Forum
Kinh doanh Quản trị nhân lực

Giải quyết xung đột

Advertisement

    Quan điểm hiện đại cho rằng xung đột là hiện tượng tất yếu mà chúng ta phải chấp nhận trong các hệ thống xã hội, từ cấp độ giữa các quốc gia, giữa các tổ chức, giữa các nhóm cho đến giữa các cá nhân, bởi mỗi hệ thống đều có thể có những quan điểm, mục tiêu và lợi ích không giống nhau, vấn đề là giải quyết xung đột như thế nào?
Giải quyết xung đột
    Bởi vì xung đột nếu không được giải quyết hoặc giải quyết theo cách sai lầm có thể làm đầu độc bầu không khí trong cơ quan hay trong xã hội, làm nảy sinh những cuộc khủng hoảng trầm trọng với những hậu quả gây thiệt hại cho cá nhân, nhóm, cơ quan và thậm chí cho đất nước hay nhân loại nếu đó là xung đột cấp quốc gia. Vì vậy nhà quản lý không thể làm ngơ hay loại bỏ những cuộc xung đột mà phải kiểm soát xung đột để tối thiểu hoá các tiêu cực và tối đa hoá những ảnh hưởng tích cực của xung đột Giải quyết xung đột một cách có lý có tình là nhiệm vụ của lãnh đạo, đòi hỏi người lanh đạo phải có những thái độ và kĩ năng nhất định mới có thể đem lại hiệu quả mong muốn cho sự phát triển của hệ thống.
    Xung đột có nhiều nguyên nhân và diễn biến tình huống khác nhau. Để quản lý một xung đột, người ta có thể áp dụng mô hình giải quyết vấn dề (xem mô hình ra quyết định trong chương Quyết định quản lý). Trước hết phải nhận diện xung đột và phân tích tình huống: nó là loại xung đột gì? nó liên quan đến ai? các nguyên nhân gây ra xung đột trong đỏ nguyên nhân nào là gốc? xung đột xảy ra ở đâu (ở những vị trí nào)? xảy ra từ khi nào? như thế nào? Tiếp theo là tìm kiếm và lựa chọn các giải pháp xử lý thích hợp; cuối cùng là thực hiện các giải pháp đó và đánh giá theo dõi.
    Nhiều nghiên cứu cũng như kinh nghiệm thực tiễn cho thấy có nhiều mô hình và phương pháp giải quyết xung đột để chúng ta có thể lựa chọn. Đó là các phương pháp: cạnh tranh, hợp tác, nhượng bộ, lảng tránh vồ thỏa hiệp. 

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468