại các tài liệu này. Chúng sẽ biến mất khi bạn chỉnh sửa công thức.
Giải thích: Phạm vi (mảng liên tục) được tạo ra bởi hàm IF được lưu trữ trong bộ nhớ của Excel, không phải trong một phạm vi. Các mảng liên tục trông như sau:
{1, “”, 1, “”, “”, “”, “”, “”, 1}
Mảng hằng số này được sử dụng như là một đối số cho hàm COUNT, đưa ra một kết quả của 3.
4. Để đếm lỗi cụ thể, sử dụng chức năng COUNTIF. Ví dụ, để đếm số lượng các tế bào có chứa các # DIV / 0!lỗi.
Count #DIV/0! errors
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468