“Tác động 3 chức năng Recruitment, Selection, Training and Development của hoạt động quản trị lên hành vi của nhân v" />
RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị Marketing

Mô hình hành vi Recruitment, Selection, Training and Development

Advertisement

“Tác động 3 chức năng Recruitment, Selection, Training and Development của hoạt động quản trị lên hành vi của nhân viên thông qua mô hình hành vi”

Mô hình tác động hành vi nhân viên thông qua 3 chức năng của hoạt động quản trị nguồn nhân lực bao gồm chiêu mộ, tuyển chọn, đào tạo & phát triển. 2 chủ thể tham gia vào trong quá trình thay đổi hanh vi này bao gồm: Nhà tuyển dụng và ứng viên. Nhà Tuyển dụng sẽ tác động các yếu tố của tiến trình mô hình hành vi để chi phối các ứng viên thể hiện kết quả hành vi của họ theo hướng mong muốn.

 1. Recruitment
ØSự tham gia tích cực của ứng viên vào quá trình chiêu mộ nguồn nhân lực công ty. Kết quả biểu hiện của bao gồm:
Sự tham gia của ứng viên vào quý trình chiiêu mộ

 • Số lượng ứng viên dự tuyển từ tất cả các chương trình tuyển dụng có tỷ lệ hồ sơ dự tuyển cao, không mất nhiều thời gian và chi phí thu hút nhân lực .
 • Hồ sơ dự tuyển có chất lượng. 
 • Trở thành khách hàng tiềm năng/đại sứ truyền thông của công ty.
 • Các hoạt động chiêu mộ cộng đồng của công ty được đông đảo ứng viên tham gia

Ø Yếu tố môi trường:  
Tác động của các yếu tố tô môi trường lên mô hình hành vi
 • Công ty có văn hóa và môi trường làm việc năng động sáng tạo, hoạt động tuyển dụng rỏ minh bạch.
 • Công ty có bộ phận chuyên trách thực hiện đầy đủ chức năng và quy trình của HRM, có hệ thống quy trình yêu cầu năng lực, mô tả công việc, chính sách dánh giá ghi nhận hiệu quả công việc
 • Chính sách phúc lợi rỏ ràng 
 • Thu nhập đúng theo cam kết khi tuyển dụng, chính sách thưởng thu nhập rỏ ràng.
 • Lộ trình thăng tiến và cơ hội phát triển nghề nghiệp với tổ chức.
 • Mở rộng mối quan hệ bên trong DN và các cam kết cộng đồng.
 • Năng lực của CB thực hiện công tác chiêu mộ khi tiếp xúc ứng viên chuyên nghiệp ân cần và trân trọng ứng viên.
 • Kênh truyền thông tương tác và thu hút ứng viên
Ø Những đặc điểm về nhân:  
Personal characterstics 
Những đặc điểm về cá nhân 
 • Tính cách ứng viên phù hợp với môi trường năng động, sáng tạo
 • Năng lực: phù hợp với bảng mô tả công việc và khung năng lực tuyển dụng của công ty
 • Yếu tố nhân khẩu học/phạm vi: phù hợp đặc thù nghề nghiệp, đội ngũ ứng viên trẻ, các SV năm cuối trường ĐH
ØTác động lên nhận thứcTăng sự hiểu biết về tổ chức tự đánh giá năng lực
Quý trình tác động lên nhận thức
 • Ứng viên có được thông tin đầy đủ về tổ chức và yêu cầu công việc/năng lực vị trí dự tuyển,…
 • Ứng viên tự sàng lọc đánh giá năng lực từ các thông tin về thông tin chiêu mộ
 • Cách đánh giá nhìn nhận của ứng viên về tổ chức công ty chiêu mộ chuyên nghiệp và điều kiện môi trường làm việc tiến bộ phải nổ lực để tham gia vào tổ chức này.
Ø Tác động lên thái độ:   Tin tưởng vào môi trường, thể hiện năng lực canh tranh
Quá trình tác động lên thái độ
 • Quan tâm đến các thông tin và các hoạt động truyền thông tuyển dụng của công ty.
 • Ứng viên nghiêm túc và thể hiện năng lực canh tranh của mình trong quá trình dự tuyển.
ØTác động lên hành vi: 
Quá trình tác động lên hành vi
 • Thể hiện sự nhiệt tình, quan tâm của ứng viên đến các buổi phỏng vấn, sự hiểu biết của ứng viên về hoạt động sản xuất kinh doanh của ứng viên.
 • Đầu tư cho các buổi phỏng vấn
 • Tích cực tham gia các hoạt động tìm hiểu, làm việc nhóm, bài thi testđầu vào,… của nhà tuyển dụng có chất lượng
ØSự tham gia tích cực của ứng viên vào quá trình chiêu mộ nguồn nhân lực công ty. Kết quả biểu hiện của bao gồm:

Kết quả của hoạt động tuyển chọn, đào tạo và phát triển tác động lên hành vi nhân viên
thông qua yếu tố môi trường qua mô hình hành vi
 • Số lượng ứng viên dự tuyển từ tất cả các chương trình tuyển dụng có tỷ lệ hồ sơ dự tuyển cao, không mất nhiều thời gian và chi phí thu hút nhân lực .
 • Hồ sơ dự tuyển có chất lượng. 
 • Trở thành khách hàng tiềm năng/đại sứ truyền thông của công ty.
 • Các hoạt động chiêu mộ cộng đồng của công ty được đông đảo ứng viên tham gia
ØKết quả của hoạt động tuyển chọn, đào tạo phát triển tác động lên hành vi nhân viên thông qua yếu tố môi trường qua hình hành vi. 
 • Bộc lộ năng lực và phẩm chất theo khung năng lực và yêu cầu công việc của tổ chức
 • Tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng được khung năng lực của tổ chức
 • Hoàn thành nhiệm vụ và sáng tạo trong công việc
 • Tiếp thu và vận dụng kiến thức để phát triển kỹ năng công việc sau huấn luyện và đào tạo

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468