Forum
Blogger Thủ thuật

Hàm logic

Advertisement
Học cách sử dụng các chức năng logic của Excel như IF, AND và OR chức năng.

IF

IF kiểm tra một điều kiện, và trả về giá trị TRUE nếu đúng và FALSE nếu sai.
1. Chọn ô C2 và nhập các chức năng sau đây.
If Function
IF chức năng trả về đúng bởi vì giá trị trong ô A1 là cao hơn 10.

AND

Hàm AND  trả TRUE nếu tất cả các điều kiện là đúng sự thật và trả về FALSE nếu một trong các điều kiện là sai.
1. Chọn ô D2 và nhập công thức sau đây.
And Function
AND chức năng trả về FALSE bởi vì giá trị trong ô B2 không cao hơn 5. Kết quả là các IF chức năng trả về không chính xác.

OR

OR chức năng trả lại TRUE nếu một trong các điều kiện là đúng và trả về FALSE nếu tất cả các điều kiện là sai.
1. Chọn E2 tế bào và nhập công thức sau đây. 
Or Function
OR chức năng trả lại TRUE bởi vì giá trị trong ô A1 là cao hơn 10. Kết quả là các IF chức năng trả về đúng.
Lưu ý chung: AND và OR chức năng có thể kiểm tra lên đến 255 điều kiện.

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 3369.468