RaoVat24h
Excel Office

Hàm CONVERT – Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số tự hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác trong Excel

Advertisement
Hàm CONVERT trong Excel

Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn hàm CONVERT– 1 trong số những hàm nằm trong nhóm hàm kỹ thuật rất được ưa dùng trong Excel.
Mô tả: Hàm thực hiện chuyển đổi 1 số tự hệ thống đo lường này sang hệ thống đo lường khác.
Cú pháp: CONVERT(number,from_unit,to_unit).
Trong đó:
– number: Giá trị ở đơn vị from_unit cần chuyển đổi, là tham số bắt buộc.
 from_unit: Đơn vị của number, là tham số bắt buộc.
– to_unit: Đơn vị muốn chuyển đối tới, là tham số bắt buộc.
– Một số dạng đơn vị đo lường như: trọng lượng, khối lượng, khoảng cách, thời gian, áp suất, lực, năng lượng, công suất, từ tính, nhiệt độ, thể tích, diện tích, thông tin…
– Hàm hỗ trợ một số tiền tố nhị phân cho đơn vị đo lường.
Chú ý:
– Nếu kiểu dữ liệu đầu vào không chính xác -> hàm trả về giá trị lỗi #VALUE!
– Nếu đơn vị không tồn tại -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.
– Nếu đơn vị không hỗ trợ tiền tố nhị phân -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.
– Nếu form_unitto_unit không thuộc cùng 1 nhóm đơn vị đo lường -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.
– Tên và tiền tố đơn vị có phân biệt chữ hoa và chữ thường.
Ví dụ:
Chuyển đổi các giá trị sau từ tương ứng với đơn vị được mô tả trong bảng dữ liệu dưới đây:
Hàm CONVERT trong Excel
– Tại ô cần tính nhập công thức:=CONVERT(C6,D6,E6).
Hàm CONVERT trong Excel 2
– Nhấn Enter -> giá trị trả về là:
Hàm CONVERT trong Excel 3
– Tương tự sao chép công thức cho các giá trị còn lại được kết quả:
Hàm CONVERT trong Excel 4
– Trường hợp from_unit và to_unit không nằm cùng 1 nhóm đơn vị -> hàm trả về giá trị lỗi #N/A.
Hàm CONVERT trong Excel 5
Trên đây là hướng dẫn và một số ví dụ cụ thể khi sử dụng hàm CONVERT trong Excel.
Chúc các bạn thành công!
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468