Forum
Kinh doanh Quản trị nhân lực

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Bài toán phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập?

Advertisement
  
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

    Hiện nay, dưới sự phát triển của kinh tế xã hội thì việc gắn liền giá trị văn hóa với phát triển kinh doanhđiều kiện cần để đảm bảo cho sự trường tồn của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới thì văn hóa doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng. Đặc biệt trong  những năm trở lại đây, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động của mình.

Thế nào là văn hóa doanh nghiệp?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa doanh nghiệp và trong mỗi doanh nghiệp lại có góc nhìn khác nhau về khái niệm này, có thể nhìn văn hóa doanh nhiệp dưới giác độ như sau:
   Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là nhiệm vụ của tất cả mọi người, nhưng trước hết là người lãnh đạo.

 Tại sao cần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp?


Rất có thể bạn đọc sẽ để lại thắc mắc? chỉ cần doanh nghiệp bán được nhiều hàng đem lại nhiều doanh thu là được, cần gì phải xay dựng văn hóa doanh nghiệp?
Phần viết này sẽ cho chúng ta câu trả lời: Tại sao cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp?
Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp. Sức mạnh đó được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Văn hóa là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành 

Bất kể đó là quản lý điều hành một quốc gia, một xã hội, một doanh nghiệp hay một cơ quan … Người ta không thể quản lý điều hành tốt mà không sử dụng công cụ văn hóa. Về mặt khoa học quản trị, việc quản trị một doanh nghiệp hay quản trị một quốc gia đều có những nét tương đồng.
Người ta thường sử dụng “pháp luật” và “văn hóa xã hội” như hai công cụ quan trọng để quản lý một quốc gia. Và cũng tương tự, người ta có thể dùng “nội quy-quy chế” và “văn hóa doanh nghiệp” để quản lý một doanh nghiệp”. Vậy quản lý công ty bằng quy chế và quản lý công ty bằng văn hóa khác nhau như thế nào? Hai cách quản lý này hỗ trợ và kết hợp nhau ra sao? Dùng quy chế để tạo văn hóa, và dùng văn hóa để thực thi quy chế, đây là 2 công cụ quản lý song song và không thể tách rời.

– Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tạo động lực làm việc cho nhân viên

Một khi công ty có một văn hóa mạnh và phù hợp với mục tiêu và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp sẽ tạo ra niềm tự hào của nhân viên về doanh nghiệp, từ đó mọi người luôn sống, phấn đấu và chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung của doanh nghiệp một cách tự nguyện, giúp cho Lãnh đạo dễ dàng hơn trong công việc quản lý công ty, giúp cho nhân viên thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm của mình

 – Môi trường văn hoá của doanh nghiệp còn có ý nghĩa tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên và việc sử dụng đội ngũ lao động và các yếu tố khác, giúp cho doanh nghiệp trở thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiện và tiến thủ. Trên cơ sở đó hình thành tâm lý chung và lòng tin vào sự thành công của doanh nghiệp. Do đó nó xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh tiến bộ trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn bó người lao động, tạo ra khả năng phát triển bền vững, văn hoá doanh nghiệp là tài sản tinh thần của doanh nghiệp và phân biệt doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác tạo nên bản sắc (phong thái, sắc thái, nề nếp, tập tục) của doanh nghiệp.
 – Văn hoá của doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm. VHDN còn tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh. VHDN phù hợp giúp nhân viên có cảm giác mình làm công việc có ý nghĩa hãnh diện vì là một thành viên của doanh nghiệp . Điều này càng có ý nghĩa khi tình trạng “chảy máu chất xám” đang phổ biến. Lương và thu nhập chỉ là một phần của động lực làm việc. Khi thu nhập đạt đến một mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp hơn để được làm việc ở một môi trường hoà đồng, thoải mái, được đồng nghiệp tôn trọng.

 -Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp được xem xét trên các khía cạnh như: chất lượng sản phẩm, chi phí, sự linh hoạt (trước phản ứng của thị trường), thời gian giao hàng…  Để có được những lợi thế này doanh nghiệp phải có những nguồn lực như nhân lực, tài chính, công nghệ, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp làm việc (phương pháp 5 M: man, money, material, machine, method). Nguồn lực tài chính, máy móc, nguyên vật liệu đóng vai trò lợi thế so sánh với đối thủ cạnh tranh trước khách hàng. Nguồn nhân lực đóng vai trò tham gia toàn bộ quá trình chuyển hoá các nguồn lực khác thành sản phẩm đầu ra.
Vì vậy VHDN có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tạo ra những lợi thế cạnh tranh như chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, tác động đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào yếu tố văn hoá doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính sách, nó tạo ra tính định hướng có tính chất chiến lược cho bản thân doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công chiến lược đã lựa chọn của doanh nghiệp. Tổng hợp các yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực… làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Hiệu quả và sự khác biệt sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt trên thị trường
Đồng thời một doanh nghiệp có bề dày truyển thống văn hóa đặc sắc và bền vững luon có lợi thế cạnh tranh hơn nhưng doanh nghiệp cùng ngành nhưng không xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách nghiêm túc!
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp Điều phối và kiểm soát mọi hoạt động 
Văn hóa doanh nghiệp điều phối và kiểm soát hành vi các nhân bằng các câu chuyện, truyền thuyết; các chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc… Khi phải ra một quyết định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi các lựa chọn phải xem xét. 

Văn hóa doanh nghiệp giúp Giảm xung đột trong tổ chức


Văn hóa doanh nghiệp là keo gắn kết các thành viên của doanh nghiệp. Nó giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động. Khi ta phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn nhau thì văn hoá chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất.

Thực trạng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay


    Như phân tích và đánh giá vai trò của việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, chúng ta nhận thấy, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là tất yếu khách quan nếu doanh nghiệp đó muốn trường tồn và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Nhưng trên thực tế, Các doanh nghiệp Việt Nam nhìn nhận và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp như thế nào?
   Một cách tổng quát khách quan, chúng ta thấy văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước ở nước ta còn có những hạn chế nhất định:  Đó là một nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tới; môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có cái nhìn ngắn hạn; chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh và hợp tác, làm việc chưa có tính chuyên nghiệp; chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý do nguồn gốc đào tạo; chưa có cơ chế dùng người, có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao. Mặt khác văn hoá doanh nghiệp còn bị những yếu tố khác ảnh hưởng tới như: Nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn và ảnh hưởng của tàn dư đế quốc, phong kiến.
   Khởi sắc cho văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chính là hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cũng đã từng bước hoàn thiện. Nhà lãnh đạo đã nhận thức được vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các yếu tố văn hóa chung và riêng đã được áp dụng và nhiều doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc. Nhiều Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng có áp dụng nét văn hóa đặc sắc của phương tây hoặc Nhật Bản. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế trẻ Việt Nam.

 Định hướng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam


Nhà lãnh đạo các doanh nghiệp có thể tham khảo mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp như sau:
1. Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong tương lai. Xem xét có yếu tố nào làm thay đổi chiến lược doanh nghiệp trong tương lai.
2. Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công. Đây là bước cơ bản nhất để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Các giá trị cốt lõi phải là các giá trị không phai nhòa theo thời gian và là trái tim và linh hồn của doanh nghiệp.
3. Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp sẽ vươn tới. Tầm nhìn chính là bức tranh lý tưởng về doanh nghiệp trong tương lai. Tầm nhìn chính là định hướng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Có thể doanh nghiệp mà ta mong muốn xây dựng hoàn khác biệt so với doanh nghiệp hiện mình đang có.
4. Đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu tố văn hoá nào cần thay đổi. Sự thay đổi hay xây dựng văn hoá doanh nghiệp thường bắt đầu bằng việc đánh giá xem văn hoá hiện tại như thế nào và kết hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đánh giá văn hoá là một việc cực kỳ khó khăn vì văn hoá thường khó thấy và dễ nhầm lẫn về tiêu chí đánh giá. Những ngầm định không nói ra hay không viết ra thì càng khó đánh giá. Thường thì con người hoà mình trong văn hoá và không thấy được sự tồn tại khách quan của nó.
5. Khi chúng ta đã xác định được một văn hoá lý tưởng cho doanh nghiệp mình và cũng đã có sự thấu hiểu về văn hoá đang tồn tại trong doanh nghiệp mình. Lúc này sự tập trung tiếp theo là vào việc làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa những giá trị chúng ta hiện có và những giá trị chúng ta mong muốn. Các khoảng cách này nên đánh giá theo 4 tiêu chí: phong cách làm việc, ra quyết định, giao tiếp, đối xử.
 6. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa. Lãnh đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc xây dựng văn hoá. Lãnh đạo là người đề xướng và hướng dẫn các nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin tưởng và cùng nỗ lực để xây dựng. Lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xua tan những mối lo sợ và thiếu an toàn của nhân viên. 
7. Khi khoảng cách đã được xác định thì việc tiếp theo là soạn thảo một kế hoạch hành động bao gồm các mục tiêu, hoạt động, thời gian, điểm mốc và trách nhiệm cụ thể. Cái gì là ưu tiên? Đâu là chỗ chúng ta cần tập trung nỗ lực? Cần những nguồn lực gì? Ai chịu trách nhiệm về những công việc cụ thể? Thời hạn hoàn thành?
8. Phổ biến nhu cầu thay đổi, kế hoạch hành động và động viên tinh thần, tạo động lực cho sự thay đổi. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân viên. Họ cần được biết sự thay đổi đó đem lại điều tốt đẹp cho họ. Sự động viên, khuyến khích sẽ dễ dàng hơn khi mọi người được biết vai trò của mình là đóng góp và xây dựng tương lai doanh nghiệp.
9. Nhận biết các trở ngại và nguyên nhân từ chối thay đổi và xây dựng các chiến lược để đối phó. Lôi kéo mọi người ra khỏi vùng thoải mái của mình là một công việc rất khó. Vì vậy người lãnh đạo phải khuyến khích, động viên và chỉ cho nhân viên thấy lợi ích của họ tăng lên trong quá trình thay đổi.
10. Thể chế hóa, mô hình hóa và củng cố sự thay đổi văn hóa. Các hành vi, quyết định của lãnh đạo phải thể hiện là mẫu hình cho nhân viên noi theo và phù hợp với mô hình văn hoá đã xây dựng. Trong gia đoạn các hành vi theo mẫu hình lý tướng cần được khuyến khích, động viên. Hệ thống khen thưởng phải được thiết kế phù hợp với mô hình xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
11. Tiếp tục đánh giá văn hóa doanh nghiệp và thiết lập các chuẩn mực mới về không ngừng học tập và thay đổi. Văn hoá không phải là bất biến vì vậy khi ta đã xây dựng được một văn hoá phù hợp thì việc quan trọng là liên tục đánh giá và duy trì các giá trị tốt. Truyền bá những giá trị đó cho nhân viên mới.
Tóm lại, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là liệt kê ra các giá trị mình mong muốn mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành viên, sự khởi xướng, cổ vũ, động viên của lãnh đạo. Với cách hiểu đúng đắn tổng thể vềVăn hóa doanh nghiệp và với mười một bước cơ bản này sẽ giúp các doanh nghiệp từng bước xây dựng thành công văn hoá cho mình.

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

194 Comments

 1. I have been exploring for a bit for any high-quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled upon this website. Reading this info So i¦m happy to exhibit that I have an incredibly good uncanny feeling I found out just what I needed. I so much definitely will make sure to do not forget this web site and provides it a glance regularly.

  Reply
 2. What i do not understood is in reality how you are not really a lot more neatly-favored than you might be right now. You are very intelligent. You realize therefore significantly in relation to this topic, made me in my view consider it from numerous varied angles. Its like women and men aren’t interested unless it¦s one thing to do with Girl gaga! Your own stuffs outstanding. At all times maintain it up!

  Reply
 3. There are some interesting cut-off dates in this article however I don’t know if I see all of them heart to heart. There may be some validity but I’ll take maintain opinion till I look into it further. Good article , thanks and we want more! Added to FeedBurner as effectively

  Reply
 4. The very heart of your writing while sounding reasonable in the beginning, did not really settle properly with me after some time. Somewhere within the paragraphs you managed to make me a believer but just for a while. I nevertheless have got a problem with your jumps in assumptions and you would do nicely to fill in all those gaps. In the event you can accomplish that, I could surely end up being fascinated.

  Reply
 5. Unquestionably believe that which you stated. Your favorite justification seemed to be on the internet the easiest thing to be aware of. I say to you, I definitely get irked while people think about worries that they just don’t know about. You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect , people could take a signal. Will probably be back to get more. Thanks

  Reply
 6. Howdy very cool site!! Man .. Beautiful .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds additionally?KI’m satisfied to search out a lot of useful information here in the post, we’d like develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  Reply
 7. Greetings! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for this website? I’m getting fed up of WordPress because I’ve had problems with hackers and I’m looking at alternatives for another platform. I would be awesome if you could point me in the direction of a good platform.

  Reply
 8. What i don’t realize is actually how you are not really much more well-liked than you might be now. You’re very intelligent. You realize thus significantly relating to this subject, produced me personally consider it from so many varied angles. Its like men and women aren’t fascinated unless it is one thing to do with Lady gaga! Your own stuffs excellent. Always maintain it up!

  Reply
 9. You could definitely see your skills in the paintings you write. The sector hopes for even more passionate writers such as you who are not afraid to say how they believe. All the time follow your heart. “There are only two industries that refer to their customers as users.” by Edward Tufte.

  Reply
 10. I must get across my gratitude for your kindness for women who must have help with this important niche. Your personal dedication to getting the message all-around was quite practical and have regularly empowered guys and women just like me to arrive at their ambitions. This useful recommendations signifies so much a person like me and substantially more to my office colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.

  Reply
 11. naturally like your web-site but you have to take a look at the spelling on quite a few of your posts. Many of them are rife with spelling issues and I find it very bothersome to inform the truth nevertheless I will certainly come again again.

  Reply
 12. Fantastic goods from you, man. I have understand your stuff previous to and you are just too excellent. I really like what you have acquired here, certainly like what you are stating and the way in which you say it. You make it enjoyable and you still care for to keep it wise. I cant wait to read far more from you. This is actually a tremendous site.

  Reply
 13. I was wondering if you ever thought of changing the layout of your website? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having 1 or 2 images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 14. I am really enjoying the theme/design of your blog. Do you ever run into any browser compatibility problems? A number of my blog audience have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Firefox. Do you have any ideas to help fix this problem?

  Reply
 15. Thanks a bunch for sharing this with all folks you actually know what you are speaking approximately! Bookmarked. Please additionally talk over with my web site =). We will have a link trade contract among us!

  Reply
 16. Excellent read, I just passed this onto a colleague who was doing a little research on that. And he just bought me lunch as I found it for him smile Thus let me rephrase that: Thanks for lunch! “Love is made in heaven and consummated on earth.” by John Lyly.

  Reply
 17. I was curious if you ever thought of changing the structure of your site? Its very well written; I love what youve got to say. But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better. Youve got an awful lot of text for only having one or two images. Maybe you could space it out better?

  Reply
 18. This is really attention-grabbing, You are an excessively skilled blogger. I have joined your rss feed and sit up for in search of more of your wonderful post. Additionally, I’ve shared your website in my social networks!

  Reply
 19. I loved as much as you’ll receive carried out right here. The sketch is tasteful, your authored material stylish. nonetheless, you command get got an edginess over that you wish be delivering the following. unwell unquestionably come more formerly again as exactly the same nearly a lot often inside case you shield this increase.

  Reply
 20. Hi there just wanted to give you a quick heads up and let you know a few of the pictures aren’t loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue. I’ve tried it in two different browsers and both show the same outcome.

  Reply
 21. Can I simply say what a relief to seek out someone who truly knows what theyre talking about on the internet. You undoubtedly know easy methods to bring a difficulty to mild and make it important. Extra individuals have to read this and perceive this facet of the story. I cant consider youre no more common since you undoubtedly have the gift.

  Reply
 22. You actually make it seem so easy with your presentation but I find this matter to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I’m looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!

  Reply
 23. Greetings from Los angeles! I’m bored to tears at work so I decided to check out your website on my iphone during lunch break. I love the info you present here and can’t wait to take a look when I get home. I’m amazed at how quick your blog loaded on my phone .. I’m not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, awesome blog!

  Reply
 24. Thanks for sharing excellent informations. Your web site is very cool. I am impressed by the details that you’ve on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this web page, will come back for more articles. You, my pal, ROCK! I found just the information I already searched all over the place and simply couldn’t come across. What an ideal web-site.

  Reply
 25. Hello! I know this is kinda off topic however , I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My site discusses a lot of the same subjects as yours and I believe we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to shoot me an email. I look forward to hearing from you! Superb blog by the way!

  Reply
 26. I will right away clutch your rss as I can not find your email subscription hyperlink or e-newsletter service. Do you’ve any? Kindly permit me recognize in order that I may just subscribe. Thanks.

  Reply
 27. The very core of your writing while sounding agreeable originally, did not really work very well with me after some time. Someplace throughout the paragraphs you were able to make me a believer unfortunately only for a while. I however have got a problem with your leaps in assumptions and one would do nicely to help fill in all those gaps. When you can accomplish that, I would definitely end up being fascinated.

  Reply
 28. Parbriz-auto-bucuresti.ro ofera cea mai mare gama de parbrize Mazda,
  lunete Mazda si geamuri Mazda din Romania. Vindem si montam la domiciliul clientului toate tipurile de parbrize,
  lunete si geamuri laterale de la producatori consacrati:
  Fuyao, Benson, Agc, Xyg, Saint-gobain, Guardian, Pilkinton, Splintex,
  Automotive, Nordglass, Steklo-lux, Doraglass si parbrize originale.
  Detinem o retea de distributie si montaj in Bucuresti si Ilfov
  Parbriz MAZDA,Parbrize MAZDA,Parbriz auto MAZDA,Parbrize auto MAZDA,Parbriz
  MAZDA 2,Parbrize MAZDA 2,Parbriz auto MAZDA 2,Parbrize auto
  MAZDA 2,Parbriz MAZDA 3,Parbriz MAZDA 323,Parbriz MAZDA 5,Parbriz MAZDA 6,Parbriz MAZDA 626,Parbriz MAZDA
  CX 3,Parbriz MAZDA CX 5,Parbriz MAZDA CX 7,Parbriz MAZDA CX 9,Parbriz MAZDA MPV,Parbriz MAZDA MX3,Parbriz MAZDA MX5,Parbriz MAZDA RX,Parbriz
  MAZDA Tribute,Parbriz MAZDA CX 30,pret parbriz mazda cx-5,parbriz mazda demio,parbriz mazda pret,parbriz mazda cx3,parbriz mazda
  cx5,parbrize mazda 6 pret,parbrize mazda cx 5,parbrize mazda 3,parbriz auto mazda 6,parbriz auto mazda 3,parbrize auto mazda
  6,parbrize auto mazda 3,parbriz mazda 2019,parbriz mazda 2 review,
  pret parbriz mazda 2,parbrize mazda 2019,parbrize mazda
  2 2019,parbrize mazda 2 review,parbrize auto mazda 2 review,parbrize auto mazda 2 2019,parbriz mazda 3 bk pret,pret montaj parbriz mazda 3,parbriz mazda 3 2018,parbriz mazda 3 2010,parbriz mazda
  3 2016,parbriz mazda 3 2014,parbriz mazda 3 2004,parbriz mazda 3 2005,parbriz mazda 3 2008,parbriz mazda 3 2006,parbriz mazda 3 bk,parbriz
  mazda 3 pret,parbriz mazda 3 2019,parbriz mazda 323 f,parbrize mazda 323f,
  parbriz mazda 323f,parbriz mazda 323 f pret,
  parbriz mazda 5 review,inlocuire parbriz mazda 6,parbriz mazda 6 2010,parbriz mazda 6 2016,parbriz mazda
  6 2011,parbriz mazda 6 2013,parbriz mazda 6 2015,parbriz mazda 6 2007 pret,parbriz mazda 6 2009,parbriz mazda
  6 2005,parbriz mazda 6 2014,parbriz mazda 6 gh,parbriz mazda 6 2007,parbriz
  mazda 6 2008,parbriz mazda 6 2003,parbriz mazda 6 2004 pret,parbriz mazda 6 2004,parbriz mazda 6 pret,parbriz mazda 626 review,parbriz mazda cx 3 pret,parbriz mazda cx 3
  2019,parbriz mazda cx 3 review,parbriz mazda cx 5 pret,parbriz mazda cx
  5 review,parbriz mazda cx 5 2019,parbriz mazda cx7,parbriz
  mazda cx cx7,parbriz mazda cx7 pret,parbriz mazda cx 9 2020,
  parbriz mazda cx 9 review,parbriz mazda cx 9 2019,parbriz mazda mpv review,parbriz mazda mx3 review,parbriz mazda 3 2017,parbriz mazda 3
  bl,parbriz mazda rx7,parbriz mazda rx8,parbriz mazda rx 7,parbriz mazda rx 8,parbriz mazda cx 300,

  Parbrizul unei masini este geamul din partea frontala.
  Un parbriz este format din doua straturi de sticla, legate
  cu o folie transparenta. Parbrizul are doua straturi pentru ca este cel mai expus la spargere, asa ca daca se crapa un strat,
  celalalt ramane intact. Spre deosebire de geamurile
  laterale, un prabriz va ramane la locul sau chiar
  daca se sparge, fiind tinut de folia dintre straturile de sticla.

  Exista mai multe tipuri de parbrize: parbriz cu dezaburire inclusa, parbriz cu senzor,
  parbriz simplu, parbriz cu head-up display, parbriz heliomat,
  parbriz cu camera sau parbriz cu camere. Parbrize Auto Bucuresti vinde, livreaza si
  monteaza la domiciliul clientului o gama foarte larga de parbrize.

  Montam parbrize la domiciliul clientului in Bucuresti si
  Ilfov. Parbrize Originale, Pilkington, Fuyao, Benson. Parbrize cu senzor de ploaie, parbrize cu senzori lumina, parbrize cu incalzire, parbrize cu antena radio.
  Parbrize Auto Bucuresti practica cele mai mici preturi de
  pe piata, oferind in acelasi timp servicii de inalta calitate precum si o garantie
  de 2 ani pentru toate parbrizele vandute si montate.

  Parbriz Auto AGC, Parbriz Auto BENSON, Parbriz Auto DORAGLASS, Parbriz Auto FUYAO,
  Parbriz Auto GUARDIAN, Parbriz Auto PILKINGTON, Parbriz Auto NORDGLASS, Parbriz
  Auto SAINT GOBAIN,Parbriz Auto XYG,
  https://parbriz-auto-bucuresti.ro/parbriz-mazda.html https://parbriz-auto-bucuresti.ro/parbriz-mazda.html

  Reply
 29. Today, while I was at work, my cousin stole my apple ipad and tested to see if it can survive a 40 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is completely off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 30. Attractive component to content. I just stumbled upon your weblog and in accession capital to claim that I get actually loved account your blog posts. Any way I will be subscribing for your feeds or even I success you get entry to consistently rapidly.

  Reply
 31. Good day very cool blog!! Guy .. Excellent .. Wonderful .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find a lot of helpful information right here within the publish, we want develop extra strategies on this regard, thanks for sharing.

  Reply
 32. Hey! Quick question that’s entirely off topic. Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when browsing from my iphone. I’m trying to find a theme or plugin that might be able to resolve this issue. If you have any recommendations, please share. Thanks!

  Reply
 33. You actually make it appear so easy along with your presentation but I find this matter to be actually one thing which I think I would by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely wide for me. I am looking ahead in your subsequent publish, I will try to get the hang of it!

  Reply
 34. I’ll immediately take hold of your rss feed as I can’t find your e-mail subscription link or newsletter service. Do you have any? Please permit me recognize so that I could subscribe. Thanks.

  Reply
 35. Hello I am so excited I found your blog, I really found
  you by error, while I was browsing on Aol for something else, Anyways I am here now
  and would just like to say thanks a lot for a fantastic post and a
  all round exciting blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the moment but I have saved it and also added your RSS feeds,
  so when I have time I will be back to read a lot more, Please do
  keep up the superb work. http://www8.tok2.com/home/sakae/bbs5/yybbs.cgi?list=thread

  Reply
 36. You actually make it seem so easy along with your presentation but I to find this matter to be actually something which I think I’d by no means understand. It sort of feels too complicated and extremely vast for me. I am having a look forward in your next put up, I¦ll attempt to get the cling of it!

  Reply
 37. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles? I mean, what you say is valuable and all. However think of if you added some great images or video clips to give your posts more, “pop”! Your content is excellent but with images and videos, this website could undeniably be one of the very best in its field. Very good blog!

  Reply
 38. I’ve been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts on this kind of area . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Reading this info So i am happy to express that I’ve an incredibly good uncanny feeling I discovered exactly what I needed. I most indubitably will make sure to do not overlook this website and give it a look on a continuing basis.

  Reply
 39. I have been surfing on-line more than three hours these days, but I never found any interesting article like yours. It?¦s beautiful price sufficient for me. In my opinion, if all site owners and bloggers made just right content as you probably did, the internet will likely be a lot more helpful than ever before.

  Reply
 40. I have been surfing online greater than three hours today, yet I by no means found any attention-grabbing article like yours. It?¦s beautiful price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content material as you did, the web will probably be much more useful than ever before.

  Reply
 41. Oh my goodness! an amazing article dude. Thanks However I am experiencing situation with ur rss . Don’t know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting similar rss problem? Anyone who knows kindly respond. Thnkx

  Reply
 42. Parbrize Iveco Originale si Aftermarket
  Firma noastra va ofera parbrize Iveco originale si aftermarket pentru
  orice tip de autoturism. De asemenea la cererea dumneavoastra, echipa noastra de profesionisti vi-l monteaza intr-un timp foarte scurt
  respectand toate normele de siguranta.
  Parbriz Iveco,Parbrize Iveco,Parbrize Auto Iveco,Parbriz Auto Iveco,Parbriz IVECO 370,Parbriz IVECO
  City Class,Parbriz IVECO Euro Cargo I III,Parbriz IVECO Euro Cargo II,Parbriz
  IVECO Euro Cargo I,Parbriz IVECO Euro Cargo III,Parbriz IVECO Euro Cargo IV,Parbriz
  IVECO EuroFire,Parbriz IVECO EuroStar,Parbriz
  IVECO EuroTech,Parbriz IVECO EuroTrakker,Parbriz IVECO Magelys,Parbriz IVECO PowerStar,Parbriz
  IVECO Stralis,Parbriz IVECO Strator,Parbriz IVECO
  Tector,Parbriz IVECO Trakker,Parbriz IVECO Urbanway,Parbriz IVECO Vertis,Parbriz IVECO
  Daily,parbrize camion iveco,parbriz iveco pret,parbriz iveco olx,parbrize auto,parbriz iveco 3700x,parbriz iveco 3700,parbriz iveco city classic,
  parbriz iveco city class setup,parbriz iveco euro cargo i i-iii,parbriz iveco euro cargo iii
  review,parbriz iveco euro cargo iveco,parbriz
  iveco eurotrakkers,parbriz iveco magelys pro,parbriz
  iveco stralis pret,parbriz iveco stralisting,parbriz iveco stralista,parbriz iveco straliston,parbriz iveco stralistering,parbriz iveco stralis,parbriz iveco
  stralis 2019,parbriz iveco stratore,parbriz iveco strator review,
  parbriz iveco eurocargo,parbriz iveco tector 730,parbriz iveco eurocargo pret,parbriz iveco urbanways,parbrize iveco daily pret,dimensiune parbriz
  iveco daily,parbrize iveco daily,parbriz iveco
  daily 2004,parbriz iveco daily 35,parbriz iveco daily preturi,parbriz iveco daily 2009,parbriz iveco daily 2002 pret,parbriz iveco
  daily nou,parbriz iveco daily 3,parbriz iveco daily 2010,parbriz iveco daily bucuresti,parbriz iveco
  daily 4×4,parbriz iveco daily,parbriz iveco daily 2005,parbriz iveco daily 2008,parbriz iveco daily second hand,parbriz iveco daily 2002,parbriz iveco
  daily pret,parbrize iveco pret,parasolar parbriz iveco daily,parbriz iveco pret,parbrize auto constanta preturi,reparatii parbrize auto,
  parbrize auto,parbriz iveco 3700×25,parbriz iveco 3700x build,parbriz iveco 3700x review,parbriz iveco
  37000,parbriz iveco 3700 review,parbriz iveco city class setup 2019,parbriz iveco euro
  cargo iii review,parbriz iveco magelys project,parbriz iveco stralis
  pret,parbriz iveco stralis preto,parbriz iveco stralis pretty,parbriz iveco
  tuning,parbriz iveco tuning system,parbriz iveco
  stralis,parbriz iveco tonic,parbriz iveco toner,parbriz iveco ton,parbriz iveco steering,parbriz iveco steering system,parbriz iveco steering wheel,parbriz iveco stralis 2019 test,parbriz
  iveco stralis 2019 review,parbriz iveco strator review in hindi,parbriz
  iveco strator review,parbriz iveco strator review 2019,parbriz
  iveco tector 7300,parbriz iveco eurocargo pretty,parbrize iveco daily pretty,
  parbrize iveco daily 2019,parbrize iveco daily 4×4,parbriz iveco daily 2004 review,parbriz iveco daily 350,parbriz iveco daily 35 hp,parbriz iveco daily 2009 review,
  parbriz iveco daily 2002 pret,parbriz iveco daily 35mm,parbriz iveco daily 2010 review,
  parbriz iveco daily 4×4 review,parbriz iveco daily 4×4 off road,parbriz iveco daily 2005 review,parbriz iveco daily 2008 review,parbriz iveco daily 2002 review,
  Vindem, livram si montam la domiciliul clientului
  intreaga gama de parbrize, lunete si geamuri laterale.
  Reparam parbrize la domiciliul clientului.
  https://parbrize24ore.ro/oferta-parbrize.php?marca=IVECO%7Cparbriz-iveco.png&produs=parbriz https://parbrize24ore.ro/oferta-parbrize.php?marca=IVECO%7Cparbriz-iveco.png&produs=parbriz

  Reply
 43. Thank you, I have just been searching for info approximately this subject for a while and yours is the best I have found out till now. However, what in regards to the bottom line? Are you positive concerning the supply?

  Reply
 44. I’m really enjoying the theme/design of your site. Do you ever run into any internet browser compatibility problems? A couple of my blog visitors have complained about my site not operating correctly in Explorer but looks great in Opera. Do you have any suggestions to help fix this problem?

  Reply
 45. Great ?V I should definitely pronounce, impressed with your website. I had no trouble navigating through all tabs as well as related info ended up being truly simple to do to access. I recently found what I hoped for before you know it at all. Quite unusual. Is likely to appreciate it for those who add forums or anything, site theme . a tones way for your client to communicate. Excellent task..

  Reply
 46. Excellent beat ! I wish to apprentice at the same time as you amend your website, how could i subscribe for a weblog website? The account helped me a appropriate deal. I were a little bit familiar of this your broadcast offered vivid clear idea

  Reply
 47. This blog is definitely rather handy since I’m at the moment creating an internet floral website – although I am only starting out therefore it’s really fairly small, nothing like this site. Can link to a few of the posts here as they are quite. Thanks much. Zoey Olsen

  Reply
 48. I¦ve been exploring for a little for any high quality articles or weblog posts in this sort of area . Exploring in Yahoo I finally stumbled upon this website. Reading this info So i¦m happy to show that I’ve an incredibly just right uncanny feeling I found out just what I needed. I so much indisputably will make certain to do not fail to remember this site and provides it a look regularly.

  Reply
 49. Excellent goods from you, man. I have be mindful your stuff prior to and you’re just too excellent. I really like what you’ve received here, really like what you are saying and the way during which you say it. You are making it enjoyable and you still take care of to keep it wise. I can’t wait to read far more from you. This is actually a tremendous web site.

  Reply
 50. Nice post. I learn something more challenging on different blogs everyday. It will always be stimulating to read content from other writers and practice a little something from their store. I’d prefer to use some with the content on my blog whether you don’t mind. Natually I’ll give you a link on your web blog. Thanks for sharing.

  Reply
 51. In this great design of things you actually receive a B- with regard to effort. Where you actually lost me ended up being in your particulars. As they say, details make or break the argument.. And it couldn’t be more accurate here. Having said that, let me tell you just what did work. Your authoring is definitely quite persuasive and that is possibly why I am making the effort in order to opine. I do not make it a regular habit of doing that. Second, despite the fact that I can certainly notice a leaps in reason you make, I am not really sure of exactly how you appear to unite your details that make your conclusion. For the moment I will, no doubt subscribe to your point but wish in the foreseeable future you actually link your facts better.

  Reply
 52. I wanted to write down a simple message so as to appreciate you for the precious guides you are posting on this website. My time intensive internet look up has finally been honored with good knowledge to exchange with my two friends. I ‘d express that most of us readers actually are truly lucky to dwell in a great site with so many marvellous individuals with insightful guidelines. I feel rather grateful to have come across your web page and look forward to so many more brilliant times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

  Reply
 53. Do you have a spam problem on this website; I also am a blogger, and I was wondering your situation; many of us have developed some nice procedures and we are looking to trade strategies with others, please shoot me an email if interested.

  Reply
 54. Thank you for sharing excellent informations. Your web-site is so cool. I am impressed by the details that you have on this blog. It reveals how nicely you understand this subject. Bookmarked this website page, will come back for extra articles. You, my pal, ROCK! I found just the info I already searched all over the place and just could not come across. What an ideal site.

  Reply
 55. Hi there very nice site!! Man .. Excellent .. Amazing .. I will bookmark your blog and take the feeds also…I’m happy to find a lot of useful information here in the publish, we’d like develop more strategies in this regard, thanks for sharing. . . . . .

  Reply
 56. Howdy very nice web site!! Man .. Beautiful .. Superb .. I’ll bookmark your web site and take the feeds additionally…I’m glad to seek out numerous useful information right here in the put up, we want develop extra techniques in this regard, thank you for sharing.

  Reply
 57. I simply could not leave your web site prior to suggesting that I really enjoyed the usual info a person supply to your visitors? Is going to be again regularly in order to inspect new posts.

  Reply

Đăng bình luận

(+84) (85) 39.67890