RaoVat24h
Blogger Softwares Thủ thuật

Các điều kiện ẩn hiện trong blogspot

Advertisement
điền kiện ẩn hiện trong blogspot
điền kiện ẩn hiện trong blogspot

Cú pháp chung cho điều kiện để ẩn hiện trong blogspot, bài viết này được mình trình bày theo cách dễ hiểu và dễ nhớ cho các bạn đã có kinh nghiệm về code.
Do đó, nếu các bạn nào muốn tìm hiểu cách ẩn hiện theo điều kiện blogspot mà có phần nào chưa hiểu có thể để lại comment bên dưới.

Điều kiện chung để ẩn hiện trong blogspot

<b:if cond=’Điều kiện’>
</b:if>

Khi đó Điều kiện ta có thể gán ghép như sau: 

Trong đó
<b:if cond=’Điều kiện’>
Thay bằng một trong các điều kiện dưới đây:

Trang chủ:

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>

Bài viết:
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>

Trang tĩnh hay gọi là trang: 
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;’>

Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (post)
<b:if cond=’data:blog.url == data:post.url’>

Trang index sẽ bao gồm: Trang chủ, trang hiển thị nhãn, và trang archive – lưu trữ
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;index&quot;’>

Trang nhãn: 
<b:if cond=’data:blog.searchLabel’>

Chỉ hiện thị trên một nhãn nào đó
<b:if cond=’data:blog.url == “http://DOMAIN/search/label/Tennhan”‘>

[Nâng cao] Trang có Url bất kì: 
<b:if cond=’data:blog.url == “ĐỊA CHỈ URL”‘>

Trang lỗi 404: 
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;’>

Trang lưu trữ: 
<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;archive&quot;’>

Trang trên di động: 
<b:if cond=’data:blog.pageType == “data:blog.isMobile”‘>

Trang bài viết đầu tiên: 
<b:if cond=’data:post.isFirstPost’>

Áp dụng điều kiện xuất hiện hoặc không xuất hiện

== Có ý nghĩa là chỉ xuất hiện trên trang này …..
!= Có ý nghĩa là xuất hiện trên tất cả các trang trừ trang này ra……

1. Điều kiện ở một trang nào đó trong blogspot ví dụ dưới đây là trang chủ

<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
Nội dung tùy chỉnh
</b:if>

Có nghĩa là “nội dung tùy chỉnh” này chỉ xuất hiện trên trang chủ

2. Điều kiện xuất hiện ở một trang mà có chứa CSS

<b:if cond=’data:blog.pageType == &quot;item&quot;’>
<div style=’float:left; margin:10px;’>
Mã quảng cáo đặt ở đây
</div>
</b:if>

3. Kết hợp của 2 điều kiện (xuất hiện khi thỏa mãn cả 2 điều kiện)

<b:if cond=’data:blog.pageType != &quot;item&quot;’>
<b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’>
<style type=’text/css’>.post-body {color: yellow;}</style><b:else/>
<b:if cond=’data:blog.searchLabel’><style type=’text/css’>.post-body {color: blue;}</style><b:else/>
<style type=’text/css’>.post-body {color: red;}</style></b:if>
</b:if>
</b:if>

Với đoạn code này thì có ý nghĩa xuất ở trang chủ <b:if cond=’data:blog.url == data:blog.homepageUrl’> thì .post-body có chữ màu yellow, nếu là trang nhãn sẽ có màu là blue, ngược lại thì các trang khác có màu red.

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468