Forum
Excel Office

M-function – Hàm sử dụng trong power query

Advertisement

1.1 Giới thiệu M-function
M nói chung là một ngôn ngữ lập trình sử dụng trong Power Query. Mọi thao tác trên cửa sổ Power query Editor đều tạo ra những dòng lệnh viết bằng ngôn ngữ M.
Trong các thao tác Edit Query đặc biệt là thêm cột dữ liệu sẽ dùng những hàm M để xử lý, tính toán dữ liệu.
1.2 Lý do phải biết hàm M
Power query có những tính năng mới nhất và chỉ cập nhật cho phiên bản Office 365 còn Office 2016 trở xuống thì không có:
– Chức năng Extract text
– Chức năng Add conditional column: Chức năng này sử dụng hàm If 1 cách tự động trong hộp thoại create column.
– Chức năng xử lý trích xuất ngày tháng không đầy đủ, thiếu Month name, day of week name
Do đó phải sử dụng chức năng thay thế là Add Custom Column, sau đó dùng hàm M để xử lý tạo cột mới hoặc chỉnh sửa cột cũ.
Dưới đây là một số hàm thông dụng đáp ứng cho những thiếu sót của Office 2016 trở về trước.
2.2 LƯU Ý KHI SỬ DỤNG HÀM M
– Tuân thủ viết hoa viết thường tên hàm
– Có thể lồng hàm: đối số của hàm có thể là 1 hàm khác, lưu ý phải đủ các dấu mở đóng ngoặc của từng hàm
– Đối số của hàm có thể là giá trị hoặc tên cột dữ liệu. Nếu lấy cột dữ liệu làm đối số thì tên cột dữ liệu phải bỏ trong dấu ngoặc vuông ([…])

[pdf-embedder url=”https://diendan.edu.vn/wp-content/uploads/2019/12/PowerQuery_M-Function.pdf” title=”PowerQuery_M-Function”]

Tải về: PowerQuery_M-Function

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (85) 39.67890