RaoVat24h
Excel Office

Bài 1. Tạo macro

Advertisement
1. Tạo một nút lệnh (Button) trên trang tính Excel

Có 3 cách sau:

Cách 1:

– Từ menu Developer, Insert, chọn Button (1-Form Controls)

– Kéo chuột vẽ một button lên trang tính. Được “Button 1”

Cách 2:
– Từ menu Developer, Insert, chọn Command Button (2-ActiveX Controls)
– Kéo chuột vẽ một button lên trang tính. Được “CommandButton1”

Cách 3: (Sử dụng bất kỳ đối tượng nào (Object) trên trang tính làm nút lệnh, có thể là 1 hình ảnh/ line/ textbox/ block hình sao…)
– Ở đây, ta vẽ một hình chữ nhật.
Vào menu Insert, Shapes, Rectangle. Vẽ một hình chữ nhật lên trang tính, rồi nhập text cho Rectangle: “Nút lệnh

2. Gán một macro cho nút lệnh
– Với nút lệnh được tạo theo cách 1 & 3: Click phải chuột vào nút lệnh, chọn Assign Macro… Cửa sổ hiện ra, chọn tên macro muốn gán vào nút lệnh theo danh sách macro, click OK.

   

– Với nút lệnh tạo theo cách 2:
Click phải chuột vào nút CommandButton1 (Lưu ý: Design Mode trên Developer phải được kích hoạt), chọn View Code.
Cửa sổ VBA hiện ra, nhập các dòng lệnh cho nút lệnh đó. Sau đó đóng cửa sổ VBA lại. Hủy chế độ Design Mode và click CommandButton1.
Private Sub CommandButton1_Click()
   'Nhập lệnh ở đây.
End Sub
   

3. Chèn một module
– Mở cửa sổ VBA, vào menu Insert, chọn Module.
– Click chọn vào module vừa chèn, ở cửa sổ Properties phía dưới (nhấn F4 nếu chưa thấy cửa sổ Properties) rồi đặt tên cho module.
– Vùng bên phải viết code cho module.

Sub Hello()
MsgBox "Hello! Exl2Lab.", , "Msg box"
End Sub
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468