RaoVat24h

Thay vì bám vào các hình thức quản lý hiệu suất nhân viên truyền thống, như đánh giá hàng năm, các nhà quản lý được phục vụ tốt nhất khi đưa ra phản hồi liên tục, theo thời gian thực.

Bám sát cách nhân viên của bạn đang hoạt động là một yếu tố quan trọng để trở thành một nhà quản lý. Tuy nhiên, trong khi các nhà quản lý có thể cung cấp các nguồn lực, công cụ, hiểu biết sâu sắc, tầm nhìn, giá trị, nguồn cảm hứng và khả năng lãnh đạo, thì nhân viên tự quản lý hiệu suất của chính họ.

(+84) (901) 369.468