Forum
Kế Toán Trao đổi nghề nghiệp

Kinh doanh hàng hóa vừa chịu thuế và không chịu thuế thì khấu trừ thuế GTGT thế nào?

Advertisement
Kinh doanh hàng hóa vừa chịu thuế và không chịu thuế thì khấu trừ thuế GTGT thế nào?
Doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh các mặt hàng vừa chịu thuế GTGT và có hàng không chịu thuế GTGT thì phải hạch toán riêng hoặc phân bổ số thuế GTGT được khấu trừ theo doanh thu.

Đọc thêm »

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

One Comment

Đăng bình luận

(+84) (918) 3369.468